Sosyal Politika

UNICEF Türkiye’de, her çocuğun en iyi biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla mevcut sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek için çalışmaktadır.

UNICEF in Turkey works to develop solutions for improving access for social protection mechanisms so that every child, including the most vulnerable refugee and migrant children, has a chance to survive and thrive.
UNICEF/Herwig

Durum

Çocukluklarından mahrum kalan bireyler, potansiyellerine tam olarak erişemezler ve sosyal ve ekonomik kalkınmaya bütünüyle katkıda bulunamazlar. Yoksul ailelerden gelen dezavantajlı çocukların, sosyal hizmetlerden çoğu zaman mahrum kalabilir. Yoksulluk içinde yaşayan çocukları büyüdüklerinde yoksul olma ihtimali daha yüksektir. Bu durum, yoksulluk ve dezavantajlılık döngüsüne yol açar  

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler; çocuk yoksulluğunun azaltılmasında önemli bir rol oynayamaktadır. Sosyal harcamalardaki %1’lik artış, çocuk yoksulluğunu %1 oranında azaltır.  

Türkiye’de çocuklara ve ailelere yönelik sosyal koruma harcamaları artmış olsa da, çocuklara ve ailelere yönelik sosyal koruma harcamalarının GSYİH içinde aldığı pay, diğer OECD ülkelerine kıyasla hâlen düşüktür.

UNICEF in Turkey works to develop solutions for improving access for social protection mechanisms so that every child, including the most vulnerable refugee and migrant children, has a chance to survive and thrive.
UNICEF/Rich

Çözüm

UNICEF Türkiye ve paydaşları en dezavantajlı ve mülteci çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocukların haklarını eksiksiz bir şekilde kullanmalarına engel olan sosyoekonomik faktörlerle mücadele etmektedir. Sosyal politikaların çocuklar için en kapsamlı biçimde geliştirilmesi ve uygulanması için de çalışmaktadır.

Biz, ulusal sosyal koruma sistemlerini destekliyoruz, belediye düzeyinde çocuk dostu yönetişimi teşvik ediyor ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için çalışmaktayız.  

Sosyal koruma hizmetleri; nakit yardımlar, ayni yardımlar ve sosyal hizmetlere (örneğin; eğitim, sağlık, beslenme hizmetleri) erişimi arttırmaya yönelik programlar ile, çocukların ve ailelerin refahına katkıda bulunmaktadır. UNICEF olarak, yerel yöneticilerin stratejik bakış açılarını ve kapasitelerini, dezavantajlı çocukların ve ergenlerin lehine olacak şekilde geliştirmek amacıyla,  Çocuk Dostu Şehirler  girişimi ile, belediyeler düzeyinde çocuk dostu yönetimi de desteklemekteyiz.

 

UNICEF in Turkey works to develop solutions for improving access for social protection mechanisms so that every child, including the most vulnerable refugee and migrant children, has a chance to survive and thrive.
UNICEF/Feyzioglu