Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF, Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni Başlatıyor

25 Eylül 2023
foster family project launch
UNICEF/Kilic

Ankara, 25 Eylül 2023 – Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi açılış töreni bugün Ankara’da gerçekleştirildi. Proje, çocuk koruma sisteminde aile odaklı hizmetlerin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım niteliğini taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde ve Avrupa Birliği’nin 5,1 milyon Euro tutarındaki desteğiyle hayata geçirilen 36 ay sürecek proje koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesiyle çocukların sıcak bir aile ortamında korunmasını ve iyilik hallerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında; koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuklar, koruyucu aileler, biyolojik aileler ve sosyal hizmet işgücünün desteklenmesi için çok boyutlu faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje, çocuk koruma sisteminde tespit, değerlendirme ve izleme süreçlerinin etkililiğini arttırmayı, mevcut koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesini sağlamayı ve geçici koruyucu aile hizmet modelinin geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, çocuklara ve ailelere yönelik yeni destek mekanizmaları oluşturulmasını hedefliyor. Bununla birlikte, korucuyu aileler arasında bilgi  ve deneyim paylaşımını kolaylaştıran, koruyucu ailelerin  ihtiyaç duyduklarında bilgi edinmelerini sağlayacak  platformlar oluşturulması  bekleniyor.

Sosyal hizmet işgücü alanında faaliyet gösteren meslek elemanlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi böylelikle koruyucu aile hizmet birimlerinde görev yapan profesyonellerin  bilgi ve becerilerinin daha da ilerletilmesi proje kapsamında öngörülüyor.

Proje, çeşitli sektörlerden profesyonellerin rol ve sorumluluklarını  tanımlayarak kurumlar arası işbirliği ile Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemlerinin genel etkinliğini arttıracak. Koruyucu aile sistemi için güçlü bir destek ağı oluşturarak ve çocukların  iyilik halini güvence altına almak amacıyla bu alanda çalışan Bakanlıklar  ve sivil toplum örgütleriyle etkili, bütüncül hizmetler sunmak için ortaklıklar geliştirmeyi hedefliyor.  

Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye’nin çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi ve çocuk refahının arttırılmasına  yönelik kararlılığında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Paolo MARCHI, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’de koruyucu aile sistemini güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen bu proje, Ülkenin çocukların aile yanında desteklenmesi, aileden ayrılmanın önlenmesi ve  ihtiyaç halinde aile temelli alternatif bakım hizmetlerinden yararlanılması alanında attığı önemli adımları  ve son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemeleri temel alacaktır. Koruyucu aile sisteminin çocuklar ve gelişimleri üzerindeki olumlu etkisinin farkındayız. Bu nedenle, programın odağında koruyucu aile sisteminin ülke çapında yaygınlaştırılması olacaktır. Bu, birçok çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratacaktır.

UNICEF; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, çocukların ve yeni ailelerinin hayatlarında fark yaratacak bu önemli programa yönelik güçlü taahhüdünü ve Avrupa Birliği’nin mali desteğini memnuniyetle karşılamaktadır.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-LANDRUT, konuşmasında şunları kaydetti: “Bu proje, çocuklar için daha güvenli ve destekleyici bir ortamın temellerini atmaya yardımcı olacak, aynı zamanda koruyucu ailelerin acil durumlar ve diğer potansiyel zorluklara hazırlıklı olmalarına yardımcı olacaktır. Proje çocuk koruma ağının bu yönünü güçlendirerek, savunmasız çocukların bir kuruma yerleşmek zorunda kalmadan zamanında ve uygun destek almasını sağlayacak.”

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bakanlık olarak hem çocukların hem ailelerin mutluluğu ve refahına hizmet eden, millet ve devlet olarak verim aldığımız Koruyucu Aile hizmetimizi geliştirmeye karar verdik. Bu kararımız kapsamında Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini, UNICEF ile işbirliğinde yürüteceğiz. Yeni projemizin de çocukların sağlığı ve mutluluğu başta olmak üzere, toplumsal refahımızı da destekleyeceğine inanıyorum. Koruyucu Aile hizmetimizin güçlendirilmesine odaklanacağız. Bu aşamada öncelikle mevcut imkânlarımızı değerlendireceğiz. Aynı zamanda alanda hizmet veren personelimizin ve koruyucu ailelerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların alt yapısını güçlendireceğiz. Geçici Koruyucu Aile Sistemi ile çocuklara uygun hizmet modeli belirleninceye kadar koruyucu aile yanında en iyi şartlarda bakımlarının sağlanmasını hedefliyoruz.”

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.