Ne yapıyoruz

UNICEF Türkiye, 1951 yılından bu yana Türkiye’deki çocuklar ve gençlerin haklarını korumak için çalışıyor.

Neler yapıyoruz
UNICEF/Ergen

UNICEF’in ülke programı, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda, Türkiye’de yaşayan en zor durumdaki çocukların eğitim, çocuk koruma, sağlık, sosyal politika, ergenlik ve gençlik alanlarındaki ihtiyaçlarına odaklanır.

Eğitim

UNICEF Türkiye'de bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamak için çalışır.

Eğitim ile ilgili çalışmalarımızı keşfedin

Sağlık

UNICEF, Türkiye'deki tüm çocukların sağlık ve beslenmesinin iyileştirilmesi için çalışır.

Sağlık ile ilgili çalışmalarımızı keşfedin

Çocuk Koruma

UNICEF, mülteci, göçmen ve en güç durumdaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların şiddetin, istismarın ve sömürünün her türlüsüne karşı korunması için ulusal çocuk koruma sistemlerini desteklemektedir.

Çocuk koruma ile ilgili çalışmalarımızı keşfedin

Sosyal Politika

UNICEF Türkiye’de, her çocuğun en iyi biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla mevcut sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek için çalışmaktadır.

Sosyal politika ile ilgili çalışmalarımızı keşfedin

Ergenlerin Gelişimi ve Katılımı

UNICEF ergen kız ve erkek çocuklarının gelişimini ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini desteklemektedir.

Ergen ve gençlerle ilgili çalışmalarımızı keşfedin

Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri

UNICEF, Türkiye’de Suriye Krizi'nden ve Avrupa'da Göçmen ve Mülteci Krizi’nden etkilenen en güç durumdaki çocuklara ve ailelere odaklanarak dayanıklılıklarını artırmalarına ve daha iyi bir geleceğin temellerini atmalarına yardım etmektedir.