Genç katılımı

Tüm ergenler, güçlü ve bilgili olacak şekilde yetiştirilmelidir ve ergenlerin görüşleri dikkate alınmalıdır.

Many adolescents in Turkey have little chance to participate in decisions that affect their life due to situations of vulnerability