ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: U -- W

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti (TKB)
Yaşanılan Bilim ve Teknoloji Çağı ve Çağın koşullarına uygun, daha etkin, daha fonksiyonel ve daha verimli bir örgütsel yapıya kavuşturulması için TKB’nın örgüt yapısı modern sevk ve idare tekniğinin temel ilkeleri dikkate alınarak yeniden yapılanmıştır. TKB, Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları (ÇDÖO) projesi gelişiminde UNICEF Türkiye ile yakın bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bakınız Toprakana daha fazla detay için. English
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919’da imzalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Amaç, Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamaktı. ILO 1946’da, henüz yeni oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilk uzmanlık kuruluşu olmuştur. English
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimini desteklemeye yardım için 1945’te Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Merkez bürosu Washington DC’de bulunmaktadır. Hemen tüm dünya’nın üye olduğu 184 ülke hükümetleri sorumluluğunda yönetilmektedir. IMF ekonomik dengeyi sağlamak ve krizlerle engellemektedir. Aynı zamanda krizlerin aşılmasında yardımcı olmakta, büyümeyi destekleyip ve yoksullukla mücadele etmektedir. IMF üç ana metodla -- izleme, teknik yardım ve borç vermeyi -- kullanarak bu amacına ulaşmaya çalışır. English
#x00DC;lke Programı Eylem Planı (ÜPEP)
#x00DC;lke Programı Eylem Planı (ÜPEP), UNICEF ve Türk Hükümeti arasında çok özel bir anlaşma kapsamında sağlık ve eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla bir dizi proje gerçekleştirecektir. Çocuklar için iki anahtar sonuca varılmıştır. Çocuklar, korunmalı bir çevrede, fiziksel olarak sağlıklı, zihinsel olarak gelişmiş, sosyal uyum içinde büyümeli ve öğrenebilmelidirler. İyi ve kaliteli bir eğitime kolayca ulaşabilmelidirler. ÜPEP beş yıllık dönemler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …