Erken çocukluk gelişimi (EÇG)

Her çocuk için, ilk anlar önemlidir

For every child, early moments matter
UNICEF/Ergen

EÇG Programları yaşamın 0-8 yaş dönemini kapsamaktadır.

Hamilelikten ilk üç yaşa kadar olan dönemin, EÇG açısından en kritik dönem olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Bu dönemde, çocuğun beyni, her zamankinden daha hızlı gelişmektedir, 3 yaşına kadar beynin %80’i oluşmaktadır. Bu yıllarda, beynin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve tam kapasitesine ulaşabilmesi için çocuğun güvenli, emniyetli ve sevgi dolu bir ortama ihtiyacı vardır. Aileler ya da bakım veren kişiler bu dönemde onların doğru beslenmeleri sağlamalı ve doğru uyaranlarla zihinsel gelişimlerini desteklemelidir. Bu fırsat döneminde atılan sağlam temeller bireyin sağlığının ve esenliğinin hayat boyu sürmesini ve gelecek nesillere de aktarılmasını sağlayabilir.

 

Her çocuk için, ilk anlar önemlidir
UNICEF/UN043524/Kapetanovic

Dezavantajlı çocukların sağlıklı bir gelişim için gereken temel bileşenlere erişme ihtimalleri çoğu zaman çok düşüktür. Çatışmalar ve belirsizlik de bu durumda rol oynayabilmektedir; zira çatışmalardan etkilenen ve savunmasız durumda bulunan beş yaşından küçük çocuklar hayatlarını, sağlıklarını ve esenliklerini tehdit eden çok sayıda riskle karşı karşıyadır.  

Kaliteli erken çocukluk gelişimi; çocuk haklarının eşitlikçi bir şekilde hayata geçirilmesi ve uzun vadede ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

UNICEF’in küresel Çok Göstergeli Küme Araştırmaları (MICS) metodolojisinin EÇG modülünden faydalanılarak, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2018 kapsamında erken çocukluk gelişimi (EÇG) ile ilgili göstergelerin ölçümü de planlanmıştır. Böylece, 0-5 yaşları arasındaki çocukların sağlıkları ve gelişimleri hakkında yeni veriler elde edilebilecektir. Bu veriler; Türkiye’de önemi giderek artan erken çocukluk gelişimine ilişkin yeni politikalara yol gösterebilir. Küresel düzeyde UNICEF ve paydaşları, öncelikli bir konu olan erken çocukluk gelişimi alanına yatırım yapmaya devam etmektedir.  

Engeli olan çocukların erken tespiti:

Çocuklar arasından engeli olma durumunun zamanında tespit edilmesi ve bunlara yönelik müdahalelerin erken dönemde başlatılması, engeli olan çocukların haklarının hayata geçirilmesinin önündeki en önemli zorluklardan birini ortadan kaldıracaktır. UNICEF hükümetin Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) ilişkin düzenlemesini hazırlamasına destek olmuştur ve bu düzenleme Şubat 2019’da resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yeni düzenleme ülke çapındaki ÇÖZGER raporu vermeye yetkili hastanelerde uygulanacaktır.

Bu düzenlemenin uygulamaya geçirilmesinde UNICEF Sağlık Bakanlığı’na destek sağlamaktadır.

UNICEF, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin EÇG hakkında ulusal bir Politika Belgesi hazırlamasına destek sağlamaktadır.  

 

İlgili yayınlar