Çatışmalarda çocukların hükümet güçlerince silahaltına alınmalarına ve kullanılmalarına son verilmeli

06 Mart 2014

NEW YORK, 6 Mart 2014 – BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Leila Zerrougui ve UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, çatışmalarda çocukların hükümet güçlerince silahaltına alınıp kullanılmalarına 2016 yılına kadar son vermek üzere bugün yeni bir çaba başlattı.

Özel Temsilci Zerrougui, “Asker değil, Çocuk” kampanyasını New York’ta başlatırken “Hiçbir çocuğun hükümet güçleri tarafından silahaltına alınmaması ve çatışmalarda kullanılmaması gerektiği konusunda Devletler arasında görüş birliği olduğunu” belirtti ve ekledi: “Dünyanın, bir araya gelerek çocukların güvenlik güçleri tarafından silahaltına alınıp çatışmalarda kullanılması gibi bir sayfayı kesinlikle kapatması gerekiyor.” 

Bugün tüm dünyada binlerce erkek ve kız çocuk, savaşçı, aşçı, taşıyıcı, haberci ya da başka biçimlerde kullanılmak üzere hükümet güçleri ya da silahlı muhalif gruplar tarafından silahaltına alınıyor. Kız çocukların –kimi durumlarda erkeklerin- bu ortamlarda cinsel amaçlar için kullanıldıkları da görülüyor. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake ise şunları söyledi: “Çocukların silahlı güçler tarafından silahaltına alınması ve kullanılması uygulaması son bulmalı. ‘Asker değil, Çocuk’ kampanyası bu konunun hak ettiği ilgi ve duyarlılığı görmesini sağlayabilir. Eski bir çocuk askere böylesine korkunç bir deneyimi geride bırakıp yeni bir gelecek için hazırlanmasına yardım ettiğimizde, örselenmiş bir yaşamı onarmaktan çok daha öte bir şey yapmış oluyoruz. Çatışmaların parçaladığı bir ülkenin yaralarını da sarmaya başlıyoruz.” 

Çatışmalarda yer alıp çocukları silahaltına alan ve kullanan taraflar, Genel Sekreterin Çocuklar ve Silahlı Çatışma Yıllık Raporu eklerinde liste halinde verilmektedir. On yıl önce Güvenlik Konseyi tüm taraflara Birleşmiş Milletlerle işbirliği yaparak çocukların silahaltına alınmaları ve kullanılmalarını önlemek ve bu tür uygulamalara son vermek üzere zamana bağlı eylem planları hazırlamaları çağrısında bulunmuştu. Konsey bu mekanizma aracılığıyla hükümetlere, çocukların güvenlik güçlerinin bir parçası olmadığını teyit etme ve bu taahhüdü yaşama geçirmek için gerekli yardımları alma kapısını açmıştı. 

Halen, çocukları silahaltına alan ve kullanan güvenlik güçleri olan sekiz ülke listede yer almaktadır. Geçtiğimiz üç yıl içinde bu ülkelerden altısı Birleşmiş Milletlerle birlikte eylem planlarına imza atmıştır: 2011 yılında Afganistan ve Çad, ertesi yıl ise Güney Sudan, Myanmar, Somali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Yemen ve Sudan ise güvenlik güçlerine çocuk almama taahhüdünü açıklamıştır ve Birleşmiş Milletlerle olan diyalogları sürmektedir. 

Önümüzdeki iki yıl içinde Özel Temsilcilik, UNICEF, Birleşmiş Milletler ve STK kesiminden ortaklar, sekiz hükümetin çocukları terhis edip sivil yaşama yöneltme, eylem planlarını çocukların silahaltına alınması uygulamalarına son verecek şekilde eksiksiz uygulama yönündeki çabalarına verdikleri desteği iki kat artıracaktır.  

Teknik uzmanlık, eylem planlarının uygulanmasındaki boşlukların ve güçlüklerin tespiti ve programların sahada uygulanmasını desteklemek üzere ek kaynakların harekete geçirilmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilecek işlerdir. 

Kampanya Genel Sekreterin raporunda listelenen hükümet güçlerine odaklanırken, Birleşmiş Milletler de silahlı gruplar eliyle gerçekleşen ağır ihlalleri ele almaya devam edecektir. 

‘Asker Değil, Çocuk’ kampanyası bugün Birleşmiş Milletlerde ev sahipliğini Lüksemburg Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn’un yaptığı bir etkinlikte başlatılacaktır. Ocak 2013’te Lüksemburg Güvenlik Konseyi Çocuklar ve Silahlı Çatışma Çalışma Grubu Başkanlığını iki yıl süreyle üstlenmişti. 

Bakan Asselborn konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Çatışmalarda yer almaya, savaşın araçları olmaya zorlandıklarında çocukların en temel hakları ihlal edilmiş olmaktadır; yaşama, sağlık, eğitim, fiziksel ya da zihinsel şiddetten korunma hakları…” 

Özel Temsilci Zerrougui’nin görüşleri ise şöyle: “Ortak hedefimiz, bu ülkelerin taahhütlerini fiilen yaşama geçirmede başarılı olmalarını sağlamak. Şimdi, bu hedefe ulaşmak üzere yeterli kaynakların ve uzmanlığın sağlanması için uluslararası topluluğun, bölgesel kuruluşların ve bir bütün olarak BM sisteminin desteğini artırmamız gerekiyor.” 

Editörlere not

Eylem planı, imzalı bir taahhütname olup bu taahhütname sayesinde Birleşmiş Milletler, Genel Sekreterin Çocuklar ve Silahlı Çatışma Yıllık Raporunun ek listelerinde belirtilen çatışma taraflarına, diğer ciddi ihlallerin yanı sıra çocukların silahaltına alınıp kullanılmalarını önleyecek ve bu uygulamaya son verecek somut ve zamana bağlı önlemleri almalarında destek verebilmektedir. Eylem planlarında yer alması istenilen önlemler arasında, bunlarla sınırlı kalmamak üzere genellikle şunlar yer almaktadır: Çocukların silahaltına alınıp kullanılmalarını yasaklayan askeri emirler; çocukların silahaltına alınıp kullanılmalarının suç sayılması; güvenlik güçleri saflarında bulunan tüm çocukların terhis edilmesi; bu çocukların sivil yaşama yeniden uyum sağlamalarına yönelik programlar hazırlanması; askere alma işlemlerinde yaş doğrulama mekanizmalarına yer verilmesi ve doğumda nüfusa kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi. 

İrtibat Kişileri

Najwa Mekki
UNICEF New York
Telefon: +1917 209 1804

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.