ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: A -- Ç

Aile ve Çocuk Eğitimi Programı (AÇEP)
Aile ve Çocuk Eğitimi Programı (AÇEP) EÇG programının önemli bir öğesidir. AÇEP, aile birimi üzerinde odaklanarak bir yandan çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine bütüncül bir yaklaşım izlemekte, diğer yandan da çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasına sektörler arası bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır. English
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (USAID)
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (USAID) bağımsız federal hükümet kuruluşu olup Devlet Sözcüsü tarafından genel dış politikaları kabul eder. USAID uzun dönem ve tarafsız ekonomik büyümeyi destekler ve ABD’nin dış politika amaçlarının ilerlemesini: ekonomik büyüme; tarım ve ticaret; küresel sağlık; demokrasi; çatışmaların önlenmesi ve insani yardımı destekleyerek sağlar. USAID’in tarihi İkinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa’yı yeniden yapılandıran Marshall Planı’na ve Truman Dönemi Point Four Programına dayanmaktadır. 1961 yılında, Başkan John F. Kennedy kanunlaştırıp imzalayarak USAID’i kurmuştur. English
Anne Ölüm Oranı (AÖO)
Küresel bir sorun olan Anne Ölümlerini DSÖ …ihmal edilmiş ve yersiz sosyal bir trajedi olarak tanımlamaktadır … Her kadın ölümünün 10’dan fazlasında yaşamları boyunca taşıyacakları çeşitli kalıcı hastalıklara maruz kalmaktadırlar. Kadınların sesizce katlandıkları bozukluklara neden olmaktadır. Anne ölümleri, annelerin kalıcı hastalıklarının sadece karanlıkta görülebilen kısmını oluşturmaktadır demek doğru bir saptama olur. İKR Anne Ölüm Oranı’nı (AÖO) her 100,000 canlı doğumu esas alarak tanımlar. English
Avrupa Birliği (AB)
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kuruluş Anlaşması 1963 yılında Türkiye’nin birlik üyesi olma ihtimalini öngörür ve 1989’da katılım için başvurulmuştur. Helsinki Avrupa Konseyi 1999’da Türkiye’nin AB’ye üyelik başvurusunu kabul eder ve gerekli politik ve ekonomik reformların yapılmasını destekler. Bu nedenle, AB yenile Türkiye ile ‘Şartlı Katılımı’ uygulamaya koyar. Şartlı Katılım kriterlerinin yerine getirilmesi için kısa ve uzun dönemde öncelikli olarak yapılması gerekenleri belirler. Bu Türkiye’yi politik sistemde temel reformları gerçekleştirmek için harekete geçirir ve demokrasinin oturması insan haklarına ve azınlıklara saygıyı getirir. English
Baccille Calmette Guérin Aşısı (BCG)
Baccille Calmette Guérin (BCG) halsizlik veren Mycobacterium bovis yoluyla taşınmaktadır. Orjinal olarak Paris’te, Pasteur Enstitüsünde Calmette ve Guérin tarafından Verem taşıyan inekten ayrıştırılmıştır. BCG aşısı, 1921 yılında verem taşıyan insanlara ilk defa uygulanmıştır. O günden bu yana dünya üzerinde aşı çok yaygın bir şekilde çocukları Veremden korumak amacıyla kullanılmaktadır. Bugün bir trilyondan fazla insana BCG aşısı uygulanmıştır. English
Bebek Dostu Hastane Girişimi (BDHG)
Bebek Dostu Hastane Girişimi (BDHG) 1991 yılında Sağlık Bakanlığı ve UNICEF tarafından başlatılmıştır. Küresel bir girişim olan BDHG hastanede doğan her bebeğin anne sütü ile beslenerek hayata en sağlıklı başlangıcı yapmasına olanak tanımaktadır. Bebek Dostu Hastanelerde anne sütü ile beslenmeyi ve yeni doğan bakımını teşvik eden Başarılı Emzirme için On Adım esaslarına uyulmaktadır. English
Bebek Ölüm Oranı (BÖO)
İKR, Bebek Ölüm Oranını (BÖO) 1,000 canlı doğumda, doğumla tam bir yaş arası ölüm ihtimalini esas alarak tanımlar. English
Beş Yaş Altı Ölüm Oranı (5YAÖO)
İKR, Beş Yaş Altı Ölüm Oranı (5YAÖO) 1,000 canlı doğumda, doğumla tam beş yaş arası ölüm ihtimalini esas alarak tanımlar. English
Binyıl Bildirgesi (BB)
2000 yılı, Eylül ayında en geniş katılımcı sayısı ile dünya liderleri yeni binyıla BM Binyıl Bildirgesi’ni kabul ederek hoşgeldin demiştir. 2000 yılında orjinal Bildirge’nin kabulu ile dünya liderleri BM’ye ve Anlaşması’na olan inançları ile birlikte daha barışçıl, varlıklı ve adil bir dünya kurulmasından vazgeçilemeyeceğini açıklamışlardır. Bildirge, 189 ülke tarafından imzalanmış, 2015 yılında ulaşılacak 8 Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) izleme planına dönüştürülmüştür. English
Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)
2000 yılı Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesine katılan dünya liderleri, yoksulluğu ve bunun yol açtığı yıkıcı sonuçları gidermek amacıyla Binyıl Kalkınma Hedefleri (İngilizce Millennium Development Goals veya MDGs) adı verilen ölçülebilir ve belirli bir zaman süresinde ulaşılması gereken hedefler belirlediler. Bu hedeflerden her birinin gerçekleştirilmesi kalkınma açısından belirleyici önem taşımakla birlikte, aralarından ikisi diğer bütün hedefler için kilit önemde görülmektedir. Bu iki hedef herkese temel eğitim ile toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasıdır. MDGs’ye 2015 yılında ulaşılması amaçlanmaktadır. MDGs bir yardım girişimi değil ahlaki bir zorunluluktur. English
Birleşmiş Milletler Çocuk Özel Oturumu (BMÇÖO)
DÇZ, 1990’ın devamında zirve’ye katılan devletler Çocukların Yaşama, Gelişme ve Korunmasına İlişkin Dünya Bildirgesi’ni imzaladılar ve burada Birleşmiş Milletler Çocuk Özel Oturumu için 8-10 Mayıs, 2002, yeni bir tarih olarak belirlenmiştir. Çocuklar için Uygun bir Dünya, taslak dökümanı umutla ortaya çıkmıştır buda önümüzdeki on yıl içerisinde çocuklar için gelişim çalışmalarını etkileyecektir. English
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 11 Aralık 1946’da kurulmuştur. Fakat 1953’te adı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olarak kısaltılan organizasyon hala popüler olarak İngilizce yazılımının baş harflerinin bileşeni ile bilinmektedir. ÇHS rehberliğinde, UNICEF uzun dönemde çocuklara ve annelere insani ve gelişimci yardımlarını yöneltmekte ve gelişmekte olan ülkelerde programlar aracılığı ile toplum gelişimini ve çocukların sağlık ve refahına destek sağlamaya çalışmaktadır. Kazanç amacı gütmeyen bir organizasyon olarak UNICEF, hükümetlerin ve özel bağışların desteğini arkasına almıştır. English
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) küresel hareket için salgın üzerine temel savunudur. UNAIDS, HIV’nin bulaşmasının önlenmesi için güçlendirme ve desteğin gelişmiş sorumluluğunu amaçlar. UNAIDS, bakım ve destek sağlayarak kişilerin ve toplumların HIV/AIDS’e karşı savunmasızlığını azaltır ve toplu salgınları önler. English
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), değişimin savunuculuğunu yapar, insanların daha iyi bir yaşam kurabilmeleri amacıyla ülkelerin bilgi, deneyim ve kaynaklara ulaşmaları için çalışır. Tam 166 ülkede hükümetler, sivil toplum ve özel sektörle birlikte çalışıyor, kalkınma yolunda karşılaştıkları ulusal ve küresel düzeydeki zorluklarını aşmak için kendi çözümlerini bulmalari konusunda ortaklarımıza yardım ediyoruz. Yerel kapasitelerini güçlendiren ülkeler yalnızca UNDP çalışanlarının değil, çok geniş olan ortaklar çevremizin de bilgilerini kullanabilmektedirler. English
Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM)
UNIFEM, Birleşmiş Milletler’in kadın fonudur. UNIFEM, yenilenen program ve stratejilere yardımcı olarak kadınlara insan haklarının, politikaya katılımlarını ve ekonomik güvencelerini sağlar. BM sistemi içerisinde, UNIFEM toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınla ilişkili konuları da ulusal, bölgesel ve küresel ajandalarla destekler. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güncelde tutmak ve kadınların yetkili kılınmasını sağlamak amacıyla işbirliğini teşvik ve teknik deneyimleri temin eder. English
Birleşmiş Milletler Kız Çocuklarının Eğitimi Girişimi (UNGEI)
Birleşmiş Milletler Kız Çocuklarının Eğitimi Girişimi (UNGEI), 2000 yılı Nisan ayında Senegal’daki Dünya Eğitim Forumu’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından açılmıştır. Hedef, 2005 yılında ilk ve ortaöğretimde toplumsal cinsiyet farkını azaltmaktır ve 2015 yılına kadar tüm çocukların ilköğretimi tamamlamaları ve eğitimin her basamağında kız ve erkek çocukların eşit olarak girişlerinin sağlanmasıdır. English
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
UNESCO -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu -- 16 Kasım 1945 tarihinde kurulmuştur. UNESCO, 190 (Ekim 2003’e göre) Üye Devlet ve 6 Ortak Üyesi ile eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında uluslararası işbirliği yürütmektedir. English
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünyanın en büyük nüfus ve cinsel sağlık programlarına uluslararası kaynak sağlayan kuruluştur. 1969’da faaliyetlerine başlayan UNFPA bu güne kadar gelişmekte olan ülkelere 6 trilyon dolarlık yardım sağlamıştır. UNFPA, hükümet kuruluşları ve STK’lar ile 140 üzerinde ülkeye kendi istekleri doğrultusunda destek sağlayan uluslararası toplumla birlikte çalışır. UNFPA, insanlara aile planlaması, istenmeyen hamilelikler, hamilelik dünemi ve güvenli doğum, CYBE’nin -- HIV/AIDS dahil -- önlenmesi ve kadınlara karşı şiddetle mücadele programlarını destekler. English
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar’ın hemen hepsi tamamen tedavi yoluyla iyileşebilmektedir. Belirtilerin başında ağrılı idrar, akıntı, koku, cinsel organlarda oluşan kaşıntı ve yaralar gelmektedir. Tıbbi yardım, kontrol ve tedavi doktor veya sağlık çalışanları tarafından uygulanmalıdır. English
Çocuk Dostu Okullar (ÇDO)
UNICEF’e göre çocuk dostu okul kaliteli çevreyi yansıtır. Çocuk dostu okul her çocuğun hakkına saygı duyulmasını ve toplumda her çocuğun haklarını ve refahını kontrol etmeye yardımcı olur. Çocuk dostu okul çocuğun ‘bütününe’ onun sağlık, beslenme ve genel olarak refahına yönelik hareket eder. Çocuk dostu okul aile içinde ve toplumda okuldan önce ve sonra çocukların yaşadıklarına önem verir. English
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS)
UNICEF, ÇHS’den bu yana tarihte evrensel ölçüde en çok kabul gören insan hakları ögelerine rehberlik etmiştir. Öncellikli olarak çocukları esas alan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme insan haklarının ana amacını hiç bir yerde çocuklara ayrımcılık uygulanamaz diye açıklamıştır. Bu ilk yasal bağlayıcı uluslararası öge, bir dizi hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla birleştirilmiştir. English
Çocuk Hastalıklarına Entegre Yönetim (ÇHEY)
DSÖ, Çocuk Hastalıklarına Entegre Yönetim’ini çocuk sağlığına yönelik bir entegre ile refahına çocuğun ‘bütününe’ odaklanır. ÇHEY beş yaş altı çocuklarda ölüm, hastalık ve özürlü olmayı azaltarak büyüme ve gelişimi artırmayı amaçlar. ÇHEY koruyucu ve tedavi edici unsurları aileler ve toplumda, sağlık kuruluşlarında olduğu kadar yaygınlaştırmaya çalışır diye tanımlar. Ulaşılabilirlik, temel çocuk hastalılıklarını tedaviye entegre olmayı sağlayarak bağışıklama ve beslenmeyi güçlendirme ile hastalıkları ortadan kaldırır. English
Çocuklar için Evet Deyin
Bu kampanya, ÇKH ile başlatılmıştır. Kampanya hükümetleri, özel sektör ve kamu kuruluşlarını, kişileri harekete geçirmek üzere fikir birliğine varmış. Bu hareket planı ÇHS ve DÇZ esaslarına dayanmaktadır. Çocuklar için Evet Deyin on maddeye öncelik verilerek bir hareket planı geliştirilmiş ve bu çocukların büyümesini ve gelişmesini engelleyen faktörlere dayandırılmıştır. English
Çocuklar için Küresel Hareket (ÇKH)
Çocuklar için Küresel Hareket (ÇKH), Bangladeş Kırsal Kalkınma Komitesi, Netaid.org Vakfı, PLAN International, Save the Children, UNICEF ve World Vision’ın önderliğinde başlatıldı: kişiler ve kuruluşlardan oluşan bu koalisyon çocuklarımızın karşılaştığı sorunlarla ilgili bilinç yükseltmeyi ve çözümü içinde sorumluluk alabilme ve harekete geçmemizi amaçlamaktadır. English
Çok Göstergeli Kümelem Araştırmaları (ÇGKA)
Çok Göstergeli Kümelem Araştırmaları (ÇGKA), UNICEF tarafından uluslararası-kabul görmüş hedeflere ulaşmada ülkelere yardım için faydalanılan izleme geliştirmedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) ulaşmada kabul edilen tarih gittikçe yaklaşmakta, ÇGKA 48 göstergeden 20’sin de bilginin toplanması ve analizini kolaylaştıracak, BKH’yi izlemede en geniş veri kaynağını sunmaktadır. ÇGKA, UNICEF ve diğer ortakların teknik desteği ile hükümet kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Araştırmalar genel olarak insan gelişimini ve özellikle çocuk ve kadınların durumunu izlemede veri açığını kapayarak ülkelere yardımcı olmaktadır. English
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi (WFCL)
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi (WFCL), 17 Haziran 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Konferansı 87’inci oturumunda kabul edilerek 19 Kasım 2000 yılında yürürlüğe konmuştur. WFCL, Türkiye tarafından 2 Agustos 2001 yılında resmen imzalanmıştır. WFCL’e imza atan devletler, kabul edilemez biçimlerdeki tehlike içeren çocuk işçiliğinin, çocukların eğitim hakından mahrum bırakılmasının ya da çocukları yasa dışı faliyetlerle karşı karşıya getirilmesinin ortadan kaldırılması için taahhütte bulunmuşlardır. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, ulusal asgari yaş yasalarının ihlaliyle kendini gösterir, çocuğun fiziksel, zihinsel ya da duygusal gelişiminin tehditi, çocuk köleliği gibi kabul edilemez suiistimaller, zorla ya da tehlikeli koşullarda çalıştırılması, uyuşturucu ve mal kaçakçılığı gibi yasa dışı faliyetlere zorlanması, borcun çocuk işciliğiyle ödenmesi -- ve çocuğun okula gitmesine engel olacak işlerde çalıştırılması gibi. English
 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …