Sağlık

UNICEF, Türkiye'deki bütün çocukların sağlık ve beslenmesinin iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

UNICEF in Turkey works to improve children’s health and nutrition. With our partners, we support existing health systems, maximize immunization coverage, and support policies and financing to safeguard the health of children.
UNICEF/Yegen

Durum

Türkiye, çocukluk dönemi ölümlerini azaltma konusunda büyük bir başarı kaydederek OECD ülkeleri arasında çocuk ölüm oranında en hızlı düşüş sağlayan ülkelerden biri olmuştur. Bunun temel nedenlerinden biri ülkede sağlığa erişimin kolaylaştırılmasıdır.

Bu çerçevede, ailelerin birinci basamak sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde daha kolay erişmesi sağlanmış ve bağışıklama programının kapsamı genişletilmiştir. 

İyileştirilmiş uygulamaların ve iyi beslenmenin (örneğin ilk altı ay sadece anne sütü ile besleme) teşvik edilmesine yönelik hizmetler de dâhil olmak üzere, kadınlar ve küçük çocuklar için doğum öncesinden başlamak üzere kapsamlı hizmetler ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. 

Türkiye’de güçlü bir sağlık sistemi bulunmasına rağmen, yaklaşık 1,7 milyonu çocuk olan 4 milyon mülteci ve sığınmacı, sağlık sisteminin kapasitesini zorlamaktadır.

Mültecilere sağlık hizmetleri sunulmakla birlikte, bu konuda farkındalığın azlığı, dil engelleri ve diğer güçlükler, çocukların ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmasını güçleştirebilmektedir.

Çözüm

UNICEF; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağışıklama, erken çocukluk gelişimi ve beslenme alanlarında, mülteci çocukların sağlık gereksinimleri karşılamak için yürüttüğü çalışmaları desteklemek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve sağlık sektöründeki diğer paydaşlarla, uzun süredir yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.