Yalnızca rakamlardan ibaret değil: Savaşın onuncu yılına girerken Suriyeli aileler ihtiyaçlarını ve endişe duydukları konuları belirliyor

Eğitime yönelik yoğun talep: Suriyeli aileler en büyük güçlüğün çocuklarının eğitimi konusunda yaşandığını ifade ediyor

01 Temmuz 2020
Yalnızca rakamlardan ibaret değil: Savaşın onuncu yılına girerken Suriyeli aileler ihtiyaçlarını ve endişe duydukları konuları belirliyor
UNICEF/Syria2019/Khudr Al-Issa

Gallup International’ın yürüttüğü araştırma ile ilgili multimedya materyaller için bu bağlantıya tıklayınız
 
AMMAN, 30 Haziran 2020 – Suriye’deki savaş, yakın tarihin çocuklar açısından en acımasız krizlerinden birisi oldu. Krizin başlangıcından bu yana, neredeyse 6 milyon Suriyeli çocuk dünyaya geldi. Bu çocuklar, savaş ve yerinden edilme dışında pek bir şey görmediler. Suriye’de, ortalama olarak her 10 saatte  bir çocuk şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor ve bugüne dek 2,5 milyondan fazla çocuk köklerinden koparıldı ve güvende olabilmek için komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
 
Fakat, Suriyeliler yalnızca rakamlardan ibaret değil. Suriyelilerin sesleri ve fikirleri var ve bu seslerin duyulması, fark edilmesi gerekiyor.
 
UNICEF, Gallup International/ORB International’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir kamuoyu araştırmasından çıkan sonuçları inceledi. Yüz yüze yapılan araştırmada, Suriye’de, Ürdün’de ve Lübnan’da yaşayan Suriyelilere kendilerinin ve çocuklarının savaşın onuncu yılına girerken karşısında bulundukları en büyük güçlüğün ve endişenin ne olduğu soruldu.
 
3.500 Suriyeliyi kapsayan araştırma, savaşın ve ihtilafın etkisinin altını çizerek Suriyeli ailelerin sesini duyurmayı ve ailelerin tanımladıkları ihtiyaçlara ilerleyen dönemde verilebilecek en iyi yanıtı şekillendirme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

 
UNICEF’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi Bölge Direktörü Ted Chaiban: “Bu araştırmada, Suriyeliler bizlere ilk ağızdan savaşın kendi hayatlarını ve çocuklarının hayatlarını nasıl etkilediğini ve yakın tarihin en acımasız savaşlarından birinde nasıl hayatta kalabildiklerini anlatıyor.’’ diyerek sözlerine şu şekilde devam etmiştir: ‘’Çok derin yaralar açılmış olduğu ve Suriyelilerin ruh sağlığı üzerinde çok büyük bir etki oluştuğu açık. Yine araştırma sonuçları gösteriyor ki çocukların eğitimi ve yoksulluk en büyük endişe kaynakları ve temel güçlük alanları arasında yer alıyor.’’
 
Araştırma sonuçlarına göre:

 • Araştırmaya katılan Suriyeliler, bulundukları yerden bağımsız olarak bu savaşta çocukların en ağır bedeli ödediğini ifade etmiştir.
 • Ruh sağlığı üzerindeki etkinin fiziki yaralar kadar ciddi olduğu belirtilmiştir.
 • Araştırmaya katılan Suriyelilerin çoğunluğu bizzat yerinden edilme, yaralanma durumunu veya sevdiklerinin ölümünü deneyimlemiştir.
 • Suriye’de yaşayan Suriyeliler, Suriyeli çocukların gelecekleri konusunda, komşu ülkelerde yaşayan Suriyelilere göre daha iyimser. Çocukları olan aileler, çocukları olmayan ailelere göre çok daha az iyimser.  
 • Eğitim, Suriye’deki aileler için en büyük güçlük olarak tanımlanırken, eğitimi, yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişim ve refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların bakımı izlemiştir.    
 • Katılımcılar, çocuklar için en önemli önceliklerin ne olduğu sorusuna yanıt olarak, çocukları eğitime yeniden dahil etmenin en önemli öncelik olduğunu belirtirken, sağlık hizmetlerine erişim ve refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların bakımı eğitimi takip eden öncelik alanları olmuştur.
 • Suriye’nin bazı bölgelerinde, araştırmaya katılan bireylerin yarısından fazlası okul dışında olan en az bir çocukları olduğunu belirtmiştir. Ürdün veya Lübnan’da yaşayan mültecilerin ise üçte biri okul dışında en az bir çocukları olduğunu ifade etmiştir.

