ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: H -- J

Haydi Kızlar Okula!
Haydi Kızlar Okula! -- Türkiye’de kız çocuklarının okullulaşmasına destek kampanyası -- MEB ve UNICEF’in ilgili kurum ve kuruluşların ve kişilerin katılımı ile kız çocukların okullulaşma oranının en az olduğu elli ilde kaliteli temel eğitim aracılığıyla okullulaşma oranını artırarak 2005 yılına kadar ilköğretimde cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlar. English
Herkes için Eğitim (EFA)
Herkes için Eğitim (İngilizce Education for All veya EFA) uluslararası toplum tarafından ilk kez Jomtien, Tayland’ta 1990’da başlatılmış ve her toplumdaki her vatandaşa eğitim için verilen bir taahhüttür. EFA, ulusal hükümetler, STK’nın yanısıra UNESCO ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan oluşan geniş kapsamlı bir koalisyondur. Son on yıl içerisindeki yavaş gelişmelerin sonucunda bu taahüt 2000 yılı Nisan ayında Dakar, Senegal’deki Dünya Eğitim Forumu’nda ve daha sonra Eylül 2000’de 189 ülke ve ortakları tarafından yenilenmiş olan BKH’nin içerisinden çıkan global hedeflerden iki EFA hedefine 2015 yılında ulaşılacaktır. English
İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü ve Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu
(HIV/AIDS)
HIV bir çeşit virüstür -- tam olarak İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü’dür. Bu virüsün neden olduğu hastalık antibiyotikle tedavi edilememekte sadece belirtiler azaltılmaktadır. HIV bir kişiye bulaştığında, HIV Positif olarak adlandırılır. HIV bulaşan kişide AIDS (Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu) gelişecektir. AIDS belirtileri başta kilo kaybı, zatürre, yüksek ateş, pnömoni ve cilt kanseridir (Kaposi Sarcomu). English
İnsani Kalkınma Raporu (İKR)
İnsani Kalkınma Raporu (İKR) bağımsız bir rapor olarak UNDP tarafından hazırlanıp yılda bir kere yayınlanmaktadır. İKR 1990 yılında başlatılmış olup insanları ekonomik tartışmaların politika ve savununun içinde, gelişim sürecinin merkezine yerleştirmiştir. Bu hedefin etkisi, basit ama aynı zamanda çok büyük ve geniş bir alana uzanmıştır. İKR’nin insanlara getirisi uzun dönemde refaha ve gelişime ulaşmaları olmuştur. Bu gelişimin hedefi, seçenekler ve bağımsızlığı mutlak kılmaktır. English
İnsani İlişkiler Koordinasyon Dairesi (OCHA)
Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Dairesi (OCHA) yardım yanıtlarının koordinasyonunu politika geliştirmeyi ve insani savununun sorumluluğunu üstlenir. OCHA Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi yoluyla koordinasyon görevini sürdürüp Acil Yardım Koordinatörü (AYK) tarafından yönetilir. Katılımcılar, tüm yardımsever ortaklar dahil: Birleşmiş Milletler kuruluşları, fonları ve programlarından Kızıl Haç ve Kızıl Ay Hareketi ve STK’lara kadar uzanır. English
İyot Yetersizliği Bozuklukları (İYB)
DSÖ’ne göre iyot yetersizliği dünya üzerinde en yaygın olan -- önlenmesi çok kolay -- beyin hasarına neden olur. İyot Yetersizliği Bozuklukları (İYB) çocukların zihinsel gelişimini tehdit eder -- daha çok ta onların yaşamlarını. İYB doğumdan önce başlar. Hamilelik süresinde yaşanan iyot yetersizliği, ölü doğum, düşüklere ve konjenital anomalilere neden olur. Yinede daha önemlisi küresel ve ekonomik anlamda İYB göze çarpmamakta, fakat daha yaygındır, zihinsel engeller, evde, okulda ve işte düşünsel becerileri azaltır. English
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB)
10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin benimsenmesinden bu yana 56 yıl geçmiştir. Beyanname, Birleşmiş Milletler’in ilk temel icraatlarından biridir ve 56 yılın ardından tüm dünya üzerinde güçlü bir öğe olarak insan yaşamında etkili olmaya devam etmektedir. Evrensel Beyanname’nin benimsenmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında barış emelleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Döküman tüm insanlık için Magna Carta olarak tanımlanmış bundan dolayı evrenselliğe, bölünmezliğe ve tüm insan haklarıyla ilişkiye odaklanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarihte en çok tercüme edilmiş bir dökümandır. 300’ün üzerinde farklı dillerdeki versiyonları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyon Üyeliğinde bulunmaktadır. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …