Çocuk bakım sistemleri

UNICEF, ulusal çocuk bakım sistemine yönelik iyileştirmelerin artırılması için hükümetle işbirliği içinde çalışmaktadır.

In 2018, UNICEF and the MoFLSS collaborated on further improvements in the national child care system.