Dünya Bankası ve UNICEF analizi her 6 çocuktan birinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor

COVID-19 öncesi analizler, üçte ikisi Sahra Altı Afrika’da olmak üzere 356 milyon çocuğun günlük 1,90 doların altında bir gelirle hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koydu

20 Ekim 2020
poverty
UNICEF/UN0320195/Baholis

NEW YORK/WASHINGTON D.C., 20 Ekim 2020 – Salgın öncesinde yaklaşık olarak 6 çocuktan biri, diğer bir deyişle dünya genelinde 356 milyon çocuk, aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu. Dünya Bankası Grubu ve UNICEF’in bugün yayınlanan yeni analizine göre, bu sayı önemli oranda artacak.  

Güncelleme: Parasal Yoksulluk İçindeki Çocuklara Yönelik Küresel Tahminler adlı çalışmada, kişi başına düşen günlük gelirin aşırı yoksulluğun uluslararası ölçütü olan 1,90 dolar ya da altında olduğu hanelerde hayatlarını sürdürmeye çalışan çocukların üçte ikisinin, sosyal güvenlik hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu Sahra Altı Afrika’da, beşte birinin ise Güney Asya’da yaşadığı belirtiliyor.

Analizler, aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısında 2013 ve 2017 yılları arasında 29 milyonluk bir düşüş yaşandığını göstermektedir. Ancak, UNICEF ve Dünya Bankası Grubu, son yıllarda yaşanan tüm ilerlemelerin endişe verici düzeyde düşük olduğunun ve eşit olmayan bir şekilde dağıldığının altını çiziyor ve COVID-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle bu ilerlemelerin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. 

UNICEF Programlar Direktörü Sanjay Wijesekera: “6 çocuktan birinin aşırı yoksulluk içinde yaşaması, 6 çocuktan birinin hayatta kalma mücadelesi verdiği anlamına gelir. Tek başına bu sayılar bile herkesi derinden sarsmaya yetmelidir. Salgının neden olduğu mali zorlukların boyutu ve derinliği, bu durumu çok daha kötü bir hale getirebilir. Sayısız çocuğun ve ailelerinin çok uzun yıllardır görülmemiş seviyelerde yoksulluk çekmelerini önlemek amacıyla, hükümetlerin acil olarak çocuklara yönelik kurtarma planlarını hayata geçirmesi büyük önem teşkil etmektedir.”

Küresel nüfusun neredeyse üçte birini oluşturan çocuklar, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların da yaklaşık yarısını oluşturuyor. Çocukların aşırı yoksulluk içinde yaşama riski, yetişkinlere göre iki kattan daha fazla (çocukların yüzde 17,5’i, yetişkinlerin yüzde 7,9’u). Daha küçük çocuklar ise çok daha yoksul koşullarda yaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 5 yaşın altındaki tüm çocukların neredeyse yüzde 20’si, aşırı yoksul hanelerde hayatını sürdürüyor.    

Dünya Bankası Yoksulluk ve Eşitlik Küresel Direktörü Carolina Sánchez-Páramo: “COVID-19 salgınından önce dahi, altı çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu ve tüm dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların %50’sini çocuklar oluşturuyordu. Bu veriler hepimiz için çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Aşırı yoksulluk, yüz milyonlarca çocuğu fiziksel ve bilişsel gelişim potansiyellerine ulaşma fırsatından mahrum bırakıyor ve yetişkinliklerinde iyi bir işe sahip olmalarının önünde bir engel teşkil ediyor. Hükümetler salgının neden olduğu ekonomik krize acilen müdahale etmeli. Bu bağlamda, hükümetlerin bilhassa toparlanma döneminde çocuklu yoksul hane halklarını desteklemeleri ve insan sermayesini yeniden inşa etmeleri, şimdi her zamankinden daha da hayati bir öneme sahip.” 

Çocukların yaşadığı aşırı yoksulluk, yetişkinlerin yaşadığı aşırı yoksulluk kadar düşüş göstermemiştir. 2013’teki sayılarla kıyaslandığında, 2017’de tüm dünyadaki yoksulların daha büyük bir kısmını çocuklar oluşturuyordu. Sahra Altı Afrika hariç dünyanın tüm bölgelerinde, çocukların aşırı yoksulluğunda çeşitli seviyelerde düşüşler yaşandı. Sahra Altı Afrika’da ise aksine, günlük 1,90 dolarla hayatta kalma mücadelesi veren çocukların sayısında 64 milyonluk bir artış yaşandı. Böylece 2013’te 170 milyon olan bu sayı, 2017’de 234 milyona yükseldi.

Analize göre, çocuk yoksulluğu, savunmasız ve çatışmadan etkilenen ülkelerde daha yaygın. Bu ülkelerde çocukların yüzde 40’ından fazlası aşırı yoksul hanelerde yaşarken, diğer ülkelerde bu oran yaklaşık yüzde 15. Ayrıca analizde, aşırı yoksulluk içinde yaşayan çocukların yüzde 70’inden fazlasının, hane reisinin tarım alanında çalıştığı hanelerde yaşadığı da belirtiliyor.  

Devam eden COVID-19 krizi nedeniyle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlükle elde edilmiş kazanımlar kaybedilebilir. Bu durum ise çocukları, kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilemeye devam edecektir. Bu kapsamda alınacak sosyal koruma tedbirleri, hem acil COVID-19 müdahalesinde hem de uzun vadeli toparlanmada yoksul ve savunmasız grupların olumsuz baş etme yöntemlerine başvurmasının en aza indirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya Bankası ve UNICEF verileri, birçok ülkenin başta nakit transferleri olmak üzere sosyal koruma programlarının kapsamını genişleterek krize müdahale ettiğini gösteriyor. Nakit transferleri, insan sermayesine daha uzun vadeli yatırımların yapılmasının önünü açıyor. Özellikle çocuk gelişimine yönelik alınan diğer tedbirlerle ve yüksek kaliteli sosyal hizmet sunumuyla desteklendiğinde nakit transferlerinin, parasal ve çok boyutlu yoksulluğun çözümünde etkili olduğu gösterilmiştir. Nakit transferleri çocukların sağlığı, beslenmesi, bilişsel gelişimleri ve diğer gelişimsel ihtiyaçları açısından da önemli bir rol oynamaktadır.       

Ancak, bu müdahalelerin büyük bir kısmı kısa vadelidir ve toparlanmanın boyutu ve uzun vadeli müdahale gerektirmesi nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Gelecek şoklara hazırlanmak için hükümetler, sosyal koruma sistemlerinin ve programlarının kapsamını genişletmeli ve herkesin bu programlara erişimini sağlamalıdır. Hükümetler bu kapsamda şunları yapabilir: Ücretli ebeveyn izni ve herkes için kaliteli çocuk bakımı gibi aile dostu politikalara yatırım yapılması, mali sürdürülebilirlik alanındaki inovasyonların, yasal ve kurumsal çerçevelerin güçlendirilmesi, insan sermayesinin korunması ve uzun vadede çocuk ve aile desteklerinin genişletilmesi.   

###
 

Editörlere notlar:

Dünya Bankası ve UNICEF, hükümetleri çocuk yoksulluğunu ölçme, analiz etme ve çocuk yoksulluğuna müdahale etme konularında desteklemek için birlikte çalışmaktadır. Bu kapsamda iki kuruluş, savunmasız ve çatışmadan etkilenen ülkeler de dâhil olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde sosyal korumanın güçlendirilmesi gibi faaliyetler yürütmektedirler.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.