Hakkımızda

UNICEF Türkiye’de ortakları ile birlikte en güç durumdaki çocuklara eğitim, çocuk koruma, sosyal koruma ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçlarıylan temel müdahalelerle ulaşmak için çalışmaktadır.

UNICEF Türkiye’de ortakları ile birlikte en güç durumdaki çocuklara eğitim, çocuk koruma, sosyal koruma ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçlarıylan temel müdahalelerle ulaşmak için çalışmaktadır.
UNICEF/Ergen

Çocuk haklarındaki durumu izliyor, yasalar ve sistemlerde gerekli değişiklikleri savunuyor; çocuklarla ilgili politikaları ve ortaklıkları geliştirmek üzere tavsiyelerde bulunuyor, teknik destek sağlıyoruz.

En gerekli oldukları yerlerde programlara, kampanyalara ve girişimlere daha iyi bilgi girdisi sağlamak amacıyla kaliteli veriler ve kanıtlar topluyor, analiz ediyor ve paylaşıyoruz.

Tüm çocukların yaşama, büyüyüp gelişme ve tam potansiyelini gerçekleştirme hakkı vardır. Bu da sosyoekonomik durum, etnik köken ya da din gözetmeksizin temel hizmetlere eşit erişim sağlanması anlamına gelir. Yaşamın her alanında toplumsal cinsiyete göre hakkaniyet ve eşitliği sağlamak üzere çalışmak demektir. Ergen yaşlardaki erkek ve kızların sesini duyurmak, onları kendi topluluklarında değişimin özneleri olacak şekilde güçlendirmek demektir.

Türkiye Ülke Programı                                                           

UNICEF Türkiye Ülke Programı mevcut ulusal sistemlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması alanında sürmekte olan çabaları temel almaktadır. Özellikle eğitim, çocuk koruma ve sosyal koruma alanlarındaki bu çabaların amacı en güç durumdakilere odaklanmak suretiyle Türkiye’deki çocuklar ve ergenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Hükümet ve sivil toplumla oluşturulan ortaklıklar aracılığıyla, Suriyeli ve diğer mülteci çocukları desteklemeye yönelik çabalarda ölçek büyütülmüş, bu arada ev sahibi topluluklarda dayanıklılığı artırmak için çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de çocuk hakları alanında gelecekteki programlara bilgi girdisi sağlama, tanıtım-savunuculuk çalışmalarını güçlendirme açısından kaliteli veri ve bilgi toplama ve analiz çalışmaları da sürmektedir.

UNICEF Türkiye’de ortakları ile birlikte en güç durumdaki çocuklara eğitim, çocuk koruma, sosyal koruma ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçlarıylan temel müdahalelerle ulaşmak için çalışmaktadır.
UNICEF

Türkiye’de İnsani Yardımlar (2013’ten günümüze)

Kriz koşullarındaki çalışmalarla ilgili 70 yıllık deneyime sahip bir kuruluş olarak UNICEF’in, muhtaç durumdaki çocuklara ve ailelere insani yardım söz konusu olduğunda kritik bir görevi vardır. 

UNICEF 2013 yılından bu yana hemen hemen yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 3 milyon Suriyeli mültecinin ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye Hükümetini desteklemektedir. UNICEF ayrıca 2015 yılından bu yana hükümetler ve sivil toplum ortaklarıyla yakın işbirliği içinde Avrupa’ya yönelen güç durumdaki mülteci ve göçmen çocuklara ve ailelere acil yardımlar ulaştırmaktadır.

UNICEF’in çalışmalarını sürdürdüğü öncelikli alanlar Eğitim, Çocuk Koruma, Sosyal Koruma, Gençlerin Katılımı ve Temel İhtiyaçlardır. Ayrıca, gerekli olduğu durumlarda Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) ile Sağlık ve Beslenme alanlarında da müdahalelerde bulunulmaktadır.

UNICEF Türkiye’de ortakları ile birlikte en güç durumdaki çocuklara eğitim, çocuk koruma, sosyal koruma ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini amaçlarıylan temel müdahalelerle ulaşmak için çalışmaktadır.
UNICEF

Ortaklar

UNICEF çalışmalarını çok sayıda bakanlık ve hükümet kuruluşu ile birlikte sürdürmektedir. Bunların arasında Milli Eğitim Bakanlığı,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve GAP İdaresi ile birlikte Belediyeler, Kızılay gibi sivil toplum kuruluşları, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve diğer ulusal ve uluslararası STK’lar yer almaktadır.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

UNICEF, ülke ofisinin yanı sıra, bağımsız bir milli komitenin desteğinden yararlanmaktadır. Bu komite UNICEF’in misyonunun tanıtılmasına yardımcı olmakta, çocuk haklarıyla ilgili kritik konularda tanıtım-savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmekte Türkiye ve diğer ülkeler için kritik önem taşıyan kaynakları seferber etmektedir.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi
UNICEF/Ergen