"Çocuklara yönelik saldırıları durdurun"

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore’un açıklaması

15 Mayıs 2018
UNICEF
UNICEF/UN0161148/Rfaat

 

NEW YORK, 15 Mayıs 2018 – “Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Güney Sudan’a, Suriye’den Afganistan’a, çatışma ortamlarında çocuklara yönelik saldırılar bu yılın ilk aylarında hız kesmeden sürmüştür. Pişmanlık bir yana, hesap verebilirlik gibi bir sorunu da olmayan çatışan taraflar savaşın en önemli kurallarından birini pervasızca ihlal etmeye devam etmektedir: Çocukların korunması.” 

"Çocuklar açısından ölümcül yanları hiç dikkate alınmadan her tür savaş yöntemine başvurulmuştur: Okullara, hastanelere ve diğer sivil tesislere yönelik gelişigüzel saldırılar, kaçırma olayları, çocukların silah altına alınmaları, ablukalar, gözaltında istismar ve insani yardımlara izin verilmemesi artık sıradan olaylar haline gelmiştir.” 

"Örneğin, Yemen’de ileri sürülenlere göre, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana çatışmaların sonucu olarak 220 çocuk öldürülmüş, 330’dan fazla çocuk da yaralanmıştır. Bugün yaklaşık 4,3 milyon çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıyadır ve bu da 2017’deki düzeylere göre yüzde 24 artış anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yıl beş yaşından küçük 400’den fazla çocuğun ölümüne yol açan akut sulu ishal ve kolera salgını, yağmur mevsimi başlayıp hijyen koşullarının daha da kötüleştiği bir ortamda bugün daha fazla sayıda çocuk için tehdit oluşturmaktadır.” 

"Suriye’de barış umudu hala yok. Yılın ilk üç ayında hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik 70’ten fazla saldırı teyit edilmiştir; çocuklar ve aileler yaşamsal önemdeki sağlık hizmetlerinden yoksun durumdadır. Çatışmaların başlangıcından bu yana 300’den fazla eğitim kurumu saldırılara maruz kalmıştır. Yaklaşık 5,3 milyon çocuk kendi ülkesinde yerinden olmuş ya da mülteci durumuna düşmüşken 850 bin kadar çocuk da abluka altına alınmış ya da ulaşılması güç yörelerde yaşamaktadır.” 

"Gazze'de, Mart ayının başından beri protesto gösterilerinde çocukların öldüğünü ve yaralandığını gördük. Pazartesi günü, 2014 Gazze savaştan bu yana en ölümcül gün olduğu söylenen olayda çok fazla çocuk ölümleri ve yaralanması rapor edildi.” 

“Bangladeş’te, Myanmar’da yakınlarda görülen kırımlardan sağ kurtulan 400 binden fazla mülteci çocuk insani yardımlara muhtaç durumdadır. Muson mevsimi yaklaşırken kolera ve suyla geçen diğer hastalıklar riski her zamankinden daha büyüktür.”  

"UNICEF Genel Direktörü olarak ilk ziyaret ettiğim ülke olan Güney Sudan’da en az 2,6 milyon çocuk evlerini terk etmeye zorlanmıştır. 1 milyondan fazla çocuk akut malnütrisyonun pençesindeyken bunlardan 250 bininin durumu çok ağır ve ölüm riski büyüktür. Bu yıl içinde 600 kadar çocuk silahlı grupların elinden alınmış olsa bile henüz yaklaşık 19 bin çocuk savaşçı, haberci, taşıyıcı, aşçı hatta seks kölesi olarak savaşan taraflarca kullanılmaya devam etmektedir.” 

"Afganistan’da çatışmalar yüzünden bu yılın başından bu yana 150 çocuğun öldürüldüğü, 400’den fazlasının da yaralandığı bildirilmektedir.”   

"Orta Afrika Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz birkaç ay içinde yeniden alevlenen şiddet olayları nedeniyle hemen hemen 29 bin çocuk evini terk etmek zorunda kalmış, böylece kendi ülkelerinde yerinden olan çocuk sayısı 360 bine yaklaşmıştır. Beş yaşından küçük her 5 çocuktan en az 2’si kronik malnütrisyona maruzdur ve okul çağındaki çocukların üçte biri de bugün okul dışındadır.” 

"Bütün bu ülkelerde ve daha pek çoğunda UNICEF ile ortaklarının bünyesinde görev yapan kararlı ekipler çocukların acılarını dindirebilmek için ellerinden geleni yapmaktadır: Durumları en güç olanlar, ailelerinden ayrı düşenler, korku içinde tek başlarına kalanlar, kalabalık mülteci kamplarında hastalığa yakalananlar, muson mevsiminde olsun kurak mevsimde olsun hep yollarda olanlar ve açlıkla pençeleşenler.” 

“Mevcut finansman açıklarına rağmen- bu yıl için gerekli kaynakların henüz yalnızca yüzde 16’sını sağlayabilmiş durumdayız- durumları en güç olanlara yardım kararlılığımız sürmektedir. Çocuklara aşılarını yapıyoruz, malnütrisyon tedavisi veriyoruz, okula gönderiyoruz, koruyucu hizmetler sağlıyoruz ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışıyoruz.” 

“Tek başına insani yardım yeterli değildir. Çocukların her zaman barışa ve korunmaya ihtiyacı vardır. Savaşın kuralları sivillerin yasa dışı hedef alınmasını, okullara ve hastanelere saldırılmasını; çocukların kullanılmasını, silahlandırılmasını ve yasa dışı gözaltına alınmasını ve insani yardımlara engel olunmasını yasaklar. Çatışmalar patlak verdiğinde bu kurallara saygılı olunmalıdır ve bunları ihlal edenlerden hesap sorulmalıdır. Gerçekten artık yeter: Çocuklara yönelik saldırıları durdurun.” 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Najwa Mekki
UNICEF New York
Telefon: +1917 209 1804

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.