ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Basın Merkezi 2008/06/04: Sağlık

Kampaya açılışında katılımcılar

© UNICEF Turkey 2008

İyotlu Tuz logosu © UNICEF Türkiye 2003

Logo, iyotlu tuzun içeriğini ve faydalarını paketlemede vurgulamak için tasarlanmıştır.

Bir tutam iyotlu tuz!

Yetersiz iyot alımının olumsuz sonuçlarını gidermek üzere kampanya başlatıldı.

T.C. Hükümeti, UNICEF ve tuz üreticileri Türkiye’de halk sağlığı alanında mevcut en önemli sorunlardan birini teşkil eden iyot yetersizliğine bağlı bozuklukları gidermek üzere bir ulusal kampanya başlattı.

İyot yetersizliği guatr, zihinsel gerilik, sağırlık, şaşılık ve bodurluk gibi sorunların başlıca nedenidir. Aynı sorun ölü doğumlara, düşüklere yol açmakta ve bebek ölüm oranlarını yükseltmektedir. Dünya nüfusunun üçte birlik bölümü iyot yetersizliği bozukluklarının tehdidi altındadır. Sorunu giderecek en etkili önlem ise iyotlu tuz kullanılmasıdır.

Türkiye’de hane tüketimi için kullanılan bütün tuzun yasa gereği iyotlanması zorunludur. Bununla birlikte, kırsal kesimlerde ve kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan düşük gelir düzeyindeki ailelerin %27’si iyotlanmamış tuz kullanmaya devam etmektedir.

Toplumu harekete geçirme

Ankara’da 28 Mayıs günü gerçekleştirilen bir basın konferansıyla başlatılan İyot Yetersizliği Bozuklukları ve Tuz İyotlama Programı Kampanyası iyotlu tuza yönelik talebi arttırmayı ve herkesin bu tüketim maddesine ulaşabilmesini sağlamayı, böylece iyotlu kuz kullanan ailelerin oranını %95’e çıkarmayı hedeflemektedir.

Yoksul hanelere odaklanacak olan kampanya toplumu çeşitli yollardan harekete geçirmeye çalışacaktır:

  • Öğrenciler iyotlu tuz kullanmanın önemi konusunda bilgilendirilecek ve kendilerinden bu mesajı ailelerine aktarmaları istenecektir.
  • Ziraat Mühendisleri ve ev ekonomistleri halkı bilgilendirmek üzere sırsal alanları ziyaret edeceklerdir.
  • Köy ve mahalle muhtarları, vaiz ve imamlardan, bu konudaki gerekli mesajların topluma iletilmesine yardımcı olmaları istenecektir.

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve tuz üreticileri ile birlikte hareket edecekler arasında Tarım ve Köy İşleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları da yer almaktadır. Tuz üreticilerinin katılımı, kampanyanın başarısı açısından kritik önem taşımaktadır. Tuz üreticileri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak değerlendirilecek ve denetlenecektir. Bu arada kampanya sırasında Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kırşehir, Sivas, Siirt ve Van illerine özel önem verilecektir.

Zihinsel gelişme

Kampanya ile ilgili olarak yapılan basın toplantısı sırasında Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürü Rıfat Köse şunları söyledi:

Ülkemizin toprakları uzun yıllardır kullanılıyor. Bu nedenle topraklarımız demir, çinko ve selenyum gibi mikronütriyenler bakımından yetersizdir. Bu nedenle insanlarımızın günlük iyot gereksinimlerini karşılayabilmeleri için iyotlu tuz kullanmaları büyük önem taşımaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Lila Pieters ise iyotlu tuzun çocukların zihinsel gelişimleri açısından taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

Bir tutam tuzun önemi, düşündüğümüzden daha büyüktür. Bu, daha sağlıklı ve zeki bir toplum anlamına gelir. Özellikle kadınlar ve çocuklar iyotlu tuz kullanmalıdırlar; çünkü iyotlu tuz alan çocuklar daha kolay anlarlar, eğitimlerinde daha başarılı, gerek okullarında gerekse daha sonraki yaşamlarında daha üretken olurlar. İyotlu tuz IQ’yu yaklaşık 13.5 puan artırmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Canan Sargın, Sağlık Programı Sorumlusu, UNICEF +90 (0)312 454 10 00

İyotlu Tuz: Akıllı! Tuz: Çocuklarınızın zeka gelişimi ve okul başarısı için iyotlu tuz kullanın

© UNICEF Türkiye 2005

Bu afiş, UNICEF ve SB tarafından Türkiye’de ulusal düzeyde iyotlu tuz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yapılmıştır. Standart formatta indirmek için baskıya uygun versiyonları bulunmaktadır [PDF tahminen 520KB]:

Uygulama, iyotlu tuz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla serbestçe kullanılabilir. Bu şartın dışında şekil ya da formu değiştirilemez ya da amacının dışında kullanılamaz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa