Nitelikli kapsayıcı eğitim

UNICEF, Türkiye’deki bütün okulların her çocuk için gerçek anlamda kapsayıcı olmasını amaçlıyor.

UNICEF aims to make all schools in Turkey truly inclusive and child-focused for every child
UNICEF/Ergen

UNICEF, başta en güç durumdaki çocuklar (engeli olan ve mülteci çocuklar da dâhil) olmak üzere tüm çocuklara kaliteli ve kapsayıcı eğitim ortamları sağlanması çalışmalarında Millî Eğitim Bakanlığı ve paydaşlarına destek veriyor.

Eğitim sistemini tüm çocuklar için daha kapsayıcı hâle getirme çalışmaları standartların ve müfredatın iyileştirilmesini amaçlamakta ve özellikle öğretmen yetiştirme ve geliştirmeye odaklanmaktadır. Yüzbinlerce öğretmen ve gönüllü öğretmen, kapsayıcı eğitim üzerine eğitim almaktadır. Bu eğitimler, sosyal uyumu destekleyerek ve çocukların özel eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayarak öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin başta engeli olan çocuklar ve mülteci çocuklar olmak üzere Türkiye’deki devlet okullarında okuyan tüm güç durumdaki çocuklara destek olabilmesi için mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Mesleki yeterliliklerinin arttırılması yoluyla öğretmenler ve rehber öğretmenler doğal afet, istismar, terörizm ve göç gibi nedenlerden dolayı özel psikososyal ihtiyaçları oluşan çocuklara yardım etmek için daha donanımlı hâle geleceklerdir.

3. ve 4. sınıf temel okuryazarlık ve matematik öğrenme kazanımlarını elde edemeyen çok sayıda çocuk için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) geliştirildi. Her yıl hem Türk hem de mülteci çocuklar bu programdan tüm Türkiye genelinde yararlanmaktadırlar.

Engeli olan çocuklar

Çocukların okulda karşılaştığı öğrenme ve katılım sorunlarının çocukların yetersizliğinden ziyade okulların bu sorunları çözmede ve ortadan kaldırmadaki eksikliğinden kaynaklandığını kabul eden UNICEF, okulları daha kapsayıcı ve çocuk merkezli yapmayı amaçlamaktadır. UNICEF’in paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de okula giden engeli olan çocukların sayısının artmasına katkıda bulunmuştur.    

Engeli olan çocukların hem dışlanma hem de sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine erişememe riski daha yüksektir.

UNICEF, mümkün olan en iyi bakım ve eğitim olanaklarına ulaşmalarını ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek suretiyle engeli olan çocukların haklarını savunmaktadır. UNICEF, her türlü engelliliğin erken yaşta tespit edilmesi ve çocuklara gelişimlerini eksiksiz tamamlama şansı verilmesi için küçük çocuğu olan ailelere yönelik sosyal yardım hizmetlerini desteklemektedir. Çocuk koruma, sağlık, beslenme ve erken çocukluk gelişimi alanlarını içeren bir yaklaşım olan ev ziyaretleri ve toplum temelli programlar ailelere hayati önemde bir destek vermekte ve onların uzmanlaşmış hizmetlere ulaşmasını sağlamaktadır.

 

Videoya sayfasında bağlan
UNICEF
Çocuklarımızın hayatını değiştirebilecek 1 milyon yürekli parmak arıyoruz! Engeli olan ve olmayan çocukların bir arada yaşadıkları bir toplum için söz veren 1 milyon kişiden biri de siz olun. www.birsendahavar.gov.tr adresine girin ve kampanyaya destek verin. Engeli olan ve olmayan çocuklar eşit haklarla aynı fırsatlardan yararlanabilsin. #herçocukiçin #foreverychild

Eğitimde cinsiyet eşitliği

UNICEF aims to make all schools in Turkey truly inclusive and child-focused for every child
UNICEF

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan düzenlemeler  yürürlükte olmakla birlikte; eğitimde, siyasete ve işgücüne katılımda, ayrımcılığı ve şiddeti önleme konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

UNICEF Türkiye Temsilciliği; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hakkaniyet, koruma, içerme ve güçlendirme çalışmalarına destek vermektedir. UNICEF; programlama, eğitim ve izleme faaliyetlerine destek vererek MEB ve paydaşları ile birlikte tüm eğitim sisteminde eşitlikçi ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesi için çalışmaktadır.  

Türkiye’deki tüm 9. sınıf öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmaya yönelik kılavuz materyaller dağıtılmış ve çok sayıda öğretmen ve okul yöneticisi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine katılmıştır. 2017/2018 eğitim öğretim yılında toplumsal cinsiyet eşitliği programının 81 ilde, 162 pilot okulda uygulanması için teknik destek verildi.