Belizeli çocukların dörtte üçü Earl Kasırgasından etkilendi

Temiz su bulunamaması, yetersiz sanitasyon ve sel sularında timsahların görülmesi çocukların yaşamını tehdit ediyor

05 Ağustos 2016

 

BELİZE CITY, 6 Ağustos 2016 – Belize’yi iki gün önce vuran Earl Kasırgası, yaklaşık 27 bini beş yaşından küçük olmak üzere 110 binden fazla çocuğu etkiledi. Temiz su sıkıntısı, yetersiz sanitasyon, heyelan tehlikesi, bunların yanı sıra sular altında kalan yerlerde görülen timsahlar ve yılanlar ülkenin en güç durumdaki çocuklarının güvenliğini tehdit etmektedir.

Kategori 1 kapsamındaki kasırga Perşembe günü sabahı erken saatlerde Belize City’nin güneyinde karaya ulaştı; daha sonra şiddeti azalarak tropik fırtınaya dönüşen hava olayı ülkeyi boydan boya kat ederken yaygın zarara ve binlerce evin hasar görmesine yol açtı.

UNICEF Earl’ın Belize City’nin güney kısmında yerleşik en güç durumdaki topluluklara verdiği zararla ilgili bir ilk değerlendirme yaptı. Sahada görev yapanlar, yüzlerce ailenin akrabalarına, komşularına ya da devletin barınaklarına sığınmak zorunda kaldığını bildirmektedir. Çok sayıda aile, seller ve hızı saatte 80 mili bulan rüzgâr nedeniyle evlerini ve eşyalarını yitirmiş durumda.

UNICEF Belize Temsilcisi Ivan Yerovi :

"Earl Kasırgasının yol açtığı yıkımın, Belize’de en güç durumda bulunan çocukların güvenliklerini, hatta yaşamlarını yakın tehlike altına soktuğunu” belirtti.

Fırtına ülkeyi vurmadan önce pek çok aile sığınılacak yerlere çekilmiş olduğu halde kimi aileler toplu sığınma yerlerindeki alkol kullanımı ve aşırı kalabalık nedeniyle çocuklarının güvenliklerinden kaygı duyarak evlerinde kalmıştı. Ne var ki bugün bu ailelerin evleri de yıkıma uğramıştır ve ailelerin söz konusu sığınma merkezlerinden başka gidecek yerleri yoktur.

Yerovi sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Hemen ele almanız gereken öncelikli konu, evlerini yitiren çocukların ve ailelerin güvenli, çocuk dostu, temiz su bulunan ve çocukların eğitimlerine devam edebilecekleri yerlere yerleştirilmesidir.”

UNICEF, temiz su, sanitasyon ve hijyen gibi temel hizmetlerden yoksun kalan çocuklara ve ailelere bu hizmetleri götürmek için aralıksız çalışmaktadır. Kuruluşun yerlerinden olan çocuklara eğitim ve psikososyal destek sağlanmasına ve toplu barınakların çocuk dostu yerler haline getirilmesine yönelik planları vardır.

Belize Başbakanı Dean Oliver Barrow kasırga nedeniyle can kaybı olmadığını teyit etmiştir. Ulusal Acil Durum Yönetimi Kuruluşu (NEMO) ülke için TEHLİKE GEÇTİ evresi ilan etmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, tıbbi bakım ve barınak temini, yollardaki yıkıntıların temizlenmesi, tesislerin onarımı, hava ve deniz limanlarının denetimi gibi işler yetkililer ve yardım çalışmalarında yer alan kuruluşlar tarafından sürdürülmektedir.
 

İrtibat Kişileri

Denise Robateau
UNICEF Belize
Telefon: +501 610 1108

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.