ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Önce Çocuklar: Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar logosu

Türkiye’de Çocuklar için
İyi Yönetişim, Koruma
ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar nedir?

Önce Çocuklar çocuk haklarının hayata geçirilmesi, sorumlulukların yerine getirilmesidir.

Bunu başarmak için Hükümet, Avrupa Birliği (AB), UNICEF ve çeşitli STK’larla işbirliği içinde çalışacaktır.

Önce Çocuklar neyi başaracaktır?

Önce Çocuklar ile Türkiye tüm kız ve erkek çocukların korunma haklarını güvence altına almaya kararlıdır.

Önce Çocuklar, giderek yaygınlaşan çocuk ihmal ve istismarı ve çocukların ana–baba bakımından yoksun kalma sorunuyla mucadele etmek için, sistematik araştırma, izleme ve veri toplama, önleme çalışmaları ve çocukların korunmasına yönelik daha fazla politika ve yasa geliştirilmesi gibi yollarla kurumsal duyarlılığı ve kapasiteyi artıracaktır:

  • çocuk adalet ve koruma sistemlerinde görevli profesyonellerin çocuk haklarını koruma ve gerçekleştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi;
  • kanunla ihtilafa düşen çocuklar için alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları sağlanması;
  • sistem dışında kalan çocuklara telafi eğitimi ile ikinci bir fırsat sağlanması;
  • toplumun bütün kademelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması;
  • en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin azaltılması;
  • aile arabuluculuğu ve alternatif bakım–koruma modelleri dahil olmak üzere önleyici mekanizmaların devreye sokulması;
  • ana–babaları veya onlara bakmakla yükümlü kişilerle birlikte yaşamayan çocuklar için kurumlara yerleştirme yerine alternatif aile ortamları sağlanması;
  • kurumlarda ve koruyucu ailelerin yanında yaşayan çocukların bakım ve korunmalarına yönelik asgari standartların geliştirilmesi;
  • haklarından yararlanmaları ve kendilerini koruma bilincine sahip olmaları için ergenlerin yaşam becerilerinin geliştirilmesi.

Önce Çocuklar projesinin başarısı, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) ulaşılmasına — özellikle Binyıl Bildirgesi’nin (BB) güç durumdakilerin korunması ile ilgili 6. bölümünde yer alan hedefe katkıda bulunacak — ayrıca çocuk hakları alanındaki reformların uygulanmasına destek sağlayarak Türkiye’yi ÇHS ve AB’nin standartlarına uyumda daha ileri bir konuma getirecektir.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi ve kaynak için, Önce Çocuklar Kaynakları bağlantı listesine bakınız.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Amblemi

Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Avrupa Birliği’nin mali katkısı ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa