ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Anne ve Çocuk Beslenmesine İlişkin Etkinlikler 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


Fotoğraf Rana Mullan© UNICEF Türkiye 2003

Erken çocukluk dönemindeki yetersiz beslenme çocukların büyüme ve gelişimindeki problemlerin nedenidir.
Fotoğraf Rana Mullan
© UNICEF Türkiye 2003

Bilgilendirme

Beslenme konusunda, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelere özgü sorunların Türkiye’de bir arada görülmesi mümkündür. Beslenme sorunlarının, Türkiye’deki yüksek BÖO ve 5YAÖO sayılarında önemli rolü vardır. Beslenme sorunları, çocukların büyüme ve gelişmelerinde gecikmelere de neden olmaktadır.

Bütün sektörlerin bir Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı geliştirip uygulamaları; bu planın öncelikli olarak altı yaş ve bu yaşın altındaki grup çocuklarla birlikte gebe ve emzikli kadınları ve doğurgan çağındaki kadınları hedef almaktadır.

Hedefleri gerçekleştirme yolları:

  • Mevcut durumun saptanabilmesi için beslenme sağlığı araştırması yapılması;
  • Uygulanması gereken yeni politikaların belirlenebilmesi için durum analizi yapılması;
  • Sektörler arası gıda ve beslenme politikası geliştirilmesi.

Türkiye’deki kadınlar ve çocuklar arasında beslenme konusundaki bilinç ve duyarlılığın gelişmesi ve bu yönde daha iyi uygulamalara başvurularak beslenme yetersizliklerinin üçte bir oranda azaltılması beklenen sonuçlardır.

DSÖ/UNICEF Sağlık -- Refahın Anahtarı dökümanını ingilizce olarak okuyabilirsiniz.

Protein-Enerji Yetersiz Beslenme’si her yıl yaklaşık 11 milyon ölüme sebebiyet veren en ölümcül beslenme biçimidir. DSÖ web sitesinde daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa