ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Evet Deyin, Şubat 2002: İkinci Çocuk Forumu

Fotoğraf Nilgün Çavuşoğlu © UNICEF Türkiye 2001

Biz çocuğuz haklarımızla varız!
Fotoğraf Nilgün Çavuşoğlu © UNICEF Türkiye 2001

Ben çocuğum haklarımla varım! -- İkinci Çocuk Forumu için seksenbir ilden gelen çocuk delegeler 19 - 20 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplandılar. Çocuklara, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve UNICEF ev sahipliği yaptılar. 1959 yılında Çocuk Hakları Deklarasyonu ve 1989 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sinin (ÇHS) Birleşmiş Milletler tarafından imzalama tarihi olması açısından ‘20 Kasım’ çocuklar için oldukça anlamlıdır.

Konunun önemi çocukların kendilerini ifade hakları ve onları dinlememiz ve dikkate almamızdır. Çoğu kendi sesini bize duyurmayı başarmış ve harekete geçmemizi sağlamıştır.

Çocuklar için Evet Deyin’in on maddesi, ilkelerin bölgelerde ve ulusal düzeyde nasıl uygulanacağı günün tartışılan en önemli konusu oldu. Bütün delegeler görüşlerini doğal bir rahatlıkla dile getirdiler. Ateşli bir düşünce birliği ile çocuklar en doğal hakları olan birey olmanın onlara verdiği güvence ve ayrıcalıkla bize -- birey olarak -- dünya hepimizin paylaştığı bir yerdir dercesine Forum arenasında toplandılar. Hepimizin hatırlaması gereken de budur.

Forum sırasında delegeler Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı’na çocuk hakları üzerine, verilen sözler ve izlenen yöntemlerle ilgili sorular sordular. Çeşitli münazara ve tartışma konularının sonuçlarını hareket planı içerisinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e sundular. Cumhurbaşkanı bütün desteğini verdiğini açıklayarak sunulan hareket planını 2002 yılında Mayıs ayında Birleşmiş Milletler Çocuk Özel Oturumu’na (BMÇÖO) taşıyacağı sözünü verdi.

Delegeler kendi oluşturdukları iletişim ağı için yeni bir koordinatör seçme fırsatının heyecanını ve keyfini yaşadı. Bu da Forumun bilgilendirici olduğu kadar eğlendirici olduğunu da doğruladı. Koordinatör seçiminden önce, delegeler çocuk haklarının kendi bölgelerinde ve ülke çapında daha iyi uygulanmasını sağlamak üzere verdikleri sözleri nasıl yerine getireceklerini açıkladılar.

Forum’un son gecesinde Nükhet Duru, Çocuklar için Evet Deyin’e sesiyle katkıda bulundu. ‘Bu Çocuk Neden Ağlıyor?’ şarkısıyla çocukları bir ses altında toplayan Nükhet Duru kapanışta kampanyaya yol gösteren meşaleyi tüm katılımcılar ve çocuklarla birlikte ateşlemiş oldu.

Türkiye’nin herbir tarafına dağılmadan önce delegeler Çocuklar için Evet Deyin’in on maddesi üzerine bu maddeleri gerçekleştirecekleri, kendi şehir ve kasabalarına taşıyacaklarına dair söz verdiler ve büyüklere şu mesajı ilettiler:

Eğer Dünyanın çocuklara uygun bir yer olmasını istiyorsak, Dünyayı Çocuklarla birlikte değiştirmeliyiz.

Birinci Çocuk Forumu 2000 raporunu okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

Bu sayıyı pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1.1MB]

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …

Çocuklar için Evet Deyin manşeti

Dünya’yı çocuklar ile birlikte değiştirmek amacıyla, Çocuklar için Evet Deyin’e katılan, her fırsatta imza toplamayı görev bilen, kurum ve kuruluşlara Çocuklar için Küresel Hareket (ÇKH) adına UNICEF teşekkür eder. -- İyi işler yapmaya devam etmeliyiz!