UNICEF'in kışlık yardım programı

UNICEF, güç durumdaki Suriyeli ailelerin zorlu kış aylarını geçirmesine yardım eden, nakit destek temelli programları desteklemektedir.

UNICEF works to ensure that children who have been forced to flee their homes receive vital support needed to prepare for cold winters.
UNICEF

UNICEF zorla yerlerinden edilen çocukların, soğuk kış aylarında ihtiyaç duyacakları hayati desteği alabilmeleri için çalışmalarına devam etmektedir. UNICEF STK ve yerel ortaklıkları ile yakin işbirliği içinde en hassas durumdaki mülteci ailelerin soğuk kış aylarında artan ihtiyaçlarını karşılamasına destek olmak için tek seferlik nakit yardım sağlamaktadır.

Mülteci krizinden neredeyse on yıl sonra, Suriyeli çocuklar ve aileler; Türkiye'de hâlen oldukça hassas bir durumda bulunuyorlar. Kısa süre önce yapılan değerlendirmelere göre, Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 12'si aşırı yoksulluk (Türkiye'de günde 3,20 ABD dolarından düşük gelir düzeyi olarak tanımlanıyor) içinde yaşarken yüzde 59'u orta şiddette yoksulluk (günde 5,5 ABD dolarından düşük gelir düzeyi) içinde bulunmaktadır. 2018 yılında, Türkiye ekonomisinde yaşanan küçülme ve beraberinde gelen enflasyon; ailelerinin geçimini sağlamaya çalışmalarında ilave güçlükler yaratmıştır.

Güç durumdaki ailelerin birçoğu temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ederken olumsuz başa çıkma mekanizmalarına başvurabiliyor ve bu mekanizmalar, çocukları bir dizi koruma riskine maruz bırakabiliyor.

Örneğin bazı aileler, çocuklarını okula göndermek ve çocukların çocukluklarını yaşama haklarını korumak yerine, onları fabrikalarda ve sokaklarda çalışmaya gönderebiliyor veya erken yaşta evlendirebiliyor.

Mülteci ailelerin hâlihazırdaki istikrarsız sosyo-ekonomik durumları, mevsimlik iş fırsatlarının azaldığı ve hane masraflarının (örneğin, ısınma giderlerinin ve sıcak tutacak giysi masraflarının) arttığı soğuk kış aylarında daha da kötüleşebiliyor.

UNICEF works to ensure that children who have been forced to flee their homes receive vital support needed to prepare for cold winters.
UNICEF

UNICEF, 2015 yılından bu yana Türkiye'deki en kırılgan ailelere yardım eli uzatmak amacıyla, nakit temelli kış yardım programı uygulamaktadır. Güç durumdaki hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmek için ailelere düzenli olarak nakit yardım sağlayan Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı genişletilerek , henüz SUY programına kayıtlı olmayan Suriyeli ailelerin yanı sıra, nispeten daha küçük miktarda olmak suretiyle hassas durumda olan Suriyeli olmayan diğer ailele de bu programla desteklenmektedir.

Söz konusu program kapsamında, aileler aldıkları tek seferlik nakit yardımı (banka kartı vasıtasıyla) istedikleri gibi kullanabilmektedirler. Nakit yardım tutarları hanenin karşı karşıya olduğu özel durumlara ve ailenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

Elde edilen verilere göre sayısı giderek artan mülteciler, kendi ailelerinin geçimini nasıl sağlayacaklarını en iyi bilen kişilerdir. UNICEF programının yaklaşımı da bu bulgulara dayanmaktadır. Dolayısıyla nakit yardım (ayni yardıma kıyasla), hedeflenen nüfusların dayanıklılığının arttırılmasında daha etkili bir destek türü olarak karşımız çıkmaktadır.

UNICEF works to ensure that children who have been forced to flee their homes receive vital support needed to prepare for cold winters.
UNICEF

2016-2017 yıllarında, UNICEF ve paydaşları, 33.000'den fazla Suriyeli aileye ulaştı ve yaklaşık 99.000 çocuk da dâhil olmak üzere 180.000 kişiye destek oldu. 2017-2018 kışında, SUY programının kapsamının genişletilmesi sayesinde UNICEF ve paydaşları; Batman, Hatay ve Mardin'deki 10.400 güç durumdaki aileye koşulsuz nakit destek sağladı ve 26.000 çocuk da dâhil olmak üzere 54.400 kişi bu destekten yararlandı. Her yıl program sonunda, dağıtımdan sonra izleme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretlerin sonuçları da bir sonraki yılın kış aylarında uygulanacak programa yön vermek ve programı iyileştirmek için kullanılmaktadır.