UNICEF'in Myanmar'la ilgili Çocuk Alarmı: Hızlı gelişme ve uzlaşma çabalarının meyvelerinin ücra, çatışmalardan etkilenen yörelere ulaşması gerekiyor

UNICEF şiddetten etkilenen 2,2 milyon çocuğa insani yardımların daha rahat ulaşması ve çocuk hakları ihlallerine son verilmesi çağrısında bulunuyor

23 Mayıs 2018
UNICEF/UN061774/Brown
UNICEF/UN061774/Brown

 

CENEVRE/NEW YORK, 23 Mayıs 2017 – UNICEF bugün yayınlanan Çocuk Alarmı * başlıklı raporunda Hükümetin 2010 yılından bu yana aldığı sosyal ve ekonomik önlemlerin çocuk sağlığı, eğitim ve koruma gibi alanlardaki sistemleri güçlendirmeye başladığına dikkat çekti. BM çocuk kuruluşu UNICEF, çatışmaların, yoksulluğun ve azgelişmişliğin,  Myanmar’ın ücra yörelerinde yaşayan çocukların Hükümet tarafından başlatılan reform ve uzlaştırma çabalarının sonuçlarından yararlanmasını engellediğini belirtti. 

 

UNICEF bugün yayınlanan Çocuk Alarmı * başlıklı raporunda Hükümetin 2010 yılından bu yana aldığı sosyal ve ekonomik önlemlerin çocuk sağlığı, eğitim ve koruma gibi alanlardaki sistemleri güçlendirmeye başladığına dikkat çekti. 

 

UNICEF’e göre taslak halindeki çocuk yasası, bağışıklama programlarına ve eğitime ayrılan kamu kaynaklarının artırılması, ülkede çocuk haklarını ileriye taşıma yönünde daha güçlü bir kararlılığın göstergeleridir. 

 

Bununla birlikte UNICEF, sağlanan bu ilerlemeye rağmen Myanmar’daki pek çok çocuk açısından yaşamın güçlüklerle dolu olmaya devam ettiğine dikkat çekmektedir: Her gün 5 yaşından küçük 150 kadar çocuk ölürken çocukların hemen hemen yüzde 30’u orta ya da ileri derecede malnütrisyona maruzdur. Çocukların yarısından fazlası yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 


UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Justin Forsyth konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Myanmar, ülkedeki hızlı gelişmeden yalnızca kentlerdeki değil nerede olursa olsun tüm çocukların yararlanmasını sağlama gibi gerçek bir görevle karşı karşıyadır. 


“Çok sayıda çocuğun aileleriyle birlikte bu gelişimin dışında kalması gibi bir risk vardır. Bu söylenen, ücra yörelerde yaşayan daha yoksul çocuklar ya da gerilim ve çatışma ortamlarına sıkışıp kalanlar için özellikle geçerlilik taşımaktadır.” 

Uluslararası kamuoyunun dikkatleri büyük ölçüde bu ülkedeki Rakhine Eyaletine odaklanmış durumdadır. Bu eyalette Rohingyas etnik grubundan çok sayıda insan dâhil olmak üzere kendi ülkesinde yerinden olmuş 120.000 kişi 2012 yılında patlak veren topluluklar arası çatışmalar nedeniyle halen kamplarda yaşamaktadır. Sınır muhafaza noktalarına yapılan saldırıların ardından şiddet geçtiğimiz yıl yeniden tırmanışa geçmiştir. 

 

Daha ücra konuma sahip Kachin, Shan ve Kayin Eyaletleri ile diğer sınır bölgelerindeki durumla ilgili gelen bilgiler ise daha sınırlıdır. Bu bölgelerde Myanmar askeri güçleri ile Silahlı Etnik Örgütler arasında devam eden çatışmalar aileleri evlerini terk edip başka yerlere gitmeye zorlamaktadır. Yoksulluk, devletsizlik ve insan ticareti gibi sorunlar karşısında sivil halk büyük risklerle karşılaşmakta, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine ancak sınırlı biçimde ulaşabilmektedir. 

 

Rapor:

şiddetten etkilenen tahminen 2,2 milyon çocuğa insani yardımların ulaşmasını sağlayacak daha elverişli koşullar yaratılması ve çocukların silahlandırılıp çatışmalarda kullanılması dâhil hak ihlallerine son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. 

 

UNICEF’in belirttiğine göre sorunlu Rakhine Eyaletinde Rohingya ile birlikte azınlık konumundaki diğer gruplara mensup çocuklar ve aileleri korunma ve yardım ihtiyacı içindedir.  Kuruluş, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Danışma Komisyonu’nun tavsiyelerini onaylamaktadır.  Komisyon, kapsamlı bir doğum kayıt kampanyası ile birlikte tüm çocukların yararlanabilecekleri sağlık ve eğitim hizmetlerine yatırımlar yapılmasını önermişti. 

Rapor, Myanmar’da 24 Mayıs’ta yapılacak ikinci ulusal Barış Konferansı öncesinde yayınlanmıştır. UNICEF bu konferansın çocukların çatışmalardan daha etkili biçimde korunmalarına yönelik bir kararlılık sağlanması açısından fırsat oluşturduğu görüşündedir. 


Rapor, Myanmar’ın son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik büyümeden elde edilen finansal kazanımların çocuklara ve gençlere yarar sağlayacak hizmetlere yönelik yatırımlara dönüştürülmesinin ülkenin daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunabileceğini belirtmiştir. 

Fotoğraf, video ve b-roll indirmek için: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFDKGAU

Editörlere Notlar:

 * Child Alert: Lives on Hold: Making sure no child is left behind in Myanmar mültimedya materyalleriyle birlikte şu adresten indirilebilir: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFDKGAU

 

 

İrtibat Kişileri

Joe English
UNICEF New York
Telefon: +1 917 893 0692

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.  

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org 

UNICEF’i FacebookTwitter ve YouTube   izleyin.