Çocuk Koruma

UNICEF, mülteci, göçmen ve en güç durumdaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların şiddetin, istismarın ve sömürünün her türlüsüne karşı korunması için ulusal çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesini desteklemektedir.

child protection/çocuk koruma
UNICEF/UN0266993/Watad