Korunma ihtiyacı bulunan çocuklar

UNICEF mülteci ve göçmen çocuklar dahil olmak üzere tüm çocukları, çocuk koruma hizmetlerine erişimlerini destekleyerek ve kolaylaştırarak acil durumlarda ve acil durumlardan sonraki süreçte korumak ve onlara destek olmak için çalışmaktır.

UNICEF in Turkey works to protect and assist children during or after emergencies, including refugee and migrant children , promoting and facilitating their access to child protection services.

Mülteci çocukların çocuk koruma risklerine ve ihlallerine maruz kalma olasılıkları daha fazladır.

Bu riskler ve ihlaller arasında; aileden ayrı düşme, ihmal, şiddet ve istismar, psikolojik rahatsızlıklar ve stres, dışlanma, ayrımcılık, insan kaçakçılığı ve çocuk evliliği de dâhil olmak üzere çeşitli ekonomik amaçlı sömürü biçimleri sayılabilir.

Sosyal uyum süreciyle yeterince desteklenmedikleri takdirde mülteci çocuklar; (i) yaşadıkları toplumlardaki çocuklarla ve gençlerle ancak kısıtlı etkileşimde bulunabilirler (ii) yanlış anlaşılma riskleri artar ve bu da toplumlar arasında gerilime ve tartışmaya yol açarak, çocukların bunun sonuncunda stres yaşamasına yol açabilir.

 

UNICEF mülteci ve göçmen çocuklar dahil olmak üzere tüm çocukları, çocuk koruma hizmetlerine erişimlerini destekleyerek ve kolaylaştırarak acil durumlarda ve acil durumlardan sonraki süreçte korumak ve onlara destek olmak için çalışmaktır.
UNICEF

UNICEF Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve paydaşlarıyla birlikte çalışmaktadır ve bu kapsamda, güç durumdaki mülteci çocukların belirli ihtiyaçları için ulusal sistemleri güçlendirerek ve kritik önem taşıyan bir dizi çocuk koruma hizmeti sunarak mülteci krizine müdahale etmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda:

  • Çocukların güvenliğine yönelik riskleri azaltır ve onların duygusal ve sosyal iyi olma hâllerini geliştirir ve aynı zamanda onların pozitif gelişim gösterebilecekleri, etkili başa çıkma yöntemleri ve dayanıklılıklarını geliştirebilecekleri güvenli ve istikrarlı bir ortamda büyümelerini destekler.
  • Önleyici hizmetleri destekler, risklerin  etkisini azaltır ve önler, istismar, şiddet ve sömürü vakalarını erkenden tespit eder ve bu tür vakaları uzmanlaşmış hizmetlere yönlendirme vardır.
  • Aile ve toplum temelli bakım sistemini, mevcut hizmetler ve yerel ağlar vasıtasıyla güçlendirir ve böylece çocukların ve ailelerin hayatta kalmasına ve gelişmesine ve olumsuz durumlardan sonra toparlanmalarını sağlayacak başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olur.
Korunma ihtiyacı bulunan çocuklar
UNICEF
  • Çocukların, ailelerin ve toplulukların kendini koruma (hukuki destek, ebeveyn bilgilendirme oturumları, hak ve yardımlar vb. hakkında toplumsal farkındalık arttırma etkinlikleri de dâhil olmak üzere) kapasitesini ve farkındalığını arttırarak ve ilgili bilgileri yaygınlaştırarak çocuk koruma risklerinin meydana gelmesini önlemeye yönelik girişimlerde bulunur.
  • Bir dizi çok disiplinli çocuk koruma müdahale hizmeti sunar. Bu hizmetler arasında şunlar vardır: psikososyal bakım desteği, bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı, hukuki destek, acil ihtiyaçlar için acil durum nakit yardımı, temel sağlık ve beslenme danışmanlığı, engeli olanlara yönelik danışmanlık, risk altında bulunduğu veya ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çocuklara yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi ve uzmanlaşmış hizmetlere yönlendirme.
  • Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti engellemek ve buna müdahale etmek amacıyla, başta en fazla risk altında olan kız ve erkek çocukları için olmak üzere, bilgilendirme ve farkındalık arttırma faaliyetleri, bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı, uzmanlaşmış hizmetlere yönlendirme vb. alanlarda özel hizmetler sunar.
  • Ailenin bulunmasına ve aile birleşimine destek olur ve böylece refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların aileleriyle tekrar bir araya gelmesini sağlar.