ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Eğitim 2001–2005

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF programları hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


Fotoğraf Mahmut Oral © UNICEF Türkiye 2003

Yeni okul döneminde ilk gün, Çeşme köyü, Diyarbakır.
Fotoğraf Mahmut Oral
© UNICEF Türkiye 2003

Genel Bakış

Eğitimli kişiler kendi haklarının bilincinde olacak ve bu haklarına saygı duyulması için mücadele edecektir.

Eğitimli kişiler genellikle daha sağlıklı ve daha mutlu olabilmekte ve kendilerini koruma hususunda daha iyi donanım sahibidirler.

Eğitimli kişiler hayatları ve gelecekleri konusunda bilinçli seçimler yapabilirler.

Eğitimin getirdiği birikim kişilerin genel durumlarını olumlu yönde etkileyecek -- eğitimli kişi sağlıkla ilgili bilgisini ailesi ve yaşadığı toplumla paylaşacaktır.

Eğitim her insanın temel hakkıdır. Bu hak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’si (ÇHS) içindeki kutsal maddelerden biridir.

Türkiye’deki Durum

Türkiye’nin birçok yöresinde çocuklar okula gönderilmemektedir -- bu durum özellikle kırsal bölgelerde geçerlidir. Kimi okullardaki olumsuz fiziksel koşullar velileri çocuklarının evde kalmasının daha iyi olacağı düşüncesine yöneltmektedir. Yiyecek içecek gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına öncelik veren birçok aile çocuklarından gelir getirecek ek iş gücü olarak yararlanmayı seçmektedir. bu durum özellikle kızlar için geçerlidir -- ataerkil aile yapılarında erkek çocukların eğitimlerine kızlara göre öncelik tanınmaktadır

  • Kırdan kente göç, kentlerdeki okulların derslik ve öğretmen açısından zorlanması anlamına gelmektedir -- kırsal bölgelerde nüfusun azalması ile birlikte geçmişte bu bölgelerde okullar kapatılmıştır.
  • Öğretmenlerin eğitimi de çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.
  • Birçok okuldaki olumsuz fiziki koşullar aileleri çocuklarının okula kaydolması konusunda caydırıcı olmaktadır.
  • Çok sayıda çocuk, okula ulaşmak için uzun yolculuklar yapmak zorundadır ve kış aylarında okula devam oranı daha da azalmaktadır.
  • Birçok aile kız çocukların eğitiminin önemli olmadığını düşünmektedir -- kız çocukları erken yaşta evlendirilmektedir.
  • Mevcut ilköğretim öğretmenlerinin üçte biri kadındır. Ancak kadın öğretmenlerin büyük bölümü kentler ve kasabalardaki okullarda görev yapmaktadır. Köylerde kadın rol modellerinin olmayışı, kız çocuklarının özenmelerini teşvik edecek bir etkenin yokluğu anlamına gelmektedir.

Harekete Geçiş

UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iki proje üzerinde yakın bir çalışma içerisindedir. Bu çalışma eğitimde kaliteyi artırmayı ve eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Erken Çocukluk Bakımı ve Gelişimi (EÇG) Desteklemeye ve İzlemeye Yönelik Etkinlikler, bütün çocukların yaşamının, korunmasının ve gelişiminin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Projenin amacı çocuklarda gelişme geriliklerini önlemek, Aile ve Çocuk Eğitimi Programını (AÇEP) geliştirip bütün sektörlere yaygınlaştırmaktır.
  • Haydi Kızlar Okula! kız çocuklarının okullulaşma oranlarının daha düşük olduğu 53 ilde kaliteli temel eğitim sağlanarak 2005 yılı sonuna kadar ilköğretimde cinsiyet eşitliğine ulaşılmayı amaçlamaktadır.
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa