Ergen katılımı ve sosyal uyum

UNICEF, Türkiye'de Suriyeli ve Türk ergen ve gençlerin sosyal hayata katılım fırsatlarının artırılmasını desteklemektedir

UNICEF empowers young people by creating opportunities that enhance the participation ofSyrian and Turkish children and youth to help them broaden their opportunities for participation in social life

UNICEF Türkiye ve ortakları, ergenlerin, özellikle de güç koşullarda yaşayan ergenlerin temel bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, duygusal açıdan sağlıklı olmak ve kendilerini ilgilendiren alanlara aktif bir şekilde katılmak için gereken desteği aldıklarında…

... akranlarıyla, aileleriyle ve içinde yaşadıkları toplumla iletişim kurmak için güvenli ve erişilebilir kanallara, önceliklerine ve görüşlerine duyarlı kurumlara ve çevrelere sahip olduklarında...

...sürdürülebilir sosyal bağlar kurma ihtimallerinin şanslarının ve Türkiye'nin istikrarına ve refahına katkı sağlayabileceklerini düşünmektedir.

UNICEF ve paydaşları,

  • Türk ve Suriyeli ergen ve gençlerin (12-25 yaş grubu) aktif değişim elçileri olarak akran diyaloğuna ve sosyal diyaloğa anlamlı bir şekilde katılma fırsatlarının arttırılması,
  • Çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan toplumlar arasında sosyal uyumun ve sosyal sermayenin olumlu etkilerinin desteklenmesi,
  • Türkiye genelinde gençler için bir dizi olumlu gelişim ve katılım faaliyetleri ile birlikte diğer hizmetleri sağlayan çeşitli merkezlerin ve güvenli alanların desteklenmesi,
  • Çocuk Hakları İl Komiteleri ile ergen ve genç katılımı için alanlar ve sistemler kurulması,
  • Ergen ve gençlerin fikirlerinin ve çözümlerinin hayata geçirmelerine destek sağlanması çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Tüm Türkiye'de Türk ve Suriyeli ergen ve gençleri hedefleyen sosyal uyum programı uygulanmaktadır.
UNICEF, Türkiye'de Suriyeli ve Türk ergen ve gençlerin sosyal hayata katılım fırsatlarının artırılmasını destekliyor
UNICEF/Lorch

UNICEF, ev sahibi toplumlarda gençler için sağlam ve kapsamlı bir ağ oluşturmak amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge İdaresi, uluslararası ve ulusal STK ile birlikte çalışmaktadır. Sosyal uyum girişimlerinin kapsamını arttırmak için yapılan bu yatırım, UNICEF'in yardıma ihtiyacı olan gençlere daha kapsamlı bir destek vermesini sağlıyor.

Çocuk Dostu Şehirler girişimi kapsamında, UNICEF; ergen ve genç gönüllülere Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), ergen ve genç katılımı, çocuk dostu şehirlerin ve mahallelerin nasıl inşa edileceği konularında eğitim vererek gençleri eğitmenler olarak yetiştirdi. UNICEF ve paydaşları, gençlerle çalışmanın en iyi yolunun onları "çocuk katılımından" "ergen ve genç katılımına" doğru yönlendirmek olduğunun yıllar içinde deneyimleyerek öğrendi.

UNICEF, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde (ÇATOM), başta kız çocukları olmak üzere Türk ve Suriyeli gençlerin yaşam becerilerini geliştirmeye kız çocukları ve ergen dostu faaliyetleri destekleyerek devam etti. Bu kapsamda, gençlerin duygusal ve sosyal esenliklerini, eğitimlerini, temel becerilerini desteklemek ve ilgilerini çeken projelere aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak için faaliyetler düzenledi.  Bu girişimler arasında; çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan, dar gelirli çevrelerde yaşayan Suriyeli ve Türk ergen kızlara yönelik kapsamlı yaşam becerileri programı da yer almaktadır.

UNICEF, Türkiye'de Suriyeli ve Türk ergen ve gençlerin sosyal hayata katılım fırsatlarının artırılmasını destekliyor
UNICEF