ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Çocuk Hastalıklarının Entegre Yönetimi (ÇHEY) 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


Fotoğraf Rana Mullan© UNICEF Türkiye 2004

Çocuk hastalıklarına karşı koruyucu aşılar tüm sağlık ocaklarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Fotoğraf Rana Mullan
© UNICEF Türkiye 2004

Bilgilendirme

Türkiye’de bebekler ve beş yaşından küçük çocuklar arasında ölüm oranları aşırı yüksektir. Hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli nedenlerin başında evde uygulanan yetersiz beslenme, tedavi ve bakım uygulamaları gelmektedir. Hastalanan pek çok çocuğa yerinde teşhis konamamakta ve ailelere bu konuda yeterli tavsiyeler iletilmemektedir. Bu durumun nedenleri arasında yetersiz teşhis desteği, malzeme ve donanım yetersizliği ve kimi yörelerde deneyimli doktorların yetersizliği yer alabilir.

ÇHEY son zamanlarda pilot proje olarak iki ilde uygulanmaktadır. ÇHEY çocuğu bir bütün olarak ele alır ve Türkiye’de çocuk sağlığına öncelikli olarak yoğunlaşır. Bu yaklaşım, ölümlerin, hastalıkların ve çeşitli özürlülük durumlarının önlenmesi ve çocukların büyüme ve sağlığının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. ÇHEY, sağlık kuruluşlarının yanısıra bütün bakıcılar, aileler ve topluluklar tarafından uygulanabilecek önleyici ve tedavi edici unsurları içermektedir.

ÇHEY hedefleri:

  • BÖO’nın 2005 yılına kadar her bin canlı doğumda 20’ye düşecek biçimde azaltılması;
  • 5YAÖO’nın 2005 yılına kadar %50 azaltılması;
  • ÇHEY’nin, ailelerde, topluluklarda, sağlık kuruluşlarında ve ailelere çeşitli hizmetler sunan bütün sektörlerde çocuk bakımı uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi.

Sağlık sistemlerinin genel olarak iyileştirilmesi, aile ve topluluklarda sağlıkla ilgili uygulamaların geliştirilmesi, sağlık personelinin bakım -- tedavi becerilerinin artırılması ve yönetim tecrübesi kazandırılması, BÖO ve 5YAÖO’nın azalmasına neden olacaktır.

UNICEF Türkiye’nin, ÇHEY ve Genişletilmiş Bağışıklık Programı (GBP) ile ilgili daha fazla bilgiyi Evet Deyin, Şubat 2002 sayımızda okuyabilirsiniz.

ÇHEY, UNICEF ve DSÖ’nün küresel girişimidir.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa