ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Aile ve Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2004

AÇEP, annelere olduğu kadar babalarada gelişim içinde etkili çocuk bakımı deneyimi uygulamalarına destek vermektedir. Fotoğraf Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2004

Bilgilendirme

Türkiye’nin yoksul kırsal ve kentsel yerleşimlerindeki çocuklar, sağlık, beslenme ve gelişme alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. BÖO, 5YAÖO ve AÖO kabullenilemeyecek ölçüde yüksektir: Her gün 133 bebek ve 2 anne önlenebilir nedenler yüzünden ölmektedir. Kırsal alanlardaki kadınların yaklaşık %50’si doğum öncesi bakım almamaktadır. Gene çok sayıda çocuk aşıyla önlenebilir ölümcül hastalıklara karşı aşılanmamaktadır. Kız çocukların küçümsenmeyecek bir bölümü okula gitmemektedir.

Çocuk bakımı alanındaki etkili uygulamalar, çocukların sağlıklı gelişimi açısından yaşamsal önemdedir. Çocuklar, ancak evdeki, çevrelerindeki ve okullarındaki gelişimleri güvence altına alındığında fiziksel açıdan sağlıklı, zihinsel ve sosyal açılardan da uyanık olabilirler. Çocuklara, yaşamları, büyümeleri, psiko-sosyal ve bilişsel gelişimleri birbirine bağlı ve birbirinden etkilenen bütünsel varlıklar olarak bakılmalıdır. Çocuk bakımı hizmetleri genellikle refah, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi sektörler bazında verilmektedir. Hizmetlerde boşluk ve gereksiz tekrardan kaçınmak, kaynakları azami biçimde kullanabilmek için bu sektörler arasında işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.

AÇEP hedefleri:

 • Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi;
 • Sıfır ile altı yaş arasında çocukları olan üç milyon ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki bilgilerinin artırılması;
 • En fazla risk altında olan 400,000 ailenin desteklenip güçlendirilerek çocuk bakımı uygulamalarının geliştirilmesi;
 • Çocuk bakım hizmetlerine yönelik sektörler arası bir yaklaşımın desteklenip yaygınlaştırılması.

AÇEP hedeflerine ulaşmak için izlenecek yol:

 • Sektörler arası işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi;
 • Çocuk bakımı alanında temel eğitimin verilmesi için mevcut hizmet ve etkinliklerden yararlanılması;
 • Yalnızca annelerin değil genel olarak ailelerin ve çocuklara bakan kişilerin de hedef alınması.

AÇEP Türk çocuklarının yaşamlarını, büyüme, psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerindeki iyileştirme konularında şu sonuçları beklemektedir:

 • BÖO ve 5YAÖO’nında azalma;
 • Çocuk istismarı ve ihmali gibi durumlarda azalma sağlanması;
 • Yetersiz beslenme oranının azaltılması;
 • Kadın ve çocuk sağlığında ilerleme sağlanması;
 • Daha fazla sayıda çocuğun doğumda nüfus kaydının yapılması;
 • Çocuklara yönelik okul öncesi eğitimin, okul devamlılığının ve başarısının sağlanması.
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa