Dünyanın dört bir yanından gençlik savunucuları 24. İklim Eylemi ve Afetlere Hazırlık Çocuk Forumu için Ankara'da buluştu

21 Kasım 2023
UNI473605
UNICEF/UNI473605/Kiliç

ANKARA, 20 Kasım 2023 – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen 24. Çocuk Forumu için Türkiye'yi temsilen 20 ve çeşitli ülkelerden gelen 30 genç delege, 18-20 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ev sahipliği yaptığı forumda, "Bugünü Birlikte İnşa Etmek" temasıyla gençliğin güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve afet sonrası konularında yapılan politika düzeyindeki tartışmalara katkıda bulunmaları ve daha çok katılım sağlmaları hususları değerlendirildi.

Uluslararası bir bakış açısı benimseyen Çocuk Forumu bu yıl da, iklim değişikliği, doğal afetler gibi hayati önemdeki toplumsal konulara; ve ergenlerin ve gençlerin bu konularla ilgili politika geliştirme tartışmalarına yapabilecekleri katkılara odaklandı.

Çocuk Forumu’nun çıktıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Çocuk Ombudsmanı Celile Özlem Tunçak da katıldı.

Genç delegeler, çocukların iklim eylemi ve doğal afetlere hazırlık çalışmalarına katılımının desteklenmesinin önemini vurgulayarak yetkililerle daha fazla işbirliği yapılmasını savundular. Ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte bilgiye erişim, dijital teknolojiler, güvenli internet kullanımı ve çocuklar ile aileler arasında etkili iletişim gibi temel konuların altını çizdiler.

Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yılda forumun kapsayıcılığını güçlendirmek amacıyla, iklim değişikliği ve doğal afetlere ilişkin kaygının sınırları aşan ortak bir tehdit olduğu gerçeğinden hareketle diğer ülkelerden gençleri davet etti. Bu kapsamda Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'daki 20 ülkeden gelen gençler çevresel zorluklar konusunda verimli tartışmalar yaparak, yenilikçi çözüm önerilerinde bulundular.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi konuşmasında, bu forumun çocuk katılımının çok başarılı bir örneği, kolektif diyaloğun gücünün bir kanıtı ve en önemli seslerin, yani çocukların seslerinin kutlandığı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

“Çocuk katılımı, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarafından güvence altına alınan hakların önemli bir unsurudur. Çocuklar, özellikle iklim, doğa ve insan kaynaklı tehditler karşısında yaşam, eğitim, sağlık ve genel refah haklarının tam olarak hayata geçirilmesi için kendilerini ifade etmeli ve düşüncelerini ve bu konulara ilişkin bakış açılarını dile getirmelidir. Çocukların görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri, kendi geleceklerinin inşasında aktif rol alabilecekleri fırsat ve platformlara sahip olmalarını sağlamalıyız.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu forum, çocukların sadece kendi içlerinde değil, uluslararası arenada da seslerini duyurabilmeleri için bir köprü oldu. Tüm bu çalışmalar çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine güçlü bir etki oluştururken çocuklarımıza özgüven ve tecrübe de kazandırıyor. Bugünü beraber inşa etmek için atacağımız her adımın, yarınımızı daha güzel, ferah ve yaşanır kılacağına inanıyorum.”

24. Çocuk Forumu, dünya çapında çocukların refahını ve geleceğini yakından etkileyen kritik konuları ele alarak, Türkiye'nin tüm dünyadaki gençlerin küresel işbirliğini güçlendircek bir platform sağlama konusundaki kararlılığına yönelik önemli bir örnektir.

 

Çocuk Danışma Kurulu
Çocuk Danışma Kurulu, 2000 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren, çocuk ve gençlerin daha geniş katılımına hizmet eden bir mekanizma olarak çalışan İl Çocuk Hakları Komitelerinin danışma organıdır. İl delegeleri, ulusal ve küresel politika geliştirme süreçlerinde komiteleri temsil etmek üzere kendi aralarından 20 genç (10 kız, 10 erkek) seçerler. Kurul üyeleri iki yıl süreyle görev yapar ve Bakan, UNICEF Temsilcisi ve diğer üst düzey yetkililer ile yakın işbirliği içinde çalışır.


Çocuk Forumu
Çocuk Forumu, 2000 yılında kurulan il çocuk hakları komitelerinin yıllık buluşma platformudur. Türkiye'nin her ilinde, 12-18 yaş arasındaki gençler bu komitelere katılmakta ve projelerini yaşıtları ile birlikte hayata geçirebilimekteler. UNICEF ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu komitelere mali ve teknik destek sağlamaktadır. Her 20 Kasım'da il çocuk delegeleri, beklentilerini ve Türkiye’deki öncelikli sorunları tartışmak ve karar vericilere bir deklarasyon sunmak üzere Ankara'da bir araya geliyorlar.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF dünyanın en dezavantajlı çocuklarına ulaşmak için dünyanın en zorlayıcı koşullarının var olduğu bölgelerde faaliyette bulunuyor. 190'dan fazla ülke ve bölgede her çocuk için çalışıyor, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlıyoruz.

UNICEF ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’in Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz.