BM kuruluşları ve paydaşlar: 'Finansman açığı nedeniyle Suriyeli mülteciler temel hizmetlerden mahrum kalıyor'

25 Haziran 2015

AMMAN, Ürdün, 25 Haziran 2015 - Bugün yayımlanan bir rapora göre, Suriye’deki çatışmalardan kaçan 3.9 milyon mültecinin yanı sıra komşu ülkelerde bu mültecilere ev sahipliği yapan yerel topluluklardaki 20 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen yardım çalışmaları, finansman açığı nedeniyle sekteye uğruyor.  

 


Suriye Krizi Müdahalesine yönelik geliştirilen Bölgesel Mülteci & Güçlendirme Planı (3RP) kapsamında 200’ü aşkın paydaş, 3RP’ye destek taahhütlerini bir an önce yerine getirmeleri için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. 

 

 

BM kuruluşları ve STK’lar tarafından 3RP kapsamında yürütülen programlar için 4.53 milyar ABD Dolarına ihtiyaç duyulmasına rağmen, Mayıs ayı sonu itibariyle yalnızca 1.06 milyar (%23) ABD Doları toplanmış bulunuyor. Diğer bir deyişle, 3.47 milyar dolarlık bir finansman açığı olduğu görülüyor. 

 

“Bu geniş çaplı krize müdahale edebilmek için uluslararası toplumun dayanışmasına ve sorumluluk üstlenmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Fakat finansman konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Öyle ki, önümüzdeki altı ay boyunca milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olabiliriz,” diyor BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres.  

 

Finansman açığı nedeniyle, 1.6 milyon mülteci bu yıl gıda yardımlarından yeterince yararlanamadı. 750.000 çocuk ise okula gidemiyor. Başta sağlıksız koşullarda doğum yapma riski bulunan 70,000 hamile kadın olmak üzere, pek çok mülteci temel sağlık hizmetlerinin masrafını karşılayamıyor. Ürdün şehirlerinde yaşayan mültecilerin yaklaşık %86’sı, günlük 3.2 ABD Doları olan yoksulluk sınırının altında hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Lübnan’daki mültecilerin %45’i ise derme çatma barınaklarda yaşamlarını sürdürüyor. Krizden etkilenen nüfusun neredeyse yarısı çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların ve ailelerin büyük bir kısmı, şiddet olaylarının ve çatışmaların yarattığı sorunlarla mücadele ediyor. 

 

3RP’de yer alan paydaşlar; gereken finansman sağlanmazsa, dezavantajlı durumdaki yaklaşık 130,000 ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu nakit yardımından yararlanamayacağı ve dezavantajlı bireylerin aylık gıda kuponlarını alamayacakları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölge genelindeki milyonlarca insana su ve arıtma hizmetlerinin ulaştırılmasında da birtakım zorluklar yaşanacağı öngörülüyor. 1.7 milyon kişi; yakıt, barınak, yalıtım, battaniye veya kışlık kıyafet gibi ihtiyaçları karşılanmadan kış mevsimine girebilir. Geçtiğimiz yıl aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insan, son kırk yılın en soğuk kışı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

2015 yılını yarılamış olmamıza rağmen, gereken finansmanın ancak dörtte birini elde ettik. Kış mevsimi ise kapıda. Bu nedenle, 3RP paydaşları plan yapabilmek ve yardımları zamanında ulaştırabilmek için acil olarak mali destek verilmesini talep ediyor.  

 

Suriye krizi, ev sahibi ülkeler üzerinde de çok önemli sosyal ve ekonomik etkiler yarattı. Bu ülkeler; krizin odak noktasında bulunmakla kalmayıp siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklar yaşıyor. Beşinci yılına giren Suriye krizi, kalkınmayı ve küresel güvenliği de olumsuz etkiliyor.

 

“Geçtiğimiz dört yılda Suriye krizi müdahalesinden edindiğimiz dersler, dayanıklılığın arttırılmasına odaklanan entegre insani yardım ve kalkınma yaklaşımlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere. 3RP eksiksiz bir şekilde finanse edilirse, bu plan insanların iş bulmalarına yardımcı olacak, mikro işletme fırsatlarına erişimlerini sağlayacak ve aileler için gıda güvenliğini arttıracaktır. Böylelikle, istikrarın yeniden yaratılmasına da katkıda bulunacaktır,” diyor UNDP Başkanı Helen Clark.  

 

Rapor, ev sahibi ülkelerin üzerindeki baskı arttıkça, sığınma arayan Suriyelilerin güvenli bir şekilde yaşamalarının zorlaştığını ortaya koyuyor. Böylesi zorluklar, güvenlik arayan Suriyelilerin sayısının artmasına neden oluyor. Suriyeli mülteciler, Akdeniz’i aşıp Avrupa’ya ulaşmak için tehlikeli yolculukları göze alıyor. Bu sebeple her geçen gün daha fazla Suriyeli hayatını kaybediyor. 

 

Rapor; uluslararası toplumu, ev sahibi ülkelerin yükünü paylaşmaya davet ediyor. Bu kapsamda; ivedilikle finansman desteği sağlanması, Suriyeli mülteciler için yeniden yerleştirme fırsatları ve başka insani kabul türlerinin geliştirilmesi gibi çözümler sunulması isteniyor. 3RP Paydaşları; eylem çağrısına kulak verilmediği takdirde, Suriyeli bir neslin yitip gideceğini ve komşu ülkelerin ise kamu yararını tek başına sağlamak konusunda zorluk çekmeye devam edeceğini belirtiyor.

 

 

3RP ARKA PLANI

 

Suriye Krizine yönelik Bölgesel Mülteci & Güçlendirme Planı (3RP); mültecilerin korunma ihtiyaçlarını karşılamayı, en dezavantajlı durumdaki vatandaşların insani ihtiyaçlarını gidermeyi ve Suriye krizinin Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi komşu ülkeler üzerindeki uzun vadeli sosyoekonomik etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir yardım girişimidir. 

 

3RP kapsamında, 5.5 milyar Dolarlık finansman talep edilmektedir. Bu miktarın, 1 milyar Doları ev sahibi devletlerin ihtiyaçlarına, 4.5 milyar ABD Doları ise Birleşmiş Milletler kuruluşları ve STK’lar tarafından yürütülen programlara ayrılacaktır. Bu finansman çağrısı, 2015’in sonunda bölgedeki Suriyeli mülteci sayısının 4.27 milyona ulaşacağı varsayımına dayanmakta ve krizden etkilenen 20 milyon ev sahibi topluluk üyesine yardım götürmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Raporu indirmek ve 3RP hakkında daha fazla bilgi almak için:
www.3RPSyriaCrisis.org

 

3RP’DE YER ALAN PAYDAŞ KURULUŞLARLA İLETİŞİM İÇİN

 

 

3RP’ye dâhil olan bütün kuruluşların iletişim bilgileri için:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.