ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

İyot Yetersizliği Bozukluklarının Önlenmesi (İYB) 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


İyotlu Tuz logosu © UNICEF Türkiye 2003

Logo, iyotlu tuzun içeriğini ve faydalarını paketlemede vurgulamak için tasarlanmıştır.

Bilgilendirme

İyot yetersizliği, dünyada görülen zihinsel bozukluk vakalarının tek başına en önemli nedenidir. İyot, insan bedeninin sağlıklı gelişimi ve büyümesi açısından zorunludur. Doğuştan gelen iyot yetersizliği fiziksel ve zihinsel gelişimi önemli ölçüde engelleyebilir.

Yapılan tahminlere göre bugün dünyada 20 milyon kişi iyot yetersizliği ile ilgili zihinsel geriliğe maruzdur. İYB Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çeşitli araştırmalar, İYB’nin bir biçimi olan guatrın Türkiye’de bölgesel olduğunu, ortalama %30.5 olan guatr yaygınlığının yüksek riskli kimi yörelerde %68.5’e kadar çıkabildiğini göstermiştir.

İYB’ye büsbütün ortadan kaldırılamasa bile önlenebilir bir sorundur. İyot vücutta uzun süre depolanamayacağı için bu maddenin küçük miktarlarda ve düzenli olarak alınması gerekir. Kullanılan bütün sofra tuzunun iyotlanmasıyla, gıda zincirinde gerekli iyot takviyesi sağlanabilir.

En başarılı sonuç tuzun iyotlanmasıyla elde edilebilir çünkü sofra tuzu her yerde düzenli olarak kullanılan bir maddedir. Tuzun içine iyot katılması tuzun tadını ve kokusunu değiştirmemektedir, iyotlanma ucuz ve sürdürülebilir bir işlemdir kişi başına yıllık maliyeti sadece 5¢’tir.

Tuz İyotlama Projesinin hedefleri:

  • Okul çocukları arasındaki İYB’nin 2005 yılına kadar ortadan kaldırılması;
  • Türkiye’de üretilen ve tüketilen bütün tuzun iyotlanması (iyotlanmış tuzdaki iyodun tüketilinceye kadar kalmasının sağlanması);

Bu hedeflere ulaşmak için:

  • Mevzuatın daha da güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmesi;
  • Kamu kuruluşları ile sofra tuzu üreticilerinin gerektiği biçimde eğitilip bilgilendirilmesi;
  • Tuzdaki iyot miktarının doğru biçimde izlenmesinin sağlanması.
  • İYB hakkındaki bilgilerin geliştirilip yaygınlaştırılması;
  • İyotlu tuzun tanıtılması ve İYB konusundaki bilinç ve duyarlılık düzeyinin geliştirilmesi.

DSÖ’nün İYB’nin ortadan kaldırılması konusunda görüşlerini İngilizce okuyabilirsiniz.

Tuzun iyotlanması konusu hakkında daha fazla bilgiyi Biraz Tuz Katın metnini UNICEF Türkiye bülteni Sonbahar 2002 sayısında okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa