ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: K -- N

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ni (CEDAW), 1979’daki BM Genel Kurulu’ndan uyarlamıştır. CEDAW, genellikle kadın haklarına dair kanun tasarısı olarak tanımlamştır. Sözleşmeye göre kadınlara karşı ayrımcılık …kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir. English
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti (MEB)
Uzun bir süredir, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF Türkiye, her düzeyde Türk çocuklarının yararları için işbirliği içerisindedir. MEB’nın genel işlevi eğitim ve öğrenim hizmetlerinde öğretmen ve öğrencilerin eğitim kurumlarında yürütme, yönlendirme ve kontrol mekanizmasını planlamayı amaçlar. MEB ilk okul ve orta okullarda resmi ve resmi olmayan eğitim kurumları açarak yerleşim ve beslenme ihtiyaçlarına cevap verir ve yüksek öğrenimdeki gençlere finansal destek sağlar. English
Net Devamlılık Oranı (NDO)
Belirlenen resmi yaş grupları verilen eğitim seviyeleri içerisinde; o seviyede okula giden öğrenci sayıdır. Toplam nüfus içerisinde o yaş grubunu yüzde olarak tanımlar. English
Net Kayıt/Devamlılık Oranı (NK/DO)
İlköğretim net kayıt/devamlılık oranı, ilköğretim çağında olup okula kayıtlı veya devam eden çocukların oranıdır. Kayıtla ilgili bilgiler, ülkelerin kendi idari kayıtlarından derlenmiştir; devamlılık ise hanehalkı araştırmalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. İlköğretim çağının hangi yaşları kapsadığı ise ülkeler tarafından belirlenmektedir. English
Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (NSA)
Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (NSA) ulusal hanehalkı yoklamaları geniş ölçekte denekle uygulanır (genellikle 5,000 ve 30,000 hanehalkı). NSA çok çeşitli izleme verileri ve nüfus, sağlık ve beslenme alanlarında etkili değerlendirme göstergeleri sağlar. NSA, her beş yılda bir düzenli olarak yürütülerek geçen zaman içerisinde karşılaştırma sağlar. Standart anketlerin kullanımı farklı ülkelerin karşılaştırılmasına izin verir. Anketlere özel geçişler eklenerek ilgili ülkelerin ve USAID’in gereksinimi olan veriler elde edilir. Standart NSA, hanehalkı anketleri ve kadınlarla ilgili anketlere dayanmaktadır. 15-49 yaş arası ulusal tipik denek kadınlar ile görüşülmektedir. English Bakınız Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …