ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Ek Sözlük: Giriş

Fotoğraf Sema Hosta © UNICEF Türkiye 2004

Kısaltma okumayı kolaylaştırır.
Fotoğraf Sema Hosta
© UNICEF Türkiye 2004

UNICEF Türkiye web sitesinde sürekli olarak okunabilirliği daha kolaylaştırması için birçok terim ve referansların -- İngilizce’de acronym veya Türkçe’de kısaltma -- birkaç kelimenin baş harflerinin veya ilk hecelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin kısaca açılınımlarına okuyucuların ihtiyacı olacağı düşüncesiyle yer almaktadır. Ek Sözlük açıklamaların kolaylıkla anlaşılabileceği bir yolla hazırlanmıştır.

UNICEF kısaltma için iyi bir örnek oluşturmaktadır. 1946’da Birleşmiş Milletler tarafından kurulduğunda organizasyonun adı İngilizce’de tam olarak United Nations International Children’s Emergency Fund’dur (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu). Elli yıl içerisinde kısaltılarak The United Nations Children’s Fund (Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu) adını almıştır. Yinede orjinal kısaltması UNICEF olarak bilinmektedir.

Okuyucuya yardım amacıyla, kısaltma bu web sitesinde metin içerisinde özel bağlantılar için noktalı altçizgi ile UNICEF belirlenmiştir. Okuyucu bazı kısaltma’lara alışkın olmayabilir, mouse kısaltma bağlantısı üzerine getirildiğinde tam adı görebilecektir. Ek Sözlük’te terimlerin kısa tanım ve açıklamaları bağlantıların açılımıyla okunabilecektir.

Okumaya devam ediyorsanız, geri düğmesi ile web sitesindeki metinde orjinal kısma dönebilirsiniz. Eğer daha önce denemediyseniz, UNICEF kısaltmasını deneyiniz nasıl çalıştığını görebileceksiniz.

Aslında, temelde web sitesinde diğer bölümleri destekleme niteliğindeki Ek Sözlük kısa açıklamalar için bir kaynak oluşturacaktır. Alfabetik sıralamayla hazırlanmış olup ve doğrudan İçeriğin Özet Tablosu yoluyla kullanabilir.

Ek Sözlük’teki birçok kısımda diğer kısaltmalar bulunmaktadır. Birkaç kısaltma bağlantısı ile içerikteki daha birçok terimin açılımını öğrenmek mümkün olacaktır. Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında Ek Sözlük’te giriş yapabilir, farklı dillerdeki alternatif bağlantıları kullanabilirsiniz. Okuyucular bu kısaltma bağlantılarını örneğin UNICEF kısaltması gibi orjinal olarak İngilizce yazılımının olduğu bazı durumlarda faydalı bulabilirler. Bu gibi kısaltmalarda bileşenlerin kullanımı baş harfleri takip etmeyecektir. Tam karşılığı istenirse İngilizce versiyonunda bulunabilecektir.

Ek Sözlük’te yer alan bağlantılar internette diğer kaynaklara ulaşmaya uygun özellik taşımaktadır. Örneğin ÇHS veya CEDAW kısaltma bağlantıları aracılığıyla bu belgelerin orjinal metinlerine ulaşmak mümkündür.

Ek Sözlük’teki tüm terimler kısaltma tanımlamalarına kesinlikle tam uygunluk sağlamaktadır. Örneğin, Haydi Kızlar Okula! bir slogandır. Kısaltma bağlantılarının arkasındaki prensip Türkiye’deki bu kampanya hakkında bilgi sahibi olmayan okuyucuya bilgi sağlamaktır. Bu nedenle terimin açıklanmasına ihtiyaç duyulabilecektir. Dünya Bankası başka bir örnektir. İlk bakışta açıklama gerektirmiyor gibi görünsede aslında iki organizasyonun adı altında kullanılan bir terimdir.

Web sitesinde doğal olarak hemen her sayfada UNICEF kullanılmaktadır. Okuyucular bu adı doğrudan öğrenmiş olmasada açıklaması hakkında bilinç altında bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle UNICEF kısaltması sadece Ek Sözlük’te özellikle referans olması için yer almaktadır.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …