ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Evet Deyin, Yaz 2006: Okulda Şiddet (1)

Chris Gittins ve Ruhat Mengi

Sempozyumdaki konuşmacılar arasında, İngiltere’nin Okullarda Şiddeti Azaltmaya Yönelik Eylem Planı hakkında bilgi veren Chris Gittins ve Vatan gazetesinden Ruhat Mengi de bulunmaktaydı. Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2006

Mart ayında İstanbul’da 1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Dr. Hüseyin Çelik şunları vurguladı: Biçimi ne olursa olsun, şiddet hiçbir şekilde hoşgörülmemelidir; özellikle de okullarımızda. Okullarımızda şiddeti önlemede okul yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve tabii ki öğrenci kitlesinin her bir üyesi, çocukların kendileri ve velileri, kısaca eğitim sisteminde yer alan her birimize rol düşmektedir.

Dr Hüseyin Çelik

Milli Eğitim Bakanı Dr Hüseyin Çelik: Biçimi ne olursa olsun, şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.
Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2006

Önlemeden bahsederken, ev ve aile ortamından dünya liderliğinin en üst tabakalarına kadar toplumun her düzeyinde bir mantık ve barış örneği için sürekli bir çağrıdan bahsediyoruz.

Çelik, bu içten konuşmasını Sempozyum’un Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2006 yılı sonuna kadar kapsamlı bir izleme sistemiyle birlikte tüm Türk okullarında uygulayacağı bir eylem planıyla sonuçlanması yönündeki beklentisini dile getirerek bitirdi.

Sempozyum’da açılış konuşması yapan UNICEF Ülke Temsilcisi Edmond McLoughney, Avrupa’da her gün şiddet nedeniyle dört çocuğun öldüğü gerçeğini dile getirdikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

Okulda şiddet küresel bir sorundur; bu, Türk okullarını dünyanın diğer herhangi bir yerindeki okullardan ayıran özel bir şey değildir. Yine de, bu Sempozyum Türkiye’ye sorunun kökünü kazımak ve okulları Türk çocukları için daha güvenli yerler haline getirmek suretiyle Avrupalı komşularına ve dünyadaki diğer okullara örnek olma yönünde çok büyük bir fırsat sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çabada UNICEF’in tam desteğini ve yardımını alacaktır.

Edmond McLoughney

UNICEF Temsilcisi Edmond McLoughney: Okulda şiddet küresel bir sorundur
Fotoğraf Oğuz Sağdıç © UNICEF Türkiye 2006

Sempozyum’a devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve devlet dışı kuruluşlardan temsilciler, ulusal ve uluslararası akademisyenler, ebeveynler ve çocuklar katıldı. Sempozyum’un birincil hedefleri:

  • okul içinde ve çevresinde şiddet konusunda farkındalığı arttırmak;
  • konuyla ilgili olarak kamuoyundaki tartışmaları canlandırmak;
  • okullarda şiddetin ortadan kaldırılması için etkin bir eylem planı hazırlanmasına katkıda bulunmak idi.

Sempozyu’mun ikincil hedefleri ise aşağıdakilerden oluşuyordu:

  • ulusal ve uluslararası uzmanlar arasında konuyla ilgili çalışma ve araştırmaların paylaşılması;
  • daha fazla araştırma gerektiren alanların belirlenmesi;
  • devlet kurumları, uluslararası organlar, STK’lar, üniversiteler ve medya arasında, okullarda şiddetin ortadan kaldırılmasını kolaylaştırmaya yönelik ortaklıkların oluşturulması.

Sempozyum’un bitiminde katılımcılar tarafından sunulan Bildirge paydaşların rol ve sorumluluklarını ana hatlarıyla belirlemektedir. Sempozyum’dan elde edilen bulgular, bu yılın ilerleyen aylarında yayımlanması beklenen BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Araştırması’na katkıda bulunacaktır.

Okulda Şiddet 2. Bölümüne devam edebilirsiniz.

1. Okul ve Şiddet Sempozyumu’nda katılımcılar Bildirgesi’nin tam metnini okuyabilirsiniz.

Evet Deyin bu sayısında BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Araştırması hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

Bu sayıyı pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 775KB]

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …