ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Programlar 2006–2010: Erken Çocukluk Bakımı ve Öğrenme

Bebek ve Çocuk Sağlığı

Sağlık ocağı doktoru tarafından bir yaşındaki bir erkek çocuk aşılanıyor

Her çocuğun daha sağlıklı olabilmesi için ilk oniki ay içerisinde önemli çocuk hastalıklarına karşı aşılanması gereklidir.
Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006

Amaç

Bebek ve Çocuk Sağlığı, Türkiye’de sağlık alanındaki yeni reformlar çerçevesinde küçük çocuk sağlığında gelişmeleri hedeflemektedir.

Bugüne dek elde edilen sonuçlar

  • 5 yaş altı çocukların yüzde 85’i rutin olarak belli başlı çocukluk hastalıklarından korunmak üzere aşılanmaktadır.
  • Bebek Dostu Hastane Girişimi (BDHG) tarafından 81 ilin 55’i Bebek Dostu ünvanına hak kazanmıştır.
  • Hastane doğumlarının yüzde 87’si Bebek Dostu Hastanelerde eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Yirmi iki ilde ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenme ve zihinsel gelişimin önemi ile ilgili konularında bilinçlendirmeyi artırmak amacı ile 122 Anne Destek Grubu kurulmuştur ve bu gruplar etkin bir biçimde çalışmalarına devam etmektedir.

Proje Ortakları

Sağlık Bakanlığı (SB), sivil toplum kuruluşlar (STK), DSÖ, AB, özel sektör ve medya.

Bebek ve Çocuk Gelişimi ve Etkili Anne Babalık

Okul öncesi çocuklar oynuyor

Beyin gelişiminin yüzde seksen’i 6 yaşına gelindiğinde tamamlanmış olmaktadır; okul öncesi eğitim almış çocukların eğitimin daha sonraki aşamalarında hep daha başarılı olmasının nedeni budur. Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2006

Amaç

Bebek ve Çocuk Gelişimi ve Etkili Anne Babalık, okul öncesi eğitim ve etkili çocuk yetiştirme uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla küçük çocukların gelişimi üzerinde odaklanmaktadır. Hedef, 2010 yılına kadar kentsel alanlardaki çocukların yüzde 30’unun okul öncesi eğitimlerini tamamlamasıdır.

Bugüne dek elde edilen sonuçlar

  • 6 yaş altı çocukları olan ana babaların bilgi beceri ve tutumlarını geliştirmeye yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı ve kullancı dostu bir Ana Baba Eğitim Programı, geliştirilmiş ve Benim Ailem olarak isimlendirilmiştir.
  • Hükümet raporları pek çoğu sosyal sorunlarla karşılaşan 100,000’den fazla ana baba ve çocuğun bakımı ile yükümlü kişinin bu programa katıldıklarını göstermiştir.
  • 5–6 yaş grubundaki çocukların yüzde 25’i okul öncesi eğitimi almaktadır. Bu rakam 2003 yılında yüzde 15.6 idi.
  • Okul Öncesi Eğitim Müfredatı yenilendikten sonra bu yaş grubundaki çocukların öğrenme kazanımlarında bir artış olması beklenmektedir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Erken Çocukluk Gelişimi programı üzerine bir sektör politikası taslağı hazırlamıştır.
  • Hükümet ulusal ölçekte Erken Çocukluk Gelişimi için İletişim ve Sosyal Değişim Stratejisi’nin tanıtımını yapmıştır.

Proje Ortakları

MEB, SB, İçişleri Bakanlığı (İB), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), belediyeler, STK’lar, yerel basın, üniversiteler ve özel sektör.

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK HAKLARININ UYGULANMASINA DAİR GENEL YORUM NO.7 (2005)

Çocuk Hakları Komitesi, üye devletlerin raporlarını gözden geçirirken, bir çok vakada, erken çocukluk dönemi hakkında çok az bilgi verilmiş olduğunu, görüşlerin temel olarak çocuk ölümleri, doğum/nüfus kaydı ve sağlık hizmetleri ile sınırlı kaldığını gözlemlemiştir. Komite, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin küçük yaştaki çocuklar açısından arz ettiği daha geniş kapsamlı etkilerin tartışılması yönünde bir ihtiyaç olduğunu hissetmiştir. Buna uygun olarak, 2004’de Komite, Genel Tartışma Günü’nü “erken çocukluk döneminde çocuk haklarının uygulanması” temasına ayırmıştır. Bu, bir dizi tavsiye kararı ile ve bu önemli konu hakkında Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Haklarının Uygulanmasına dair 7 No’lu Genel Yorum’u hazırlama kararıyla sonuçlanmıştır. Bu Genel Yorum yoluyla, Komite, küçük yaştaki çocukların Sözleşme’de korunan tüm haklara sahip olduğunun ve erken çocukluk döneminin bu hakların gerçekleşmesi için kritik bir dönem olduğunun kabulünü teşvik etmeyi arzu etmektedir. Komitenin “erken çocukluk dönemi” için kullandığı tanım, doğumda ve bebeklik dönemi boyunca; okul öncesi yıllar süresince; ve okula geçiş süreci sırasındaki tüm dönemlerle birlikte tüm küçük yaştaki çocukları kapsamaktadır.

Dökümanın tam halini indirmek ve okumak icin lütfen bu linke tıklayınız.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa