ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Dünya Çocuklarının Durumu (DÇD) 2005

Gözlerini güneşe karşı gölgeleyen bir çocuk, Sahra Güneyi Afrika’da ufuğu tarıyor

© UNICEF/HQ91-0914/Roger LeMoyne

Çocukluk Tehdit Altında

Çocukluğun korunmasına ait şartların evrensel olarak kabul görmesine rağmen, Dünya Çocuklarının Durumu Raporu 2005 dünya çocuklarının yarısından çoğunun yoksulluk, savaş ve HIV/AIDS’den dolayı yoksunluk içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu yalnızca çocukların çocukluk dönemlerinden yoksun kalmalarına değil ayrıca ulusların gelişimlerine de engel olmaktadır.

UNICEF Genel Direktörü Carol Bellamy raporun açıklanışında şöyle demiştir:

Birçok hükümetin belirttiği gibi yapılan seçimler aslında çocukluk dönemini yaralamaktadır. Yoksulluk kendiliğinden oluşmamıştır, savaş hiçten doğmamıştır; AIDS kendi seçimi ile yayılmamaktadır. Bunlar bizim seçimlerimizdir.

Rapor, çocukların yoksulluk deneyimlerinin yetişkinlerden farklı olduğunu ve geleneksel gelir ve tüketim değerleri birbirini karşılamadığından yoksulluğun aslında çocukluğu nasıl etkilediğini tartışmaktadır. Buna rağmen, yedi temel yoksunluğun analizi göstermiştir ki çocuklar yoksulluğu hissetmekte ve bu onların geleceği üzerinde güçlü bir etki bırakmaktadır. Londra İktisat Okulu ve Bristol Üniversitesi araştırmacıları ile yapılan çalışmalarda, UNICEF şu sonuca varmıştır: gelişen dünyada çocukların yarıdan fazlasının bir veya daha çok ihtiyacı karşılanmamakta ve gerekli hizmetlerden yoksun kalmaktadırlar.

İçindekiler menüsünü kullanarak Dünya Çocuklarının Durumu 2005 tam metnine web sitesinde göz gezdirebilir ya da tüm raporu pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 5.1MB]

Rapor’un Basın Özetini web sitesinde okuyabilirsiniz ya da pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 394KB]

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa

ARŞİV
   

RSS feed bağlantısı * RSS nasıl kullanılır …