Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Genç İklim İletişim Ağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde kuruldu

22 Kasım 2022
UNICEF
UNICEF

ANKARA, 22 Kasım 2022 – Türkiye'den Çocuk Danışma Kurulu'na seçilen 20 genç ile Avrupa ve Orta Asya'daki 15 ülkeden gelen 20 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen 23. Çocuk Forumu kapsamında 20-22 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da bir araya geldi.

Bu yıl bölgesel düzeyde gerçekleştirilen Çocuk Forumu, gençler tarafından yapılan “Geleceği Birlikte Tasarlayalım” ortak çağrısı ışığında iklim değişikliği ve çevre konularına odaklandı. Forum sonunda elde edilen çıktılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Sayın Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Regina De Dominicis'e sunuldu.

Genç katılımcılar, yetkilileri gençlerle işbirliği yapmaya ve çocukların ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sürdürdüğü iklim eylemlerine katılımını destekleme çağrısında bulundular. Çocuklar ayrıca bölgesel düzeyde katılımlarını ve etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla Bölgesel Genç İklim İletişim Ağı’nı kurdular. Her iki girişimde Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF yetkilileri ile parlamenterler ve diğer üst düzey katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeni oluşturulan Bölgesel Genç İklim İletişim Ağı ile, gençlerin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaları ve etkili iklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve haklarının ve tam potansiyellerinin hayata geçirilmesi konularında ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis yaptığı konuşmada; "Çocuk hakları, iklim değişikliğinden ağır bir şekilde etkilenmekte ve elimizdeki veriler bu durumun, hızlı bir şekilde, daha da kötüye gittiğini göstermekte. Buna rağmen gençler, politika oluşturma süreçlerinde yeterince temsil edilmiyorlar. Bu forum bizlere gençlerin ortak taleplerinin kapsamlı iklim eylem planlarının geliştirilme süreçlerine  dahil edilmek olduğunu gösterdi. UNICEF olarak, hükümetlere, özel sektöre ve diğer tüm ilgili aktörlere gençleri ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki tüm iklim müzakerelerine ve kararlarına dahil etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Gençler tehditleri fırsata dönüştürme gücüne sahiptir. Ve biz bu güçten sadece masada olmaları durumunda faydalanabiliriz” dedi.

Forum’un bu yılki konusu olan iklim değişikliğinin sınırları aşan ortak bir tehdit olması sebebiyle, Türkiye bu yıl ilk kez diğer ülkelerden gençleri de Çocuk Forumu'na davet etti. Bu daveti olumlu karşılayan Avrupa ve Orta Asya'daki 15 ülkeden gelen gençler, çevre konularında fikir alışverişinde bulunma ve iklim değişikliği konusunda çözüm önerileri sunma fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Türkiye’den ve diğer ülkelerden gençleri bir araya getiren etkinliğin kapanış töreninde şunları söyledi: “Bu yıl yirmi üçüncüsü gerçekleşen Çocuk Forumu’nun uluslararası bir kimlik kazanması bizim için son derece gurur verici bir gelişme. Hayatın her alanında çocukların varlığını güçlendirmek, dünya çocuklarının taşıdığı muhteşem potansiyeli görmek hepimize ayrı bir mutluluk verdi. Her yıl birbirinden önemli küresel sorunlara çözüm önerilerini sunan çocuklarımızla tanıştıkça, dünyamızın geleceğinin güvende olduğuna inanıyoruz. Bu yıl da çocuklarımızın “İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı” gibi küresel bir konuyu ele almaları ve birbirinden etkili çözüm önerileri sunmalarını önemli buluyoruz. Dünyamızın tüm insanların ortak yaşam alanı olduğunu ve dünyanın bir ucunda kanat çırpan kelebeğin rüzgarından, dünyanın öbür ucundaki çocukların etkilendiğini biliyoruz. Bu noktada hepimiz, doğal hayata, çevremize saygı göstermenin önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunun farkındayız. Teknolojik gelişmeler sonucu ulaştığımız imkanların doğanın bir alternatifi olmadığını sık sık hatırlıyoruz. İnternette sörf yapmanın denizde yüzmekle bir olmadığını, bilgisayar oyunlarıyla kurulan çiftliklerin bedensel gelişimimizi beslemediğini, sosyal medyada geçirilen zamanın dostlukların yerini tutmadığını, dijital ortamların insan hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmeye yetmediğini görüyoruz. Ancak doğayla barışık ve doğanın da haklarına saygı göstererek yaşadığımız takdirde sağlıklı ve mutlu bir geleceğin kapısını aralayabiliriz.”

Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiği gençlerle iklim değişikliği ve çevre konularında sohbet etti. Emine Erdoğan hitabında şunları söyledi: “Gelecek çocuklarla filizlenir. Bizler, bu dünyayı onlardan ödünç aldık. Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar” sözü, bu gerçeği çok güzel ifade eder.  Çocukları ilgilendiren sorunları çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak, bizlerin temel sorumluluğudur. Hepimiz, bu bilinçle, gelecek nesillere dopdolu bir miras hazırlamak istiyoruz. Fakat miras sadece kazanımlardan oluşmaz. Bazen, eksikler, kayıplar, hatalar da miras kalır. O nedenle, çağımıza ait sorunları çözüme kavuşturmada işbirliği içinde olmalıyız. Bu hem çocuklara, hem de geleceğe olan borcumuzdur. Bu anlamda, iklim değişikliği, insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı, yüzyılın en büyük küresel sorunudur. Bu hayati kriz, 8 milyar insanı ve tüm canlıları doğrudan etkilerken, ne yazık ki çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar.Bu yönüyle, iklim değişikliği, başlı başına bir çocuk hakları meselesine dönüşmüş durumda.Yaşamak, her çocuğun en temel hakkı ve bu hakkı korumak hepimizin ödevidir.Çocukların;  temiz çevre, temiz hava, temiz su, temiz gıda, eğitim ve oyun gibi, elinden alınamaz hakları olduğu noktasında hepimiz hemfikiriz. Ancak bu hakları onlara eksiksiz teslim etmek için, hayattaki karşılıklarını da oluşturmamız lazım. Şu bir gerçek ki, iklim değişikliğinin çevresel ve ekonomik etkilerinden tüm ülkeler eşit etkilenmiyor. Hatta, en riskli bölgeler haline gelen ülkeler, küresel sera gazı emisyonunda en düşük paya sahipler. Bunların başında da Afrika ülkeleri geliyor. En az zararı veren, en çok zarara maruz kalıyor. Öyle ki yaşanabilir coğrafyalar bile azalmaya başladı. Bu şartlardan, iklim mülteciliği diye bir kavram doğdu. İnsanlar artık göç yollarına sadece savaştan kaçmak için değil, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için de düşüyorlar. Böyle bir tablo karşısında, biz büyüklerin en önemli ödevi, iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir. Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz. İnsanlığın bu müşterek meselesine, ‘dünya ortak evimiz’ felsefesiyle yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi, ‘sıfır atık projemiz’ uluslararası toplumun takdirine mazhar oldu. Birleşmiş Milletler 77. Kurulu esnasında, imzaya açtığımız “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” nın altındaki imzaların her gün arttığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum.Bu gayret, dünyanın tüm çocuklarının müreffeh bir gelecekten eşit ve adil yararlanması içindir.”

Çocuk Danışma Kurulu

Çocuk Danışma Kurulu, 2000 yılından bu yana Türkiye'de daha geniş katılım mekanizması olarak faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitelerinin danışma organıdır. İl delegeleri, ulusal ve küresel politika geliştirme süreçlerinde komiteleri temsil etmek üzere kendi aralarından 20 genç (10 kız, 10 erkek) seçerler. Kurul üyeleri iki yıl süreyle görev yapar ve Bakan, UNICEF Temsilcisi ve diğer üst düzey yetkililer ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Çocuk Forumu

Çocuk forumu 2000 yılında kurulan il çocuk hakları komitelerinin yılda bir kez buluştuğu bir platformdur. Her ilden 12-18 yaş aralığındaki gençler bu komitelere üye olabilir ve akranlarıyla birlikte projelerinin hayata geçirilmesi süreçlerinde rol alabilirler. UNICEF ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından komitelere mali ve teknik destek sağlanmaktadır. Her yıl 20 Kasım günü, komitelerden gelen delegeler Ankara’da buluşarak yil icinde yaptiklari çalışmaları ve belirledikleri konuda hazırladıkları deklarasyonlarını bakan, kamu denetçisi, UNICEF temsilcisine ve ilgili makamlara sunarlar.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.