Acilen uluslararası tedbirler alınmazsa, COVID-19 salgını mülteciler, göçmenler ve yerlerinden edilmiş toplumlar üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açabilir

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore’nin Açıklaması

01 Nisan 2020
on the move
UNICEF/UNI176266/Ojeda

NEW YORK, 1 Nisan 2020 – “COVID-19 hastalığının, göçmen ailelerin bulunduğu mülteci kamplarında, kalabalık kabul merkezlerinde veya idari gözetim merkezlerinde yayılma riski oldukça yüksek. Virüsün yayılma hızı da dikkate alındığında, böyle bir senaryo çok uzak görünmüyor.

“Mülteci, göçmen veya bulundukları ülkede yerlerinden edilmiş kişiler de dâhil olmak üzere evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar ve aileler, küresel bir salgın yokken dahi sağlık hizmetlerine ve düzgün el yıkama ve hijyen olanakları gibi önleyici hizmetlere erişimde büyük engellerle karşılaşmaktadır. Dolayısıyla bir salgın hastalık durumunda bu kişiler çok daha büyük bir risk altındadır.”

“COVID-19 gibi bir solunum yolu hastalığı, birçok kamp ve yerleşim alanının tipik özelliği olan aşırı kalabalık, kapalı mekânlarda ve güvenli olmayan koşullarda kolaylıkla yayılabilir. Bu ortamlardaki ailelerin hastalığı kapma riski çok daha yüksek olup yetersiz hizmetler nedeniyle hastalıkla mücadele etme imkânları da çok daha azdır.”   

“Burada az sayıda bir insan topluluğundan söz etmiyoruz. Bugün evlerini terk etmek zorunda kalmış 31 milyon çocuk var. Bu çocukların 17 milyondan fazlası kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş, 12,7 milyonu mülteci konumunda ve 1,1 milyonu da sığınmacı statüsünde bulunuyor. Tüm bu çocuklar çeşitli hizmetlere ihtiyacı duyuyor. Bununla birlikte, büyük bir kısmının hastalandıklarında doktora telefon etme, her ihtiyaç duyduklarında ellerini yıkama veya hastalığın bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe uygulama lüksleri de yok.”

“Küresel salgına yönelik her türlü halk sağlığı müdahalesi; mülteciler, göçmenler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere en savunmasız kişilere ulaşabilmelidir. Bu da hastalığı önlemeye yönelik bilgiye, su ve sanitasyon olanakları ile test ve tedavi imkanlarına adil erişim sağlamak anlamına gelmektedir. Çocuklar onlara bakan kişilerden ayrı düşmüş veya bu kişiler vefat etmiş ise onlar için güvenli, aile temelli bakım ve destek planları mevcut olmalıdır.”

“Bunun yanı sıra, sınırların kapatılması ve seyahatin sınırlandırılması gibi önleme tedbirleri çocukların sığınma talep etme ve aile üyeleri ile yeniden birleşme haklarını engellememelidir. Ayrıca bu tür tedbirlerin, yardım kuruluşlarının insani yardım sağlama çabalarını da baltalamaması gerekir. Evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar ve aileleri, zarar görme riskinin bulunduğu ortamlardan hızlıca uzaklaştırılmalı ve bu kişilere suya, sabuna, sosyal mesafe uygulamasına ve güvenliğe erişimlerinin olduğu yeterli barınma imkanları sağlanmalıdır.” 

“UNICEF; hastalığın mülteciler, göçmenler ve yerlerinden edilmiş toplumlar arasında yayılmasını önlemek için ortakları ile birlikte çalışmaktadır. Bu çalışmalar; barınma merkezlerinde, kamplarda ve diğer sığınma alanlarında hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olacak hijyen uygulamalarını teşvik etmeyi de kapsamaktadır. Bu çabalar COVID-19 hakkında doğru ve çocuk dostu bilgi kaynaklarının ve sosyal damgalamayla mücadele etmeye yönelik materyallerin geliştirilmesi ve pozitif ebeveynlik uygulamalarının teşvik edilmesini de içermektedir. Ayrıca hijyen malzemelerinin dağıtımı ve suya erişimin sağlanması da yine bu çalışmalar kapsamındadır.”

“Ancak tüm bunları tek başımıza yapamayız. Bugün hükümetler ve uluslararası toplum bu olağanüstü dönemde en savunmasız kişileri korumak için her zaman olduğundan daha fazla bir araya gelmeli ve işbirliği yapmalıdır.”

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.