ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Perinatal ve Neonatal Ölümlerin Önlenmesi 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


Fotoğraf Rana Mullan© UNICEF Türkiye 2004

Erken çocukluk Bakımı doğumdan önce başlar -- annenin sağlığı doğmamış çocuğu doğrudan etkiler. Fotoğraf Rana Mullan
© UNICEF Türkiye 2004

Bilgilendirme

Doğumdan hemen önceki dönemle doğumdan sonraki ilk saatler çocuğun yaşamı ve esenliği açısından belirleyici önemdedir. Türkiye’de BÖO her bin canlı doğumda 36’dır ve bu ölümlerin çoğu doğumu izleyen ilk yirmi dört saat içinde meydana gelmektedir. Bir çok bebek, doğumdan hemen sonra nefes alamamaktadır. Bu asfiksi beyinde kalıcı hasara, hatta ölüme yol açabilmektedir. Kırsal alanlardaki kadınların hemen hemen %50’si doğum öncesi bakım görmemektedir.

Doğum öncesi bakım burada temel önemdedir. Birçok potansiyel sorun doğum öncesinde belirlenebilir, tedavi edilebilir ya da bunlara ilişkin önlemler önceden alınabilir. Böylece ölümler ve özürlülük durumları önlenebilir. Doğum kliniklerinde görev yapan eğitilmiş sağlık personeli önlenebilir sorunların ortaya çıkmamasını sağlayabilir, çıktığında ise bunlara karşı gerekli müdahalelerde bulunabilir örneğin nefes alamama durumlarında yeni doğan bebeğin nefes almasının sağlanması gibi. Annelerin ve bebeklerinin doğum sonrası bakımı her ikisinin de yaşamını ve sağlığını güvence altına alabilir.

Perinatal ve Neonatal Ölümlerin Önlenmesi (PNÖÖ) Proje hedefleri:

 • Annelere, gebe kadınlara ve yeni doğan bebeklere hizmet sunan sağlık personelinin kapasitesinin geliştirilmesi;
 • Gebe kadınların sağlık kuruluşlarına erken kaydolmalarının sağlanması;
 • Bütün gebe kadınların gebeliklerinin ilk üç ayından başlayarak doğum öncesinde en az altı kez muayene olmalarının sağlanması;
 • Bütün doğumların, eğitilmiş sağlık personeli gözetiminde temiz ve güvenli koşullarda gerçekleşmesi;
 • Doğum evleriyle doğum öncesi ve sonrası bakım veren kuruluşlarda çalışan bütün sağlık personelinin gerekli eğitimi görmesi.

PNÖÖ geliştirilen konular:

 • Sağlık personeli için kapasite geliştirme;
 • Doğum bakım hizmetlerinde iyileşme sağlanması;
 • Doğurganlık çağındaki kadınlar arasında doğum öncesi ve sonrası bakımın önemi konusunda bilinç ve duyarlılık geliştirilmesi;
 • Kadınlarla çocukların sağlık hizmetlerine eksiksiz erişimlerinin sağlanması.

PNÖÖ’den beklenen sonuçlar:

 • BÖO, 2005 yılına kadar bin canlı doğumda 20’ye indirilmesi;
 • AÖO, ise proje illerinde %50 azaltılması;
 • Yeni doğanlarla bebeklerde önlenebilir özürlülüklerin azaltılması;
 • Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında anne bakımının iyileştirilmesi.

DSÖ’nün Hamilelik ve Yeni Doğan Sağlığı hakkında söylediklerini Sağlık -- Refahın Anahtarı metninde İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa