Genç katılımı

Tüm ergenler, güçlü ve bilgili olacak şekilde yetiştirilmelidir ve ergenlerin görüşleri dikkate alınmalıdır.

Many adolescents in Turkey have little chance to participate in decisions that affect their life due to situations of vulnerability

UNICEF, ülke çapında gençlerin kendilerini etkileyen konular/sorunlar hakkında bilgi edinmelerini ve bu sorunlara çözümler getirmelerini destekliyor. Bunun yanı sıra, gençlerin bulundukları illerde liderlere ve karar alıcılara görüşlerini ve önerilerini doğrudan dile getirmelerini kolaylaştırmayı da hedeflemektedir.

UNICEF ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Çocuk Hakları İl Komitelerinin ve Ulusal Çocuk Forumu’nun da çalışmaları dâhil olmak üzere, çocukların katılımına yönelik kurumsal mekanizmalara destek vermek için ortak çalışmalarını yürütmektedir.

Çocuk Forumu, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yılda bir kez düzenlenir ve bu gün kapsamında tüm illerden gelen çocuk liderler TBMM’yi ziyaret ederek forum bildirilerini sunarlar. 2018 yılında UNICEF ile AÇSHB tarafından düzenlenen 19. Ulusal Çocuk Forumu, çocuk işçiliği konusuna odaklanmıştır. Forumun sonunda, Türkiye’nin 81 ilinden gelen Türk ve mülteci çocuklardan oluşan çocuk temsilciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Meclise çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik tavsiyelerini sunmuştur. Bunlardan çocuk işçiliğiyle mücadele amaçlı il birimleri kurulmasına ilişkin tavsiye, hükümetin Aralık ayında duyurduğu ikinci 100 Günlük Eylem Planı’na dâhil edilmiştir.

Adolescent and youth engagement is a guiding principle for UNICEF’s work in Turkey to ensure that al
UNICEF

Ulusal Çocuk Forumu:

Çocuk Danışma Kurulu (ÇDK), 20 çocuktan oluşur (10 kız çocuğu ve 10 erkek çocuğu) ve kurul üyeleri; çocuk hakları il çocuk komite üyeleri tarafından iki yıllığına seçilir. ÇDK, her yıl Çocuk Forumu’nu düzenlemektedir. Bu etkinlikte çocuklar, kendilerini etkileyen konuları ele alır, ulusal liderlere teklifler sunar ve çözülmesi gereken sorunlarla ilgili çağrılarda bulunmaktadırlar.