Beslenme

UNICEF, Türkiye'deki bebek ve çocukların

Beslenme
UNICEF/UN046138/Kljajo

Anne sütü emzirilmesi, çocukların hayatlarına en uygun şekilde beslenerek başlamasını sağlar. Bununla birlikte, ilk altı ay sadece anne sütü alan bebek oranında, ülke genelinde bir düşüş eğilimi gözlemlenmektedir. Mülteci nüfus arasında, küçük çocukların beslenmesine ilişkin bilgi eksikliğinden dolayı, bodurluk gibi kronik kötü beslenme vakaları hâlen oldukça yaygındır. Bunun yanı sıra, mültecilere yönelik çalışan saha personeli akut beslenme yetersizliği vakalarını tespit etme ve yönlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip değildir.  

UNICEF ilk altı ay yalnızca anne sütü uygulaması ve daha sonraki aylarda tamamlayıcı beslenmeye geçiş farkındalığını arttırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve sağlık çalışanları ile aileleri hedefleyen çalışmaları desteklemektedir. Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşlarla birlikte, çocukları kronik kötü beslenme uygulamalarından korumak için mülteci ve göçmen aileler arasında Bebek ve Küçük Çocukların Beslenmesi (IYCF) uygulamalarını iyileştirmeye çalışıyoruz.

Beslenme
UNICEF/UN046135/Kljao

UNICEF ve paydaşları; insani yardım çalışanlarının ve saha çalışanlarının -beslenme izleme teknikleri ve kavramlarına, antropometrik ölçümlere ve gıda güvenliğiyle ilgili temel göstergelere odaklanarak- mülteciler arasında yetersiz beslenme vakalarını tespit etmelerini ve bildirmelerini sağlayan temel becerilerini geliştirmek için WFP (Dünya Gıda Programı) ile birlikte teknik bir çalıştay düzenlemiştir.

Beslenme
UNICEF/Uyanik

İlgili yayınlar