Avrupa Birliği ve UNICEF, COVID-19’un çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini azaltmak için Batı Balkanlar’da ve Türkiye’de bir program başlatıyor

Program kapsamında verilecek destek; çocuklar ve aileleri için temel sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak

31 Mart 2021
girl child
UNICEF/UN0352690/Vas

BRÜKSEL/CENEVRE, 31 Mart 2021 – Bugün Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF, 5 milyon Avroluk bütçeye sahip bir proje başlattığını duyurdu. Proje kapsamında COVID-19’un Batı Balkanlar’daki ve Türkiye’deki en savunmasız çocuklar ve aileler üzerindeki etkilerinin azaltılması hedefleniyor. COVID-19’a karşı müdahale kapsamında kurulan ortaklık sayesinde 490.000 çocuğun ve ailenin; erken çocukluk gelişimi, eğitim, sağlık ve koruma gibi alanlarda sunulan kamu hizmetlerine erişimi arttırılacak.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: Batı Balkanlar’da ve Türkiye’de UNICEF ve Avrupa Birliği arasında kurulacak işbirliği çocukların eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişim hakkını güvence altına almayı hedefliyor. Bu ortaklık sayesinde bu hizmetleri sunan ulusal sistemlerin daha hakkaniyetli, kapsayıcı olması sağlanacak ve en savunmasız durumdaki çocukların ve ailelerin ihtiyaçları karşılanacak. COVID-19 salgınının yol açtığı krizden toparlanmak için başlatılan bu program söz konusu ülkelerde daha dayanıklı sistemlerin kurulmasını amaçlıyor.”

Avrupa Komisyonu Batı Balkanlar Direktörü ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Direktörü olan Genoveva Ruiz Calavera, “COVID-19 yüzünden bir nesli kaybetmeyi göze alamayız. Bu programla yaklaşık yarım milyon çocuğa ve aileye temel çocuk bakım hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulması için destek vereceğiz. Bu desteğe, dijital araçların ve kaliteli dijital içeriklerin uzak bölgelerde yaşayan ailelere sağlanması da dahil. Yine bu kapsamda sağlık ve gıda hizmetlerinin de sürdürülmesi için destek sağlanacak, Erken Çocukluk Gelişimi hizmetlerinin erişilebilirliği arttırılacak. Bu program; AB’nin Batı Balkanlar’ı ve Türkiye’yi salgına karşı müdahalelerinde desteklemeye ve salgının en savunmasız gruplar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarının bir parçasıdır,” dedi.

Birden fazla sektörü içinde barındıran bu AB-UNICEF ortak programı; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de yürütülen çalışmaları güçlendirecek ve böylece temel hizmetlere erişim arttırılacak, çocuklar ve aileler için yeni destek türleri hayata geçirilecek ve çeşitli sektörlerde ön saflarda çalışan personelin kapasitesi geliştirilecektir.

*Bu adlandırma, statü konusundaki görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Bildirgesi ve Kosova'nın bağımsızlık ilanı hakkındaki Uluslararası Adalet Divanı’nın Görüşü ile uyumludur.

Program için tahsis edilen finansman AB’nin Batı Balkanlar’ın COVID-19 müdahalesine yönelik yardım paketinin bir parçası olup, söz konusu yardım paketi 3,3 milyar Avroyu aşmış durumda. Avrupa Takımı [Team Europe] COVAX için 1,1 milyar Avro AB finansmanı da dahil toplam 2,2 milyar Avroluk katkıda bulundu.

 

Arkaplan

Salgının başlangıcından bu yana UNICEF, salgının çocuklar ve aileler üzerindeki etkilerini azaltmak için çabalıyor. UNICEF bu kapsamda hükümetleri sağlık çalışanlarına yönelik tıbbi malzeme ve kişisel koruma ekipmanları satın alması için destekliyor; okullar için temel hijyen malzemeleri temin ediyor; okul öncesi eğitimdekiler de dahil çocuklar için uzaktan eğitim sürecine destek oluyor; ailelere beslenme, emzirme ve ebeveynlik konularında rehberlik sağlıyor; toplum temelli ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerini erişilebilir hale getiriyor ve en savunmasız durumdaki çocuklar için sosyal destek sağlıyor.

COVID-19 salgını kapsamında Batı Balkanlar için ayrılan AB yardım paketi halihazırda 3,3 milyar Avroyu aşmış durumda. Bu yardım paketi kapsamında şunlar da yer alıyor: ekipman için acil destek, yerel bankalar aracılığıyla sağlık sistemlerine ve işletmelere orta ve uzun vadeli destek, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) yardım paketi aracılığıyla kredi şeklinde makro-finansal destek, DSÖ ile işbirliği içinde aşı uygulamasına destek ve başta Romanlar, kadınlar (özellikle şiddet mağdurları), çocuklar, yurduna geri dönenler, yaşlılar ve engelliler olmak üzere savunmasız gruplara destek.

AB, bu mali desteğe ek olarak, tüm Batı Balkan ülkelerinin salgına karşı tıbbi malzemeler satın almaları için AB Ortak Satınalma Programı’na dahil olmalarına ve gözlemci olarak AB Sağlık ve Güvenlik Komitesi’ne katılmalarına da olanak sağladı.

AB aynı zamanda COVAX'ın en güçlü küresel destekçilerinden de biri. COVAX, COVID aşılarına adil ve eşit erişim sağlanması ve aşı temini için küresel dayanışma tesis edilmesi açısından en etkili araç olmaya devam ediyor. Avrupa Takımı, AB bütçesinden ayrılan 1 milyar Avro da dahil olmak üzere COVAX için 2,2 milyar Avrodan fazla katkıda bulundu.

###

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.