Her ne kadar okul dışında olan 2,8 milyon Suriyeli çocuk olsa da, Suriye içerisinde ve komşu ülkelerde neredeyse 5 milyon çocuk tüm zorluklara rağmen eğitime erişmeye devam etmektedir. Bu sonuç, sahadaki öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, ortakları ve UNICEF’in bağışçılarının cömert desteğinin ürünüdür.
 
Chaiban sözlerini şu ifadelerle tamamlamıştır: “Bağışçılarının, Brüksel’de Suriye için yeni bir bağışçılar konferansında bir araya geldiği şu günlerde, tüm bağışçılarımıza eşi benzeri görülmemiş cömertlikleri için teşekkür ederiz. Gösterdikleri cömertlik, Suriyeli çocukların eğitimlerine devam edebilmelerinde büyük rol oynamıştır.  Bağışçılardan, çocukların eğitimde kaybettikleri yılları geri kazanabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için Suriye’nin ve komşu ülkelerin çocuklarına gösterdikleri cömert yaklaşımı devam ettirmelerini istiyoruz. COVID-19’un UNICEF’in desteklediği bazı merkezlerde ve çocuk dostu alanlarda yaygın eğitimi kısmen kesintiye uğrattığı mevcut dönemde, büyük çaplı finansman daha da kritik öneme sahip. Bu hem onların geleceği için hem de Suriye’nin geleceği için temel nitelikte.’’ 
 
UNICEF, Suriyeli çocuklara sağlanan kritik öneme sahip desteğin sürdürülebilmesi için, Suriye içerisindeki ve komşu ülkelerdeki programlarda kullanılmak üzere, eğitim için 241,2 milyon ABD Doları da dahil,  575 milyon ABD Doları tutarında finansmana ihtiyaç duymaktadır. 


Editörlere Notlar:

 • Gallup International/ORB, 2020 yılının başında Suriye içerisinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ülke çapında gerçekleştirilen anket, 14 ilin tamamını kapsamış ve çalışma kapsamında Suriye’de yaşayan 2.552 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Benzer bir anket de Lübnan ve Ürdün’de yaşayan mültecilerle gerçekleştirilmiş ve çalışma kapsamında 1.000 adet görüşme yapılmıştır. 
 • Araştırma, üç ülkede de COVID-19 vakalarının varlığının teyit edilmesinden önce gerçekleştirilmiştir.

 
Araştırmanın Anahtar Bulguları

Suriye’nin İçinde

 • Suriyeli aileler için eğitim acil bir ihtiyaç: Suriyeli ailelerin üçte birinden fazlası (%35’i) eğitimin kalitesini ve %23’ü eğitime erişimi çocukları için en büyük güçlük alanlarında birisi olarak tanımlamıştır.
 • Katılımcıların neredeyse %90’ı çocukların savaşın en büyük mağduru olduğunu ifade etmiştir.
 • Ailelerin neredeyse %93’ü e çocukların ruh sağlığı üzerinde oluşan etkilerin fiziki yaralar kadar ciddi olduğunu ifade etmiştir. 
 • Çocukları olan bireyler, Suriyeli çocukların geleceği konusunda, çocukları olmayan veya kişisel olarak etkilenmemiş bireylere kıyasla çok daha az iyimser.
 • Katılımcıların yarısından fazlası bulundukları bölgede okulların zarar gördüğünü belirtmiştir.
 • Katılımcıların çoğunluğu ailelerinde yerinden edilme veya geçim kaynaklarının kaybı da dahil ihtilaf sonucu ortaya çıkan ağır etkilere maruz kaldıklarını ifade etmektedir. 
 • Suriye içerisinde çalışmaya katılan kişilerin yarısından fazlası aile üyelerinden birisinin ihtilaf sırasında yaralandığını ifade etmektedir.

 
Ürdün ve Lübnan’da

 • Ürdün’de yaşayan Suriyelilerin üçte ikisinden daha fazlası (%65) ve Lübnan’da yaşayan Suriyelilerin neredeyse yarısı (%47) ihtilafın sona ermesinin hemen ardından çocuklarının tekrar tam zamanlı eğitime başlamasını en büyük öncelikleri olarak görmektedir.
 • Ankete katılan Suriyeli mültecilerin neredeyse tamamı, psikolojik yaraların ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerin fiziki yaralar kadar ciddi olduğunu ifade etmiştir.
 • Katılımcıların üçte birinden daha fazlası aile üyelerinden birisinin savaşta yaralandığını ifade etmiştir.
 • Ailelerin üçte birinden daha fazlası şu an okul dışında olan bir çocukları olduğunu ifade etmiştir.

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346
Juliette Touma
Regional Office
UNICEF in Amman
Telefon: +962 79 867 4628

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.