Eğitim

UNICEF, Türkiye’deki bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamak için çalışmaktadır.

UNICEF in Turkey works to ensure that all children are enrolled in school and receiving a relevant, quality education.
UNICEF/Ergen

Durum

Türkiye, özellikle eğitim alanında kapsamlı kamu hizmetleri sunan ve yerleşik kurumları bulunan, orta-üst gelir grubunda bir ülkedir.

Zorunlu eğitim ve okullaşma konusunda kaydedilen ciddi ilerlemelere rağmen, başta kız çocukları, sosyoekonomik statüsü düşük çevrelerden gelen çocuklar ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, bütün çocukların kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişmelerini ve okulu bırakma oranlarını azaltarak ortaöğretime başarılı bir şekilde geçmelerini sağlama konusunda güçlükler yaşanmaya devam etmektedir.

İlkokula geç başlayan genelde kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, yoksul çocuklar ve mülteci çocuklar kaybettikleri zamanı telafi etmekte zorlanabiliyor ve bu çocukların okulu bırakma riski artabiliyor. Çalışan çocukların da ortaöğretimde okulu bırakma ihtimali akranlarına kıyasla daha yüksektir.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de temel hizmetler ve altyapı hizmetleri üzerinde çok büyük bir talep baskısı bulunmaktadır. Okullaşma alanında kaydedilen büyük başarılara rağmen, özellikle de mülteci çocuklar, herhangi bir biçimde eğitim alamama riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu çocuklar; travma, dil sorunları ve sosyal uyumsuzluk gibi nedenlerle de ek zorluklarla karşılaşabilmektedirler.  

 

In Turkey UNICEF supports that all children are enrolled in learning and receive a quality education.
UNICEF/Olcer

Çözümler

UNICEF, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer paydaşlarla birlikte, tüm çocukların okula gitmesini ve eğitim görmesini sağlamak için çalışmaktadır.

UNICEF, kaliteli örgün eğitime erişimi arttırmak ve bütün okulları, tüm çocuklar (örneğin engeli olan çocuklar ya da sosyoekonomik statüsü düşük çevrelerden gelen çocuklar ve mülteci çocuklar) için kapsayıcı kılmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çeşitli nedenlerden dolayı (örneğin eğitimden yıllarca uzak kalmak  ya da dilsel engeller) okula devam edemeyen dezavantajlı çocukları hedefleyen ve ülke çapında halk eğitim merkezleri ve gençlik merkezlerinde sunulan Türkçe dil kursları ve Hızlandırılmış Eğitim Programı da dâhil olmak üzere yaygın eğitim fırsatları sunmak için de çalışmaktayız.

Güç durumdaki Türk ve mülteci çocukları Türkiye’de ilkokul sistemine başarılı bir şekilde başlayabilmeleri için hazırlayan, kaliteli okul öncesi eğitim fırsatları sunabilmeleri için bakanlıklara öğretmenlere ve toplulumların kendilerine yardım etmekteyiz. 

 

UNICEF in Turkey works to ensure that all children are enrolled in school and receiving a relevant, quality education.
UNICEF/Rich

Paydaşlarımız ve mevcut ulusal sistemlerle kurduğumuz güçlü ve güvene dayalı ilişkiler temelinde, hâlen eğitim sistemi dışında olan çocuklara odaklanarak mülteci çocuklara yönelik eğitim fırsatlarına erişimi ve eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırıyoruz. UNICEF Türkiye, Suriyeli aileleri ve diğer mülteci aileleri çocuklarını okula göndermelerini ve okula devam etmelerini sağlamaları için teşvik etmeyi amaçlayan Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın da ana paydaşlarından biridir.

Kaynaklar