Ergenlerin Gelişimi ve Katılımı

UNICEF, Türkiye'de ergen kız ve erkek çocuklarının gelişimini ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini destekliyor.

Adolescents represent some of Turkey’s greatest untapped sources for positive social change
UNICEF/Ergen

Durum

"Ergen ve Genç Katılımı", UNICEF'in Türkiye'deki çalışmalarına rehberlik eden ilkeler arasındadır. UNICEF tüm ergenlerin büyüme ve potansiyellerini gerçekleştirme fırsatına sahip olmasını, kendileri için çalışan yetişkinlerle (kurum ve kuruluşlarla) işbirliği yapmalarını, hedeflerine ulaşma konusunda aktif bir rol oynamalarını sağlamaya odaklanmaktadır. UNICEF, ergen ve genç katılımını şu şekilde tanımlar:

"Ergen ve gençlerin kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu ilgilendiren tüm görüşmeler, kararlar, mekanizmalar, süreçler, etkinlikler, kampanyalar, faaliyetler ve programlara hak temelli bir şekilde katılımlarının sağlanmasıdır."

UNICEF, Türkiye'de ergen kız ve erkek çocuklarının gelişimini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekliyor.
UNICEF

Mevcut bulgulara göre, ergen kız ve erkek çocukları, duyarlı yetişkinler tarafından, ihtiyaçlarına ve kabiliyetlerine uygun politikalarla ve hizmetlerle desteklendikleri ve cesaretlendirildikleri takdirde, uzun süren yoksulluk, ayrımcılık ve şiddet döngülerini kırma potansiyeline sahiptirler.

Türkiye'deki ergenler; ülkede olumlu toplumsal değişimler yaratma potansiyeline sahip en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, gençlerin kendi hayatlarını ve içinde yaşadıkları toplumun yaşamını etkileyen kararlara katılma fırsatları oldukça sınırlı. Suriye'de devam eden kriz ve diğer bölgesel eğilimler, büyük bir mülteci ve göçmen akımına yol açmıştır. Yoksulluk ise genç mülteciler arasında çocuk işçiliğine neden oldu.  Sokaklarda çalışan ya da yaşayan gençler; şiddet, istismar ve sömürü karşısında savunmasız bir durumda bulunmaktadır.

Çözüm

UNICEF, ergen gelişimi ve katılımı programı ile, ergenlerin ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır.

UNICEF Türkiye, UNICEF'in küresel ve bölgesel düzeyde gençlerle birlikte çalışma taahhüdü doğrultusunda, gençlere ulaşmak, onları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak için çalışmaktadır. Bu işbirliği yaklaşımları ve ergen ve genç katılımı ile ilgili sonuçlar, UNICEF'in gençler için yeni başlattığı küresel paydaşlık programı olan "Generation Unlimited (Sınırsız Kuşak)" programı kapsamında tanımlanmaktadır.

UNICEF in Turkey is committed to supporting adolescent girls and boys in developing and reaching their full potential.
UNICEF

UNICEF, Türk ve Suriyeli ergen kız ve erkek çocuklarının aile ve toplum hayatına aktif bir şekilde katılmasını desteklemektedir. Türk ve mülteci ergenler arasında anlamlı iletişim fırsatları yaratarak sosyal uyumu ve gençlerin katılımını da kolaylaştırmaktadır.

Bunun yanı sıra, gençlerin, özellikle de ergenlik çağındaki grupların, maruz kalabildiği çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri ve çocuk yaşta evlilik gibi risklerden korunmasını sağlamak, eğitim fırsatlarını arttırmak ve eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmak için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ülke çapındaki gençlerin kendilerini etkileyen konular hakkında bilgi edinmelerini, sorunlara çözümler önermelerini, görüşlerini ve önerilerini ulusal liderlere ve karar alıcılara doğrudan iletmelerini de desteklemeyi sürdürmekteyiz.