ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin (6)

Medyanın yapabilecekleri …

 • Kız çocukların eğitiminin gerekliliğine ilişkin bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltecek radyo ve televizyon spotları hazırlanması ve bu konudaki sloganların, amacın ve vizyonun günlük yayınlar boyunca belirli aralıklarla yinelenmesi;
 • Kız çocukların eğitim görmelerini engelleyen etmenlerle ilgili belgesel hazırlanması ve farklı kesimlerin (ana–babalar, iş çevreleri ve siyasetçiler gibi) bu alanda ne tür katkıları olabileceğinin anlatılması;
 • Kız çocukların eğitimiyle ilgili konuşma dizileri hazırlanması;
 • Kırsal ve kentsel alanlarda kız çocukların eğitimi üzerinde odaklanan dizilerin hazırlanması ve her hafta kız çocukların karşılaştığı sorunlardan birinin (fazladan iş yükü, taciz, ayrımcılık, kalıpyargıya dayalı beklentiler gibi) ele alınarak tartışılması;
 • Her gün/her hafta, bağışçıların açıklandığı ve ortak hedefin vurgulandığı yardım kampanyalarının sponsorluğunun üstlenilmesi;
 • Çeşitli okulların kız çocukların eğitimini desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmaları tanıtan haftalık programlar hazırlanması ve okul düzeyindeki girişimlerin geliştirilmesinde hızlandırıcı bir işlev üstlenilmesi.

Tanınmış Kişilerin yapabilecekleri …

 • Kız çocukların eğitimi için kaynak sağlamaya yönelik konserler düzenlenmesi;
 • Medya’da kız çocuklarının eğitimini konu alan tanıtım-savunu programlarında, farklı kesimler adına (dernekler, kulüpler vb) sözcülük yapılması;
 • Sanat eserlerinin açık artırma yoluyla satışından kız çocukların eğitimi için kaynak yaratılması;
 • Kız çocuklarının eğitimini konu alan tanıtıcı spotlarda rol alınması;
 • Okullara yapılacak ziyaretlerde rol modeli olarak görev üstlenilmesi.

Okulların ve Öğretmenlerin yapabileceklerini okuyunuz …

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa