ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Evet Deyin, Temmuz 2002: Çocuklar için Çalışmak

Fotoğraf © UNICEF Türkiye 2002

Çocuklar için Evet Deyin için Mayıs 2001’de yapılan basın toplantısına katılanlar: TÇHK koordinatörü Ebru Yarcan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Hayal, Şarkı sözü yazarı Zeynep Talu, Şarkıcı Nükhet Duru ve UNICEF’ten Sema Hosta.
Fotoğraf © UNICEF Türkiye 2002

Yirmi sekiz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 2001 yılı Ocak ayı başında Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu’nu (TÇHK) oluşturmuştur. Bu oluşumun misyonu, çocuk haklarının tam olarak yaşama geçirilmesini sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sini (ÇHS) onayladığı 1994 yılından bu yana çocuk hakları konusu Türkiye’de giderek ön plana çıkmıştır. Böylece, sosyo-ekonomik içerikli başka pek çok başlığın yanısıra sağlık, eğitim ve dinlenme-eğlenme gibi başlıklarına özel vurgu yapılmıştır. Gerek hükümete bağlı, gerekse hükümet dışı pek çok kuruluş bu konulara ilgi göstermektedir.

Çocukların haklarını her yerde yaşama geçirme çabası içindeki TÇHK Türkiye’de faaliyet gösteren bütün STK’ları kapsayan bir ağ oluşturmayı, tüm ülkede yerel koalisyonlar başlatmayı ve çocuk haklarıyla ilgili konuları gündeme yerleştirmeyi amaçlamaktadır. TÇHK aynı zamanda çocuk haklarıyla ilgili konuların ele alındığı uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmektedir. Koalisyon, bu yıl, STK/UNICEF ODA/BDT Bölgesel İletişim Ağının Başkan Yardımcılığına getirilmiştir.

TÇHK, üyeler tarafından seçilen yedi koordinatör görev yapmaktadır. Bunlardan her biri, Eğitim, Sağlık, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Yasal Haklar ve Finansman konularından sorumludur. Beş basın temsilcisi de koordinatörlerin çalışmalarını desteklemektedir.

TÇHK, Ocak ayında kabul edilen Gönüllü Ortaklık Anlaşması (GOA) çerçevesinde beş ilkeden hareket etmektedir:

 • Her çocuğun kusursuz bir dünyada yaşama hakkı vardır.
 • Çocukların yaşama gerekli bilgi ve kaynaklarla başlayabilmelerini sağlamak için, hiçbir çocuğu dışarıda bırakmadan çocuklar için çalışmak gerekir.
 • Ailelerin, toplumların ve çocukların kendilerinin, çocukların saygınlık, güvenlik ve refah içinde yaşayabilecekleri, kendilerini keşfedip daha da geliştirebilecekleri bir dünyada yaşamalarını sağlamak üzere çaba göstermeleri gerekir.
 • Çocukların sorunları üzerinde odaklaşmak ve uygun çözümler geliştirmek.
 • Yeni bin yılın başında, gerek Türkiye’deki, gerekse dünyadaki bütün çocuklar için eşitlik, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirecek çalışmalar yapmak.

TÇHK’nın ilk çalışması Çocuklar için Evet Deyin’e destek vermekti. TÇHK, sonuçta 16 milyon imzanın toplandığı kampanya sırasında UNICEF’in ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yürüttüğü çalışmalara destek olmuş, katkı sağlamıştır. Bu kampanya, kamuoyundan, ünlü kişilerden ve özel sektörden büyük bir ilgi ve destek görmüştür. Kampanyanın başarısı için kaynak sağlama çabaları gerçekten büyük boyutlara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirilen diğer etkinlikler ise şunlardır:

 • Destek oluşturma/savunu (advocacy) alanında eğitim;
 • Şişli Belediyesi ile birlikte Çocuk Meclisi’nin oluşturulması;
 • Çocuklar arası resim yarışması;
 • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde yerel bir koalisyon oluşturulmasına yönelik çabalar;
 • Sahne oyunları ve sanat teknikleri kullanarak çocukların koalisyon planı yapmalarına ve koalisyon oluşturmalarına yardım;
 • Emzirme kampanyasına destek.

TÇHK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği içinde ülkede bir dizi kısa süreli kampanya, açık oturum ve tartışma toplantısı planlamıştır. Bu arada bir dizi kayıt, video ile radyo ve televizyon tanıtım spotları hazırlanması için sanatçılarla temas edilip destekleri istenmektedir.

Evet Deyin, Şubat 2002 sayımızda Çocuklar için Evet Deyin hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz. UNICEF Türkiye’nin Sosyal Katılım ve Kaynak Yaratma için İletişim konusunda daha fazla bilgi için 2001 - 2005 Programları’na bakınız.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa