ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: O -- Q

Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (ODA/BDT)
UNICEF ODA/BDT websitine göre, birçok bölgedeki ekonomik ve nüfus göstergeleri pozitiftir. İyimser bir yaklaşımla, çocuklar için hizmet ve desteği geliştirmek için yardım yolunu açacak ve onların haklarını koruyacaktır. Genede, HIV/AIDS ODA/BDT Bölgesi’nde çok daha hızlı yayılmakta -- özellikle Rusya, Belarus ve Ukrayna’da dünya’da birçok yerde olduğundan da fazla yayılmaktadır. ODA/BDT Bölgesi’nde Arnavutluk; Azerbaycan; Belarus; Bosna-Hersek; Bulgaristan; Ermenistan; Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya; Gürcistan; Hırvatistan; Kazakistan; Kırgızistan; Letonya; Litvanya; Moldova Cumhuriyeti; Özbekistan; Romanya; Rusya Federasyonu; Sırbistan ve Karadağ; Tacikistan; Türkiye; Türkmenistan ve Ukrayna dahil olmak üzere. English
Ortalama Yıllık Artış Hızı (OYAH)
İlerleme hızı, en az ilköğretim eğitimi almış nüfus oranının ortalama yıllık artış hızı’nın (OYAH) hesaplanmasıyla ölçülür. Hanehalkı araştırmalarından (NSA ve ÇGKA) elde edilen veriler, farklı yaş gruplarında okul devamlılığını (ilk, orta ve yüksek) tahminde kullanılmaktadır; OYAH, bu olasılıkta gözlenen değişimin ortalamasıdır. English
Önce Çocuklar
Son dönemde yaşanan siyasal istikrar, ekonomik büyüme, sosyal ve kurumsal değişim, çocuklara yönelik koruyucu ortamı -- özellikle dezavantajlı çocuklar için -- geliştirmiş, toplumsal ve cinsiyet eşitsizliklerini azaltarak Çocuklar için Evet Deyin kapsamındaki vaatlerin yerine getirilmesi için benzersiz fırsatlar yaratmıştır. Hükümet, UNICEF, STK’lar ve AB’nin desteği ile bu olumlu gelişmeler temelinde Ağustos 2005’ten itibaren 27 ay boyunca Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru veya Önce Çocuklar ile çocuklar için vaat edilenleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Önce Çocuklar dana fazla bilgiye okuyabilirsiniz. English
Özel Korunmaya Gereksinimi Olan Çocuklar (ÖKGÇ)
SHÇEK’nun 2828 numaralı kanun tanımlamasında özel korunmaya gereksinimi olan çocuk; fiziki, manevi ve ahlaki gelişimi yada kişisel varlığı tehdit altında bulunan, annesi, babası olmayan yada her ikisininde nerede oldukları bilinmeyen, ailesi tarafından terk edilmiş veya ihmal ve istismara uğramış çocuk açıklaması yapılmıştır. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …