Dünya liderleri gençlere kaliteli eğitim ve öğretim sağlanmasına yönelik yeni bir girişimde bir araya geliyor

‘Sınırsız Kuşak’ her gencin 2030 yılına kadar gelecekteki istihdama hazır konuma gelmesini amaçlıyor'

21 Eylül 2018
Generation Unlimited
UNICEF/UN0145551/Schermbrucker

NEW YORK, 21 Eylül 2018 –Dünya liderleri gelecek hafta BM Genel Kurulu’nun 73. oturumunda 2030 yılına kadar her gence kaliteli eğitim, öğretim ya da istihdam sağlanması için yeni bir ortaklık başlatacak. Sınırsız Kuşak adlı girişim, halen milyonlarca genci engelleyen, ilerleme ve istikrarı tehdit eden küresel eğitim ve öğretim krizine çözüm bulmayı hedefliyor.
 
Sınırsız Kuşakgirişiminin arkasındaki iş, eğitim ve gençlik alanlarından gelen küresel liderler arasında; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres; Rwanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame; Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ms. Federica Mogherini;UNICEF Genel Direktör Henrietta Fore; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gençlik Özel Elçisi Jayathma Wickramanayake; Unilever CEO’su Paul Polman; UNICEF İyi Niyet Elçisi Lilly Singh ve küresel pop grubu BTS yer alıyor. Bu liderler yeni ortaklığı başlatmak üzere 24 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde bir araya gelecek.
 
Eğitim ve beceri geliştirme alanlarına acilen yatırım yapılmaması halinde, hızla artan ve 2030 yılına kadar 2 milyara ulaşması beklenen ergen ve genç nüfus, geleceğin işgücü olarak hazırlıksız ve vasıfsız kalmaya devam edecek.  Ayrıca, yaşları itibarıyla ortaöğretimin alt ve üst kademelerinde olup halen okula gitmeyen 200 milyondan fazla gençle birlikte gençlik, özellikle en güç durumda olanlar, eşitlikçi bir ilerlemeye katkıda bulunmak yerine giderek yoğunlaşan bir yoksunluk ve ayrımcılığın damga vurduğu bir gelecekle karşılaşacak.
   
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Gençlik 2030 Stratejisinin bir parçasını oluşturan Sınırsız Kuşak ergenlerin ve gençlerin desteklenmesine yönelik mevcut programları tamamlayacak ve üç temel alana odaklanacak: Öğrenme, istihdam edilebilirliğe ve insana yakışır işlere yönelik beceriler edinme ve güçlenme. Bu yıl dünyanın çeşitli yerlerindeki 16 ülkede gerçekleşen Gençlik Görevi, Sınırsız Kuşağın üç temel direğinidestekleyici çözümler adına başvuru yapmaları için gençlere çağrıda bulunmaktadır.
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres: “Daha iyi bir dünyaya ilişkin tüm umutlarımız gençlerde. Bugün dünya 1,8 milyarla tarihin tanık olduğu en geniş gençlik kuşağını barındırıyor. Sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, barış ve güvenlik, ancak bu gençleri liderlik yapmak üzere güçlendirdiğimizde ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağladığımızda gerçekleşebilir.”
 
Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame:“Rolünüz, ne kadar anlamlı ve zorlu olursa olsun bugüne dek geçekleştirilenlerin yeterli olmadığını bize hatırlatmakla başlar. Gerekli olan, hedefine iyi odaklanan ve tutarlı uygulamalardır. Ayrıca, yalnızca siyasal kararlılık gerektiren, hızlıca hayata geçirebileceğimiz şeylerin avantajından da yararlanmalıyız.  Afrikalılar olarak kendi kıtamız için ne istiyorsak bunun için mücadele etmek zorundayız. Afrika’nın refahı sabırlı çabalar ve kararlılıkla gerçekleşecektir. Afrika gençliği, teknolojiyle ve girişimcilikle, ortak geleceğimizin, hepsinden önemlisi onurumuzun sahibidir.”
 
Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim: “Gençlere yatırım yaptığımızda onlara fırsat eşitliği, özlemlerini gerçekleştirme şansı ve daha iyi bir ekonomik gelecek tanımış oluyoruz. Eğer üllkeler beşeri sermayeye yönelik yatırımlara öncelik tanırlarsa, ekonomilerinin, ailelerinin ve düşleri ancak bunları gerçekleştirme kararlılığıyla eşleşen milyonlarca gencin geleceğini dönüştürebilirler.”
 
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ms. Federica Mogherini: “Gelin bunu gerçekleştirelim: 2030 yılına kadar her genç kadın ve erkek eğitimle, öğretimle ve iyi bir işle toplumda kendine bir yer bulsun. Sınırsız kuşak budur ve AB’nin de UNICEF’le birlikte bunun bir parçası olmasından gurur duyuyorum.”
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Dünyanın geçirdiği demografik değişimin hızla gerçekleşen teknolojik ilerlemelerle eşleşmesi tarihte kritik bir uğrak ortaya çıkarmıştır. Akıllıca ve çabuk hareket edebilirsek, sürdürülebilir ekonomiler, barışçıl ve müreffeh toplumlar yaratmaya daha hazırlıklı ve becerili bir genç kuşak yaratabiliriz.  Gençler küresel nüfusun yüzde 25’ini oluşturuyor olabilir; ama geleceğin yüzde 100’ünü temsil etmektedirler. Onları düş kırıklığına uğratamayız.”
 
Birleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Gençlik ElçisiJayathma Wickramanayake: “BM’nin gençlerle birlikte ve gençler için çalışmalarına bir şemsiye oluşturan BM Gençlik Stratejisi kapsamındaki ilk işlerden biri Sınırsız Kuşak ortaklığının oluşturulmasıdır. BM’nin sistem ölçeğindeki gençlik stratejisinin yaşama geçirilmesinde Sınırsız Kuşağın oynayacağı rolden heyecan duyuyorum.”
 
Unilever CEO’su Paul Polman: “Bugün tarihin tanık olduğu en kalabalık gençlik kuşağıyla, değişim için güçlü bir etmenle karşı karşıyayız. Bu binyılda doğanların yüzde 84’ü dünyayı daha iyi bir yer haline getirme görevi olduğunun farkında. Sınırsız Kuşak aracılığıyla, hiçbir genci geride bırakmadan onları güçlendirmeyi, kendileri ve daha sonraki kuşaklar için daha parlak bir gelecek yaratacak konuma getirmeyi amaçlıyoruz.”
 
UNICEF İyi Niyet Elçisi Lilly Singh: “Gençleri dinlemenin ve onlardan öğrenmenin, yaratıcı çözümler için ortak çalışmanın ve karşılaştıkları güçlükleri ele almanın en iyi yollarından biri olduğuna kendim bizzat tanık oldum. Görüşlerini paylaşmak üzere güçlü kılındıklarında gençlerin yenilikçi ve yaratıcı pek çok fikre sahip oldukları görülecektir. Bu kuşak bana ilham veriyor, bu nedenle gençlerin daha parlak bir geleceğe ulaşmalarına yardım için elimden geleni yapmaya hazırım.”
 
UNICEF’in küresel destekçisi BTS: “LOVE MYSELF kampanyamızda gerçek sevginin anlamından söz ediyoruz. Her genci, sevgiyi kendi içinde bulmaya ve sonra bunu başkalarına yaymaya özendiriyoruz. Gençlerin birbirine karşılıklı destek olmasını da sevgiyi göstermede ilk adım olarak değerlendiriyoruz.”
 
# # #

Editörlere Notlar:

Sınırsız Kuşak hakkında
Gençlik 2030 Stratejisinin bir parçası olarak Sınırsız Kuşak, gençlere yönelik kaliteli eğitim, beceri eğitimi ve istihdam fırsatları gibi önemli alanlardaki büyük yetersizlikleri ele almak amacıyla başlatılmaktadır. Sınırsız Kuşak, dünya gençlerinin önündeki fırsatların artırılmasına yönelik yenilikçi çözümleri birlikte bulmak, finanse etmek ve yaygınlaştırmak üzere geniş bir alana yayılan ortakları bir araya getirmektedir: Hükümetler, özel sektör, akademi, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi gençlerin kendileri…
 
 
Sınırsız Kuşak liderler grubu üyeleri:

Sir Fazle Hasan Abed, Kurucu ve Başkan, BRAC; H.E. Dr. Abiy Ahmed, Başbakan, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti; Mr. Gordon Brown, BM Eğitim Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler; Ms. Julia Gillard, Başkan, Eğitim için Küresel Ortaklık; Mr. António Guterres, Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler; H.E. Mr. Paul Kagame, Cumhurbaşkanı, Rwanda Cumhuriyeti; Jim Kim, Başkan, Dünya Bankası Grubu; Ms. Graça Machel, Kurucu, Graça Machel Vakfı; Mr. Paul Polman, İcra Kurulu Başkanı, Unilever; Ms. Vibhu Sharma, Eş Başkan, Engelli Çocuklar için Küresel Ortaklık Gençlik Konseyi.
Sınırsız Kuşak kurul üyeleri:
Ms. Anne-Birgitte Albrectsen, İcra Kurulu Başkanı, Plan International; Ms. Alice Albright, İcra Kurulu Başkanı, Eğitim için Küresel Ortaklık; Mr. Ahmad Alhendawi, Genel Sekreter, Dünya İzcilik Örgütü ; Ms. Audrey Azoulay, Genel Direktör, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO); Ms. Harriet Baldwin, Uluslararası Kalkınma Bakanı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı; Mr. Sigve Brekke, İcra Kurulu Başkanı, Telenor Grubu; Ms. Sarah Brown, Yönetim Kurulu Başkanı, Eğitim için İş Çevreleri Küresel Koalisyonu; Ms. Ilwad Elman, Direktör, Elman Barış Merkezi; Mr. Tony Elumelu, Kurucu,  Tony Elumelu Vakfı; Ms. Henrietta Fore, Genel Direktör, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Mr. Michael Froman, Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyüme Başkanı, Mastercard; Mr. Napoleón García, Gençlik Direktörü, Nuestro Tiempo ve Censura Cero; Ms. Kristalina Georgieva, İcra Kurulu Başkanı, Dünya Bankası; Mr. José Ángel Gurría, Genel Sekreter, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD); Mr. Per Heggenes, İcra Kurulu Başkanı, IKEA Vakfı; Ms. Sri Mulyani Indrawati, Maliye Bakanı, Endonezya Cumhuriyeti; Mr. Safiqul Islam, BRAC Eğitim Direktörü; Ms. Sigrid Kaag, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı,  Hollanda; Ms. Natalia Kanem, Genel Direktör, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu; Ms. Lise Kingo, CEO ve Genel Direktör, Birleşmiş Milletler Küresel Anlaşması; Mr. Michael Kocher, Genel Yönetici, Ağa Han Vakfı; Ms. Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, Gençlik Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri; Ms. Rosemary Mbabazi, Gençlik Bakanı, Ruanda Cumhuriyeti; Mr. Norbert Meder, İcra Kurulu Başkanı, SOS Children’s Villages International; Ms. Federica Mogherini, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi; Mr. Sobel Aziz Ngom, Kurucu ve Genel Direktör, Social Change Factory; Mr. Hernán Rincón, İcra Kurulu Başkanı, Avianca Holdings; Mr. Guy Ryder, Genel Direktör, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); Mr. Achim Steiner, Yönetici, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP); Mr. Justin van Fleet, Direktör,  Eğitim Komisyonu; Ms. Jayathma Wickramanayake, Genel Sekreter Gençlik Elçisi, Birleşmiş Milletler; Mr. Liu Zhenmin, Ekonomik ve Sosyal İşler Müsteşarı, Birleşmiş Milletler
Sınırsız Kuşaktanıtım grubu üyeleri: Mr. Alexander De Croo, Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma İşbirliği Bakanı, Belçika Krallığı; H.E. Mr. Uhuru Muigai Kenyatta, Cumhurbaşkanı, Kenya Cumhuriyeti; Ms. Tsitsi Masiyiwa, Eş Kurucu & Eş Başkan, Yüksek Yaşam Vakfı; Ms. Vera Songwe, Yönetici Sekreter, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu
Sınırsız Kuşak hakkında daha fazla bilgi için: www.GenUnlimited.org

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Georgina Thompson
UNICEF New York
Telefon: + 1 917 238 1559

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.