ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Çocuklarımız için bir Fark Yaratalım: HIV/AIDS Bilinci

Not: Bu bölümdeki sayfalar tamamen arşiv amaçlı dosyalanmıştır. 2001–2005 ÜPEP’ye ait bilgi içermektedir. Türkiye’de UNICEF’e yapacağınız bağışlar hakkında bugünkü detaylar için bu bağlantıyı izleyiniz.


İnsan immün yetmezlik virüsünün binlerce kez büyütülmüş görüntüsü

Fotoğraf Geostock/Rana Mullan © UNICEF Türkiye 2003

Bilgi HIV/AIDS’den korur!

Zamanında tedavi edilmeyen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve korunmasız cinsel ilişki, HIV virüsünün bulaşma riskini artırır. Türkiye’de CYBE ve HIV/AIDS’in görünürlük oranı şu anda düşüktür. Ancak Türkiye her iki hastalığın dünya üzerinde yayılma oranının en yüksek olduğu Batı Avrupa ve Orta Asya’nın arasındadır. Bu da CYBE ve HIV/AIDS’in Türkiye’de görünürlük riskini artırmaktadır.

HIV/AIDS virüsünün riski konusunda bilgi ve duyarlılığın eksikliği, bu arada korunma yöntemleri hakkında yeterli düzeyde bilincin olmaması çok sayıda genci savunmasız durumda bırakmaktadır. Ayrıca bu bilinç eksikliği, virüse yakalananlara yönelik hoşgörüsüz tutumları daha da körüklemektedir. Türkiye genç ve çocuk nüfusunun yüksek olduğu bir ülkedir, bu nedenle virüsün niteliğine ilişkin kapsamlı eğitimler yapılmalı ve enfeksiyonlu kişilere karşı hoşgörü geliştirilmesi gerekmektedir.

Varolan Durum

 • Türkiye’de AIDS’li çocuk sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1985-2003 yılları arasında18 yaş altı nüfus grubundan resmen bildirilmiş 78 vaka bulunmaktadır.
 • Nüfusun yarısı 25 yaşın altındadır ve genç nüfus son derece hareketlidir. Serbest yaşam tarzlarına ve korunmasız cinsel ilişki gibi tutumlara en yatkın nüfus kesimini gençler oluşturmaktadır.
 • Çalışan nüfusun kırdan kente ve başka ülkelere göç oranları yüksektir.
 • Turistlerin rağbet ettikleri bir ülke olarak Türkiye’ye her yıl yaklaşık olarak 14 milyon yabancı turist gelmektedir ve bunların dörtte biri Orta ve Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Devletleri’ndendir (ODA/BDT).
 • Komşu ODA/BDT ülkelerinde CYBE ve HIV/AIDS vakalarının sık görülmesi sebebiyle, Türkiye nüfusu da bu sorunların tehdidi altında bulunmaktadır.
 • Kayıt ve bildirim sistemindeki problemler nedeniyle AIDS vakaları hakkında güvenilir sayısal bilgi edinmek zorlaşmaktadır.
 • Türkiye’de 1985-2003 döneminde resmi olarak bildirilen HIV/AIDS toplam vaka sayısı 1,712’dir.
 • Gençlerin cinsel sağlığına odaklanan genç-dostu sağlık hizmetleri sınırlıdır.
 • Korunmasız ve erken cinsel ilişkiye girme açısından kadınlar ve özellikle ergenlik dönemindeki kızlar enfeksiyon riskine daha açıktırlar.
 • İnkar, korku, düşüncesizlik ve bilinçsizlik, HIV/AIDS vakalarının olduğundan az bildirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Kayıtsız seks işçilerinin sayısının çokluğu ve CYBE ile geçen hastalıkların yetersiz kontrolü genç insanlar için potansiyel risk oluşturmaktadır.

Eylemler

 • HIV/AIDS bilgileri ergenlik çağındakilerin ve gençlerin eğitiminde daha geniş olarak yer alacaktır.
 • Ülkenin özellikle en riskli yörelerindeki Gençlik Merkezlerinde cinsel sağlık konularının ele alınması özendirilecektir.
 • İlave eğitim ve kendilerini korumalarını sağlayacak girişimlerle, ergenlik çağındaki kızlar arasında konuya ilişkin duyarlılığın geliştirilmesi için özel çaba harcanacaktır.
 • Ergenlik çağındakilere danışmanlık sağlayacak genç dostu üreme ve cinsel sağlık merkezleri geliştirilecektir.
 • İlk ve orta dereceli okullardaki sağlık eğitiminin kapsamı yeniden değerlendirilerek HIV/AIDS konusunda yeterli bilgilerin verilmesi sağlanacaktır.
 • Özel olarak risk altındaki gruplar için hazırlanmış akran eğitimi programları geliştirilecektir.
 • CYBE ve HIV/AIDS ile ilgili sektörler arası kayıt-bildirim ve veri paylaşımı güçlendirilecektir.
 • Özel sektöre ait sağlık kuruluşları HIV/AIDS vakaları konusunda sağlıklı bildirimde bulunmaya özendirilecektir.

Beklenen Değişiklikler

 • Virüsün bulaşma riski konusundaki bilinç ve duyarlılığın gelişmesi HIV/AIDS’in yayılmasını sınırlayacaktır.
 • HIV/AIDS’li çocuklar ve gençler, eğitim, gelişme ve korunma haklarından herhangi bir karşıt önyargı olmaksızın yararlanabileceklerdir.
 • Genç insanlar cinsel davranışlarında kendi sorumluluklarına ve sağlıklarına sahip çıkacaklardır.
 • Kadınlar ve genç kızlar kendi sağlıklarına özen göstermeyi ve kendi tercihlerini yapabilmeyi öğrenecektir.
 • Cinsel konuların tabular da dahil olmak üzere erken yaşlarda incelenmesi ile gençler toplumsal cinsiyet konularında daha yetkin ve donanımlı hale geleceklerdir.
 • Eğitim ve bilincin gelişmesi ile AIDS’le yaşayan insanların karşılaştığı toplumsal damgalama ve ayrımcılık olumlu ve anlayışlı bir tutuma dönüşecektir.

Katkılarınız olumlu değişiklikler yaratacaktır!

dingbat

Bir eğitim broşürünün birim maliyeti 0.10$’dan ibarettir ve herhangi bir gencin HIV/AIDS konusunda eğitilmesinin maliyeti de 20$’ı aşmamaktadır.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne nasıl vergiden muaf bağış yapılabileceğini öğrenmek için aşağıya bakınız.

Bu sayfanın altındaki ‘Bizi Destekleyiniz’ bağlantısını kullanarak vergiden muaf bağışlarınızı UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne internet üzerinden gönderebilirsiniz. Alternatif olarak, Türkiye İş Bankası, Çankaya, Ankara, Şube No. 4238, Hesap No. 500 yoluyla kredi transferinde bulunabilirsiniz.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa