Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye tarafından “Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı” Konferansı düzenlendi

İçermeci ve bütünleşik sosyal koruma, sosyal hizmetler ve eğitim Türkiye’nin geleceği için en önemli yatırımlardır

15 Ekim 2021
UNICEF
UNICEF

ANKARA, 15 Ekim 2021- Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye tarafından “Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı” Konferansı düzenlendi. 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü[1] öncesinde gerçekleşen konferans kamu, sivil toplum, akademi ve uluslararası kurum temsilcilerinden oluşan 150’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.  

Konferans sırasında katılımcılar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin yoksulluğun azaltılması ile çocuk refahının artırılmasına yönelik etkilerini tartıştılar. Konferans çıktıları, çocuklar ve ailelere yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Konferans sırasında UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis “Tüm çocukların mutlu, sağlıklı, iyi eğitimli ve başarılı olma hakkı ve potansiyeli vardır. Bununla birlikte, sosyo-ekonomik zorluklar ve şoklar bu potansiyele zarar verir, çocukların refahını ve geleceğini olumsuz etkiler. Çocuklar, herhangi bir zorluğun etkilerine karşı yetişkinlerden daha savunmasızdır ve bu durum onları yaşamları boyunca etkileyen, bir ‘dezavantajlılık döngüsü’ne sokabilr. İyi koordine edilmiş, yeterli ve düzenli nakit transferleri ve sosyal hizmetler, özellikle COVID-19 gibi krizlerin, yüksek veya düşük gelirli tüm ülkeler için ciddi zorluklar yarattığı bir dönemde, hiçbir aile veya çocuğun geride kalmaması için kanıtlanmış çözümlerdir.”dedi.

Çocuk refahının çok yönlü doğasının altını çizmek için, çocuklara duyarlı sosyal koruma ve çok boyutlu yoksulluk kavramlarından yararlanılmaktadır. Bu kavramlar çocukların beslenme, maddi yoksunluk, fiziksel ve zihinsel sağlık, eğitim ve benzeri konularda yaşabilecekleri zorlukları ve bunlara dair önlemleri kapsamaktadır.

Konferansta, çocuklar için sosyal koruma ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve Nakit+ modeline geçilmesi yönünde önemli hedefler belirleyen 11. Ulusal Kalkınma Planı vurgulanırken, katılımcılar ulusal planın gerçekleştirilmesine destek olma taahhütlerini yenilediler.

Konferansta, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı’nın geçici ve uluslararası koruma altındaki çocuklara genişletilmesi, bütünleşik sosyal koruma uygulamasının başarılı bir örneği olarak tartışıldı. AB tarafından finanse edilen ŞEY Programı ulusal program temelinde yapılandırılmış olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılayı, MEB, ve UNICEF ortaklığıyla 2017 yılından bu yana uygulanmaktadır ve 700.000'den fazla çocuğa ulaşmıştır.

Konferansta, dezavantajlı ailelerin refah düzeylerini artırabilecek Avrupa Çocuk Garantisi ve Çocuk Yardımları (genel veya hedefli) gibi araçların sosyal politikalar gündemini ileriye taşımasına yönelik öneriler tartışıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK “Yoksullukla mücadele temelinde, refahı topluma yaymayı amaçlıyoruz.

Sosyal politikaların, kapsayıcı, geliştirici, dönüştürücü, bütüncül bir çerçevede şekillenmesi ve yürütülmesini önemli buluyoruz. 

Bu noktada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yürüttüğümüz çalışmalar öne çıkıyor.

Hem çocuk haklarının gereği, hem de beşeri sermayemizin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi açısından, “çocukların refahı”nı artıracak programları hayata geçiriyoruz.” dedi. ”Bu noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe çok daha çabuk ulaşacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz.” sözlerini vurguladı.

 


[1] Birleşmiş Milletler (BM), küresel yoksulluğun azaltılması ve dünya çapında yoksulluk konusuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak için, 1992 yılında, 17 Ekim'i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.